Hlavní navigace

HOME СREDIT & FINANCE BANK – VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ

Home Credit & Finance Bank (HCFB), jeden z nejrychleji rostoucích poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v Rusku, dnes ohlásil výsledky za prvních šest měsíců tohoto roku (období do 30. června 2005) připravené podle mezinárodních účetních standardů (International Financial and Reporting Standards - IFRS).

Sdílet

Nárůst obchodu o 182 % na 18 773 milionů RUB za letošní první pololetí ve srovnání s 6 655 miliony RUB za stejné období roku 2004 ukazuje naši schopnost dosahovat významného růstu. Pokračovali jsme v investicích do našeho podnikání, zlepšovali efektivnost obchodních operací, otevírali nová regionální reprezentační kanceláře a posilovali distribuční síť po celém Rusku. Tato kombinace představuje silnou základnu pro udržitelný a profitabilní růst v budoucnosti, říká Andrey Lykov, předseda představenstva HCFB. Home Credit & Finance Bank je členem skupiny Home Credit a mezinárodní skupiny společností PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, správou majetku, spotřebitelským financováním a komerčním bankovnictvím.

 • Objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů za první pololetí 2005 se meziročně ztrojnásobil a překročil tak objem z porovnatelného období í roku 2004
 • Podíl na trhu se zvýšil na 33,5% (oproti 24,6% dosaženým v prvním pololetí 2004)
 • Provozní výkonnost měřená poměrem nákladů k výnosům (cost-to-income ratio) dosáhla za první pololetí 2005 výše 39%. Čistý zisk dosáhl částky 73,2 milionů RUB za první polovinu roku, ve srovnání s 112,0 miliony RUB ve stejném období roku 2004
 • Profitabilita byla ovlivněna rostoucím rezervami na nesplácené úvěry, které jsou důsledkem rapidně rostoucích objemů nových obchodů
 • Představenstvo je přesvědčeno o tom, že společnost splní svůj strategický cíl udržení silného, vysoce disciplinovaného a profitabliního růs­tu

Naplnění růstové strategie HCFB bylo dosaženo rozšířením podílu na trhu a akvizicí zákazníků během prvního pololetí 2005. Podíl na trhu se zvýšil na 33,5% během sledovaného období a počet maloobchodních partnerů, kde HCFB distribuuje své produkty, se zvýšil na 12 777, což představuje nárůst o 59,8% z celkového počtu 7,995 prodejen v první polovině roku 2004. Otevřením 30 regionálních kanceláří banka posílila svoji síť regionálních zastoupení na území Ruské federace (dnes jich je 57).

HCFB si udržela silnou provozní výkonnost měřenou poměrem cost-to-income ratio ve výši 39%. Banka dosáhla čistého zisku ve výši 73,2 milionů RUB za první polovinu roku 2005 navzdory zvýšení rezerv na nesplácené úvěry, které jsou důsledkem rychlého růstu HCFB.

Kapitalizace HCFB je dostatečná, aby banka bez jakýchkoliv komplikací pokryla veškeré případné ztráty, přičemž celková kapitálová přiměřenost měřená podle metodiky BIS (Bank for International Settlement) dosáhla k prvnímu pololetí roku 2005 hodnoty 19,4%. Za účelem dalšího posílení kapitalizace banky zvýší HCFB během 3. čtvrtletí kmenový kapitál společnosti částkou převyšující 5 miliard RUB. Akcionáři banky jsou připraveni udržovat její kapitalizaci v přiměření výši i v budoucnosti za účelem financování další expanze.

V první polovině roku pokračovala HCFB v získávání kapitálu od ruských i mezinárodních investorů na kapitálovém trhu. V únoru banka úspěšně umístila emisi eurobondů v nominální hodnotě 150 milionů USD následovanou emisí bondů v hodnotě 3 miliardy RUB (107 milionů USD) na ruském kapitálovém trhu v květnu a druhou emisí eurobondů v nominální hodnotě 275 milionů USD v červnu. Tyto úspěšné operace na kapitálovém trhu spolu s pokračující expanzí banky na území Ruska potvrdily dobrou pozici HCFB v oblasti spotřebitelských financí.

Výhled na druhé pololetí zůstává pozitivní. Představenstvo je přesvědčeno o tom, že společnost splní svůj strategický cíl udržení silného, vysoce disciplinovaného a profitabliního růstu, a to pomocí následujících opatření:

 • zrychlením zavádění kreditních karet v druhé polovině roku 2005
 • zaměřením na růst pohledávek a zlepšení výnosů
 • dalším posílením procesů výběru splátek úvěr
 • další expanzí sítě zastoupení
 • vytvořením nových obchodní aliancí a distribučních ka­nálů
 • čtvrtý a první kvartál jsou tradičně obchodně nejsilnějšími obdobími úvěrovém cyklu spotřebitelských ú­věrů
 • pokračující kapitálovou, finanční a manažerskou podporou mateřské společnosti HCFB, skupiny PPF
Finanční ukazatele HCFB
Za šest měsíců ukončených 30. červnem 2005(tisíce RUB) Za šest měsíců ukončených 30. červnem 2004(tisíce RUB) změna %
Poskytnuté spotřebitelské úvěry 18 733 025 6 654 657 182%
Čisté spotřebitelské úvěry 19 690 241 6 948 476 184%
Provozní zisk 3 378 585 1 309 043 158%
Čistý zisk 73 213 111 986  –35%
Celková aktiva 29 416 947 9 689 963 204%
Kmenový kapitál 2 841 416 2 473 091 15%

Dita Fuchsova
PPF a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).