Hlavní navigace

HVB Bank a Česká pojišťovna jsou novým finančním manažerem státu

HVB Bank Czech Republic a.s. a Česká pojišťovna a.s. se společně staly novým finančním manažerem státu a budou pro Ministerstvo financí České republiky v letech 2007 až 2010 zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu.

Sdílet

HVB Bank a Česká pojišťovna se díky společné nabídce staly novým správcem finančních prostředků určených k výplatě schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu na základě výběrového řízení, které v březnu 2006 vyhlásilo Ministerstvo financí. Společná nabídka HVB Bank a České pojišťovny byla vyhlášena jako nejlepší, přičemž hlavní důraz byl kladen na cenu, za kterou bude účet vedený pro Ministerstvo financí spravován. Při sestavování nabídky vycházely společnosti z faktu, že jde o obchodně velmi zajímavou příležitost, kdy mohou potenciálně získat 10 až 15 tisíc nových klientů z řad příjemců dotací, kteří ročně o dotace žádají.

„Naším záměrem je poskytnout klientům co nejkomplexnější službu z jednoho místa a tudíž si vytvořit obchodní příležitost pro poskytování dalších bankovních služeb. Žadatelům o dotace chceme pomoci od začátku až do konce, tedy provést je celkovou problematikou dotací, pomoci s volbou vhodného programu, nasměrovat na správné partnery. Služby spojené s výplatou dotací budeme poskytovat zdarma,“ uvedl Dušan Hladný, ředitel odboru korporátní klientely HVB Bank.

„Spojení HVB Bank a České pojišťovny představuje záruku dostatečně husté pobočkové sítě, reprezentující několik stovek míst po celé České republice,“ vysvětluje náměstek pro obchod České pojišťovny Petr Kopecký. „I přes tuto nepopiratelnou kvantitativní výhodu však klademe maximální důraz především na kvalifikovanou základnu vysoce profesionálních pracovníků našich poboček, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pojišťováním podnikatelských subjektů.“

Obě společnosti přišly s inovativním technickým řešením a služby spojené s distribucí dotací budou poskytovat příjemcům dotací zdarma. Hlavní přínos vidí zástupci banky a pojišťovny v tom, že budou moci stávajícím klientům poskytnout další službu. Mezi nimi je celá řada současných žadatelů a příjemců dotací z evropských fondů a již dnes HVB Bank poskytuje na několik z těchto projektů, jimž byla schválena dotace, předfinancování nebo ko-financování.

HVB Bank již obsluhuje 15 tisíc firemních zákazníků, od velkých nadnárodních společností přes tzv. malé a střední firmy a podnikatele až po živnostníky. V roli správce účtu může všem těmto klientům nabídnout další službu, vedle těch, které již využívají. Česká pojišťovna je tradičním poskytovatelem podnikatelského pojištění. Je u ní pojištěno zhruba 120 tisíc firem. Produkty, šité na míru, u České pojišťovny najdou jak majitelé velkých podniků, tak i drobní živnostníci a zemědělci.

HVB Bank již od roku 2004 podporuje své klienty v problematice získávání dotací ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Evropského kompetenčního centra. Cílem Evropského kompetenčního centra je pomáhat klientům banky lépe se zorientovat v oblasti čerpání podpor, usnadnit jim proces podání žádosti a zvýšit tak jejich šance na úspěšné přidělení a čerpání prostředků ze zdrojů EU.

Banka mimo jiné nabízí produkt Euroúvěr, který zohledňuje potřeby žadatelů o dotace a v maximální míře slaďuje profinancování projektů se specifickými věcnými i časovými požadavky při procesu získávání dotačních prostředků. Poskytnutí Euroúvěru zahrnuje konzultace o možnosti financování projektů, pomoc při zpracování dokumentace a přípravě žádosti a projednání optimální struktury financování.

Novinkou, o kterou HVB Bank rozšířila nabídku služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU, je Dotační audit. Jde o databázový systém, prostřednictvím kterého klient získá informace o tom, jaké dotace může čerpat, za jakých podmínek a má k dispozici analýzu možností čerpání dotací, které jsou pro jeho záměr nejvhodnější. Systém zajišťuje prostřednictvím adresného osobního přístupu spojení klienta, a jeho projektového záměru, s konkrétními finančními podporami. Služba je poskytována zdarma a je určena všem typům právnických subjektů a podnikatelům, jež hodlají realizovat své projekty, alespoň částečně, na území České republiky.

Česká pojišťovna podnikatelům nabízí např. pojištění přerušení provozu a nebo pojištění smluvní záruky. Při sjednání tohoto pojištění vystaví záruku srovnatelnou s bankovní zárukou, přičemž tyto záruky jsou akceptovatelné většinou věřitelů. Tento typ pojištění má pozitivní dopad na celkové Cash-Flow, neboť pojišťovna nepožaduje vázání disponibilních prostředků, které mohou být využity v podnikání k dosažení ještě většího zisku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).