Hlavní navigace

Home Credit & Finance Bank (HCFB): výsledky za období 12 měsíců končící 31. 12. 2008 podle mezinárodních účetních standardů IFRS

Home Credit & Finance Bank (dále jen “HCFB”, “Home Credit” nebo “Banka”), rating Moody’s Ba3/NP/D-, rating S&P B+/B, jedna z předních bank zaměřených na spotřebitelské financování v Rusku, oznamuje své finanční výsledky za období 12 měsíců končící 31. prosince 2008 – v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS.

Sdílet

Zvýšení čistého zisku o 85 % svědčí o robustnosti podnikatelského modelu HCFB v náročném ekonomickém prostředí současnosti

Během posledního čtvrtletí roku 2008 se HCFB dařilo udržet postavení předního poskytovatele spotřebitelských úvěrů v Rusku. Banka vykázala velmi dobré celoroční finanční výsledky, když ve sledovaném období dosáhla rekordní ziskovosti. Současné podmínky na trhu vytvořily velmi náročné prostředí pro rozvoj podnikání. Home Credit na to zareagoval tím, že přizpůsobil nové situaci své cíle a celkově optimalizoval svůj byznys i nabídku produktů. Mateřská společnost, Skupina PPF nadále poskytuje HCFB výraznou podporu k tomu, aby ruská banka naplňovala své strategické cíle retailové banky.

I přes složité podmínky na trhu jsme úspěšně vstoupili do segmentu poskytování bankovních vkladů pro drobné klienty. Zahájili jsme vydávání debetních karet, rozšířili jsme naši síť bankomatů – vše v souladu s modelem podnikání Home Creditu. Jsme přesvědčeni o schopnosti Banky úspěšně konkurovat na trhu retailových služeb v dnešních složitých ekonomických podmínkách.

Ivan Svítek, výkonný ředitel HCFB

SHRNUTÍ

  • Čistý zisk vzrostl o 85,1 % a dosáhl RUB 3,659 miliardy – v porovnání s RUB 1,977 miliardy v předchozích 12 měsících končících 31. 12. 2007
  • Objem poskytnuté jistiny vzrostl o 15,9 % – z RUB 70,765 miliardy v roce 2007 na RUB 82,014 miliardy v roce 2008
  • Čistý úrokový výnos za období 12 měsíců k 31. 12. 2008 činil RUB 19,361 miliardy, což je 48,8% nárůst v porovnání s čistým úrokovým výnosem za období 12 měsíců k 31. 12. 2007 (RUB 13,013 miliardy)
  • HCFB zůstává dominantním hráčem na trhu úvěrů poskytovaných v místech prodeje (POS). Podíl HCFB na tomto trhu vzrostl a tvoří 27 %. HCFB zároveň zachovává silnou pozici na trhu kreditních karet, s tržním podílem přes 10,5 % a s více než 9 miliony vydaných kreditních karet
  • Ke konci roku 2008 evidovala HCFB 15,8 milionu klientů, což je jedna z největších klientských bází v Rusku
  • Klíčovou výhodou HCFB je její výrazná přítomnost na území celého Ruska s 93 odděleními a 190 pobočkami v 80 regionech
  • HCFB udržuje vysoce likvidní pozici pro efektivní řízení svých závazků – s čistou likviditní pozici přes RUB 10 miliard v průběhu 1 roku
  • Zdokonalování v řízení rizik se pozitivně promítá do poklesu podílu úvěrů po splatnosti (počítáno jako procentní podíl z celkového objemu poskytnuté jistiny). Podíl úvěrů po splatnosti výrazně klesl na 9,5 % v roce 2008 (z 12,1 % v roce 2007). Pokrytí úvěrů po splatnosti oprávkami dosáhlo 111,6 % v porovnání se 105 % v roce 2007; riziková marže poklesla z 14,8 % na 11 %, což demonstruje schopnost Banky účinně řídit kvalitu aktiv
  • Banka zachovává zdravou kapitalizaci; rizikově vážená kapitálová přiměřenost je na úrovni 20,6 %. HCFB se stále těší plné podpoře ze strany mateřské společnosti, skupiny PPF, která poskytla kapitálové injekce v celkové výši RUB 2 miliardy v roce 2008 a RUB 1 miliarda v lednu 2009.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Nehledě na složité podmínky na globálních finančních trzích, které výrazně ovlivnily spotřebitelské financování, vykázala HCFB v období uplynulých 12 měsíců silný ziskový výkon a pokračuje v konsolidaci svého tržního postavení: zůstává předním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů v Rusku.

V souladu se strategií směřující k univerzální retailové bance HCFB úspěšně vstoupila na depozitní trh. Od zavedení depozitních produktů pro drobné klienty v říjnu 2008, získala v průběhu tří měsíců přes RUB 800 milionů klientských vkladů – díky atraktivním parametrům nabídky a také díky vysoké poptávce. S využitím nové IT platformy Banka rovněž rozšířila svou nabídku o vedení běžných účtů, poskytování debetních karet a o vlastní síť bankomatů. To vše výrazně přispívá k posílení její základny pro rozvoj modelu univerzální retailové banky.

Portfolio úvěrů poskytovaných v místech prodeje („POS úvěry“) pokleslo o 7 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku – na RUB 33,2 miliardy ke konci roku 2008. Pokles svědčí o pokračující diverzifikaci celého úvěrového portfolia HCFB, v němž rostl podíl hotovostních úvěru na celkovém objemu poskytnuté jistiny. Portfolio kreditních karet přesáhlo RUB 23,6 miliardy, což je nárůst přibližně o 10 % v porovnání s rokem 2007. Portfolio hotovostních úvěrů dosáhlo RUB 13,8 miliardy a vykázalo téměř 60% nárůst v porovnání s koncem roku 2007. Úvěrové portfolio HCFB je v důsledku toho dobře diverzifikováno: ze 40 % je tvořeno POS úvěry, ze 29 % úvěry z kreditních karet, ze 17 % hotovostními úvěry. Hypotéky a úvěry na auta tvořily 14 % z celkového portfolia ke konci roku 2008.

Kumulativně vzrostly úvěry poskytnuté Bankou v roce 2008 o 6,5 %, což odráží zhoršené ekonomické prostředí v Rusku, přísnější procedury při schvalování úvěrů a obecně při řízení rizik, stejně jako důsledky programu optimalizace zavedeného ve 4. čtvrtletí 2008. Objem karetních transakcí kumulativně poklesl v porovnání s předchozím rokem o 14,6 % – na RUB 18,8 miliardy, zatímco objem hotovostních úvěrů vzrostl o 41 % a přesáhl RUB 14,8 miliardy.

HCFB i nadále zůstává dominantním hráčem na trhu POS úvěrů v Rusku, s tržním podílem větším než 27 %. Na

trhu kreditních karet v Rusku je HCFB druhým největším hráčem, s odhadovaným tržním podílem 10,5 %.

V rámci programu optimalizace byznysu HCFB pozastavila nabídku hypoték a úvěrů na auta – jako odpověď na nepříznivé tržní podmínky. Nyní se soustřeďuje na produkty s vysokou výnosností a kratší splatností.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Čistý zisk za 12 měsíců k 31. 12. 2008 dosáhl RUB 3,659 miliardy – v porovnání s RUB 1,977 miliardy za stejné období roku 2007; jde o 85,1% nárůst. Růst ziskovosti v roce 2008 byl pozitivně ovlivněn schopností Banky aktivně reagovat na situaci na trhu prozíravými kroky k optimalizaci byznysu; významným zlepšením kvality aktiv, k němuž přispělo zdokonalení řízení rizik a růstem úvěrového portfolia během celého roku.

Čistý úrokový výnos za období 12 měsíců končící 31. 12. 2008 dosáhl RUB 19,361 miliardy – v porovnání s RUB 13,013 miliardy za stejné období předchozího roku. To reprezentuje nárůst o 48,8 %. Čistá úroková marže zůstává stabilní, na úrovni 26 %.

Po celé sledované období se HCFB soustředila na zvyšování účinnosti jak v řízení rizik, tak ve vymáhání pohledávek. Výsledkem je značný pokles podílu úvěrů po splatnosti na celkovém objemu poskytnuté jistiny: podíl klesl na 9,5 % k 31. 12. 2008 (z 12,1 % k 31. 12. 2007). Pokrytí úvěrů po splatnosti oprávkami činilo 111,6 % (v roce 2007: 105,5 %). Pokles rizikové marže na 11 % svědčí o schopnosti Banky účinně řídit riziko a tím i kvalitu portfolia. Opatření pro efektivní řízení rizika se neustále přizpůsobovala měnícím se podmínkám ruského trhu.

V průběhu roku 2008 Banka prokázala schopnost účinně řídit svá aktiva i pasiva, mimo jiné i získáním dostatečných zdrojů na podporu rozvoje byznysu. Tyto zdroje zahrnovaly: dvě velké transakce s Eurobondy; syndikovaný úvěr od skupiny mezinárodních bank; a emise domácích (ruských) obligací. Zdroje, jejichž celková výše dosáhla USD 1,3 miliardy, umožnily Bance udržet přední postavení na trhu spotřebitelského financování a splnit strategické cíle v přechodu k modelu univerzální retailové banky. Při naplňování touho modelu HCFB zavedla nové, strukturované produkty na pasivní straně bilance: vklady pro drobné klienty, běžné účty s debetními kartami, rozvíjela vlastní síť bankomatů.

Aby HCFB mohla účinně řídit své refinancování, udržuje dobře vybalancovanou, vysoce likvidní pozici přesahující kumulativně RUB 10 miliard pro období následujících 12 měsíců. Kromě toho splatila své dluhové obligace pro rok 2008 a vytvořila udržitelný harmonogram refinancování pro rok 2009, podporovaný výrazným přísunem likvidity od mateřské společnosti, Skupiny PPF.

V souladu s cíli stanovenými managementem vykázala HCFB k 31. 12. 2008 rizikově váženou kapitálovou přiměřenost na úrovni 20,6 %; ukazatel kapitálu „Tier 1“ na úrovni 19,6 %.

V červnu 2008 HCFB oznámila, že mateřská společnost jí poskytla likviditu ve výši EUR 900 milionů. Tato likvidita, která nebyla dosud čerpána, poskytla HCFB značný likviditní polštář. PPF Group N.V. opakovaně potvrdila, že HCFB je strategickým aktivem skupiny a že Rusko je strategicky důležitým trhem z hlediska celkového podnikatelského zájmu skupiny. Skupina PPF rovněž poskytla HCFB dodatečné kapitálové injekce ve výši RUB 2 miliardy (v prosinci 2008) i RUB 1 miliardy v lednu 2009.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).