Hlavní navigace

Hodnocení Commerzbank: nejlépe si vedli bankovní poradci, klienti banku využívají nejvíce pro platební styk a většina má Commerzbank jako svou hlavní banku

[Tisková zpráva] Podle průzkumu, který připravila Commerzbank ve spolupráci s GfK Czech, jsou nejlépe hodnocenou částí banky bankovní poradci. Více než devadesát procent dotazovaných respondentů privátního bankovnictví hodnotilo bankovní poradce výborně z hlediska jejich odborné úrovně, profesní erudovanosti, časové flexibility a porozumění potřebám klienta i aktiv-ního chování.

Sdílet

Spolupráci s Commerzbank hodnotí více než dvě třetiny dotazovaných jako výhodnější než spolupráci s jinou bankou. Ve srovnání s konkurencí pak vy-šla Commerzbank jako lepší než jiné banky, a to ve více než 70 procen-tech. Více než polovina klientů má Commerzbank jako svoji hlavní banku a využívá ji především pro platební styk, dále pro depozita a obchody s cenný-mi papíry.

Dalšími atributy, které zvyšují atraktivitu a vysoké hodnocení banky, jsou mimo jiné vysoká úroveň bezpečnosti banky, dobrá telefonická dostup-nost a výborná časová flexibilita poradců. Přes osmdesát procent klientů má v plánu využívat služby Commerzbank nejméně ve stejném rozsahu jako doposud.

Z obdobného průzkumu v rámci firemní klientely vyplynulo, že u Com-merzbank je nejlépe hodnocena její telefonická dostupnost, časová flexi-bilita poradců a bezchybná a rychlá realizace běžných bankovních ope-rací. Nejvyššímu ohodnocení se i ve firemní oblasti těší především ban-kovní poradci. Spokojenost je vysoká především z důvodu vysoké profes-ní a odborné úrovně poradců i jednotlivých specialistů.

Pro necelých 70 procent dotazovaných je Commerzbank hlavní bankou. Vyu-žívají ji především pro platební styk, na úvěry, pro treasury a depozita. Dvě třetiny firemní klientely hodnotí služby Commerzbank jako výhodnější než služby jiné banky. Ve srovnání s konkurencí pak tři čtvrtiny klientů hodnotí Commerzbank jako lepší než konkurenci.

„Vzhledem k tomu, že se snažíme neustále zlepšovat své služby a chceme pružně reagovat na měnící se potřeby svých klientů, připravili jsme ve spolu-práci s GfK Czech průzkum mezi klienty. Ten měl především za cíl zjistit ak-tuální celkovou míru spokojenosti klientů, spokojenost v dílčích oblastech a identifikovat atributy, které mají hlavní vliv na spokojenost klientů. Jsme rádi, že námi zvolená koncepce a strategie sklízí u našich zákazníků úspěch. Na rozvoj a vzdělání svých bankovních poradců věnujeme velké úsilí a jsme rádi, že to klienti v takovéto míře oceňují,“ shrnula Dr. Jutta Walter, generální ředi-telka tuzemského zastoupení Commerzbank.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).