Hlavní navigace

Generali podporuje mimoškolní činnosti dětí a mládeže

[Tisková zpráva] Pojišťovna Generali jako dlouholetý partner České rady dětí a mládeže (ČRDM) v oblasti pojištění spoluodměnila vybrané zástupce státní správy a samosprávy při předávání Cen Přístav 2010.

Sdílet

Slavnostní ceremoniál se pod záštitou pražského primátora konal v podvečer 4. října v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze. ČRDM společně se zástupci pojišťovny Generali předala 6 vybraným zastupitelům z celé ČR ocenění za významnou podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Cenu Přístav představuje ručně malovaná „trosečnická“ láhev, v níž je uloženo speciální, emotivní poselství. Jednotlivé nominace navrhují zástupci občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží nebo zástupci domů dětí a mládeže či středisek volného času. Cílem je upozornit na význam podpory mimoškolní činnosti dětí a mládeže ze strany veřejných činitelů a poukázat na dobré zkušenosti, které v tomto směru v komunální politice již existují.

Cenou Přístav 2010 byli vyznamenáni 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Příbrami MVDr. Josef Řihák a starosta města Jaroměře Ing. Jiří Klepsa. V letošním roce byla navíc udělena i mimořádná Cena Přístav, kterou získal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém.

ČRDM spolupracuje s Generali již od roku 2000. Jejím prostřednictvím zajišťuje svým členům úrazové, odpovědnostní a cestovní pojištění. Do této pojistky mohou být kromě členských sdružení ČRDM zahrnuty i ostatní dětské a mládežnické spolky nacházející se na území České republiky. Pojištění je zřizováno především pro vedoucí dětských kolektivů, hlavní vedoucí letních táborů a statutární zástupce organizačních jednotek sdružení. V rámci úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných pojištěnými sdruženími. Pojištění odpovědnosti za škodu je zprostředkováno pro případ, že by na akcích pořádaných uvedenými subjekty došlo v důsledku činnosti svěřených  dětí k nějaké zdravotní či materiální újmě způsobené třetí osobě. Cestovní pojištění mohou sdružení využít při účasti na akcích konajících se v zahraničí.

V letošním roce uzavřela ČRDM s pojišťovnou Generali exkluzivní smlouvu na dobu čtyř let, resp. na období 2010–2013. Do odpovědnostní pojistky se v tomto roce přihlásilo 100 sdružení dětí a mládeže, tedy 13 250 osob. Do pojistky úrazové bylo zahrnuto 122 sdružení dětí a mládeže, tj. 210 748 jednotlivců.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).