Hlavní navigace

GE zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2008

Praha, 14. července 2008 – Společnost GE oznámila zisk z provozních operací za druhé čtvrtletí roku 2008. Ten dosáhl výše 5,4 miliardy amerických dolarů, přičemž výnos na akcii činí 54 centů – to je stejný výsledek, jakého se podařilo dosáhnout ve druhém čtvrtletí roku 2007. Příjmy z pokračujících operací činily 46,9 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 11%. „Díky dvojcifernému růstu v průmyslových divizích a relativně silnému výkonu v oblasti finančních služeb se nám podařilo dosáhnout skvělého výsledku i v prostředí, které rozhodně není stabilní,“ prohlásil předseda správní rady a generální ředitel koncernu General Electric Jeff Immelt.

Sdílet

„Mnoho trhů a průmyslových odvětvích je stále zdravých, nicméně americká ekonomika neprochází nejlepším obdobím,“ konstatoval Immelt a dodal: „Příležitosti na nových trzích, v oblasti infrastruktury, komodit a zdravotnictví vytvářejí poptávku po našich produktech. Právě ta nám umožňuje kompenzovat pokles ve spotřebitelském sektoru ve Spojených státech, jenž je důsledkem hypoteční krize, inflace a nestability kapitálových trhů. Dokonce i při této nejistotě nicméně vidíme do budoucna jisté příležitosti.“

Celkově společnost zaznamenala objednávky ve výši 26,9 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o 8%. Objednávky zařízení vzrostly o 4% a dosáhly výše 13,7 miliard amerických dolarů. Celkově má společnost objednávky za 55 miliard amerických dolarů, což je o 25% více než ve stejném období předchozího roku. Objednávky služeb vzrostly o 19% a celkově měla společnost objednávky ve výši 113 miliard dolarů, což je o 17% více než ve stejném období předchozího roku.

GE vykázala celkový organický růst ve výši 5%, a to včetně průmyslového organického růstu ve výši 9%, který byl vygenerován širokým portfoliem služeb a poptávkou na globálním trhu. Příjmy ze služeb vzrostly o 18%, celosvětové příjmy pak o 24%. Na nových a rozvíjejících se trzích společnost vykázala růst 20%, v rozvinutých zemích mimo Spojené státy pak 26%.

„Náš výkon stále táhla divize infrastruktury – v tomto segmentu jsme dosáhli růstu 24%,“ prohlásil Jeff Immelt. „Divize energetiky, ropy a plynu, dopravy i letectví vytvořily ve svých segmentech dvojciferný růst i díky stále silné globální poptávce po produktech a službách.

„Naše divize finančních služeb si vedou velice dobře, i přestože situace na trhu je poměrně obtížná. Disponujeme silným a dostatečně diferenciovaným obchodním modelem se zajištěnými úvěry, diverzifikací a hlubokými zkušenostmi v oboru. Značnou výhodou je samofinancované hodnocení Triple-A,“ dodal Immelt.

„Divize komerčních financí vykázala 7procentní růst ve svém segmentu, což překonalo očekávání, a růstu zisků dosáhly též divize realit, kapitálových řešení a korporátních finančních služeb. Budeme pokračovat v hledání dalších příležitostí pro zhodnocování našich aktiv – takových, při nichž budeme moci využít svého silného portfolia a ekonomické síly,“ zdůraznil Immelt.

„GE Money si vedlo lépe, než jsme čekali a zisk poklesl pouze o 9%. Do výsledků bylo započteno navýšení rezerv o 222 milionů dolarů na rizikové úvěry a snížení o 109 milionů dolarů na sekuritizaci za čtvrtletí. Podařilo se nám dosáhnout dohody ohledně prodeje GE Money Japan včetně Lake (aktiva ve výši 8 miliard) a zaznamenali jsme další ztrátu 233 milionů dolarů po zdanění z přerušených operací, které byly součástí tohoto prodeje. Transakce nám umožní přesměrovat své zdroje tak, aby bylo možné s nimi dosahovat vyššího růstu a věnovat se příležitostem, které nabízejí vyšší návratnost,“ řekl Immelt.

„Divize zdravotnictví zaznamenala v uplynulém čtvrtletí růst 8%. Vykázali jsme silný globální růst z prodeje vybavení a služeb, a též jsme profitovali z dodávky více než 700 přístrojů z dceřiné společnosti OEC. Situace na americkém trhu s diagnostickými zařízeními není stále dobrá, ale zlepšuje se,“ dodal Immelt. „Stanice NBC Universal byla zisková posedmé v řadě, přičemž růst dosáhl 1%. Velmi dobře si vedla zejména kabelová televize, díky níž jsme dokázali kompenzovat slabší výkon lokálních médií. Máme silné portfolio filmů, které by nám měly vynést zisk v druhé polovině roku, přičemž marketingové náklady za tyto tituly již byly uhrazeny. Olympijské hry by nám měly přinést miliardu dolarů příjmů z reklamy a 700 milionů dolarů průmyslových tržeb.“

„Činíme další kroky, jak naši společnost zlepšit,“ zdůraznil Immelt. „Jak jsme oznámili již včera, v souvislosti s naším strategickým zaměřením na portfolio, které nám umožní vyšší růst, provádíme revizi strategických možností pro naši spotřebitelskou a průmyslovou divizi. V současné době uvažujeme o řadě možností, nicméně uvažujeme o tom, že bychom tyto firmy osamostatnili a našim akcionářům předali akcie – to vše za zvýšením jejich hodnoty.

„S finančními výsledky dosaženými v druhém kvartálu jsem velice spokojen. Velice dobrou zprávou pro GE ve střední Evropě – tedy v regionu, za který jsem zodpovědný a do kterého spadá Polsko, Litva, Slovensko, Česká republika a Maďarsko – je zjištění, že náš region si i nadále vedl dobře v destinačních tržbách. Rovněž jsme si uchovali dobré vyhlídky na to, že se nám podaří překonat výsledky z loňského roku, kdy naše destinační tržby dosáhly hodnoty 2,8 miliardy amerických dolarů, což oproti roku 2006 představovalo nárůst o 39%.

Tato čísla jasně ukazují, že společnost General Electric nabízí to, co střední Evropa potřebuje nejvíce, totiž moderní infrastrukturu a finance.

Vidím zde několik dalších příležitostí. V Polsku odstartovaly přípravy na přijetí MS Evropy ve fotbale v roce 2012, a změnami prochází též energetický sektor v regionu – nepochybně je dobrou zprávou, že některé ze zemí regionu začaly vážně uvažovat o jaderné energii coby součásti jejich energetického mixu v dlouhodobé perspektivě; všechny země regionu střední a východní Evropy pak chtějí zlepšit svou zdravotnickou a dopravní infrastrukturu. Doufáme, že s tím, jak stoupá význam ochrany životního prostředí, bude v regionu vzrůstat poptávka i po našich produktech ecomagination, jako jsou plynové motory Jenbacher nebo větrné turbíny. Tyto produkty pomáhají našim klientům v růstu a přitom zlepšují jejich ekologický výkon,“ prohlásil regionální manažer GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj.

Coby významný středoevropský investor společnost GE rovněž uspořádala ve spolupráci s Americkými obchodními komorami několik regionálních energetických fór, jež se stala příležitostí pro výměnu zkušeností a pro navázání mezinárodní spolupráci při řešení energetických problémů v zemích střední a východní Evropy. „Pevně věříme, že výzvy, kterým země v regionu čelí, se stanou příležitostmi pro přijetí těch nejmodernějších technologií a dosažení konkurenceschop­nosti na globálním trhu. Druhé regionální energetické fórum proběhne v Budapešti ve dnech 7. až 8. října 2008“, dodal Leslaw Kuzaj.

V druhém kvartálu zaznamenala společnost GE výdaje ve výší 0.4 miliardy dolarů na restrukturalizaci a další položky spojené se zlepšením provozu a snížení nákladové struktury. Konsolidovaná daňová sazba společnosti činila 16%, což je zhruba srovnatelné s prvním kvartálem roku 2008 a v souladu s očekáváními.

Hlavní finanční ukazatele za druhé čtvrtletí

Zisk z pokračujících operací činil 5,4 miliardy dolarů, což je o 4% méně než v druhém čtvrtletí roku 2007, kdy bylo dosaženo zisku 5,6 miliardy dolarů. Výnos na akcii z pokračujících operací činil 54 centů, což je stejně jako v loňském roce. Zisk segmentů se zvýšil o 7 procent, a to díky silnému dvojcifernému růstu GE Infrastructure (24%) v tomto čtvrtletí.

Čisté výnosy za druhé čtvrtletí, včetně dopadu přerušených operací, činily 5,1 miliardy dolarů (51 centů na akcii), zatímco v druhém čtvrtletí roku 2007 to bylo 5,4 miliardy (52 centů na akcii).

Tržby vzrostly o 11% na 46,9 miliardy. Příjmy GE Capital Services (GECS) vzrostly oproti loňskému roku o 11% na 19,1 miliardy dolarů. Průmyslové tržby činily 27,8 miliardy, což oproti druhému čtvrtletí roku 2007 představuje nárůst o 15%.

Hotovost z provozních aktivit společnosti GE za prvních šest měsíců roku 2008 dosáhla výše 9,3 miliard dolarů, což je o 20% méně než v loňském roce, kdy bylo dosaženo výše 11,6 miliardy dolarů. Toto snížení odráží pokles ve výši 2,7 miliardy dolarů, které bylo důsledkem jednorázové dividendy v této výši spojené s prodejem akcií Swiss Re a GE Life v první polovině roku 2007. Společnost vykázala solidní peněžní toky z průmyslových operací ve výši 7,3 miliardy, což představuje oproti prvním šesti měsícům roku 2008 zvýšení o 5%.

„Naše podnikání i nadále stojí na silných základech. Disponujeme silnými peněžními toky, které nám umožňují investovat do našich divizí, vyplácet atraktivní dividendy a provádět zpětný odkup akcií. Máme ty nejlepší předpoklady k dlouhodobému růstu. Již po třetí kvartál v řadě předvídáme výnos na akcii z pokračujících operací ve výši 50 – 54 centů, což se pohybuje v rozmezí 0 až 8% oproti výnosům v roce 2007 – navíc to potvrzuje náš původní odhad, že bychom za celý rok 2008 měli dosáhnout výnosů ve výši 2.20 – 2,30 dolaru na akcii – to znamená zvýšení o 0 až 5 procent za celý rok,“ dodal Immelt.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).