Hlavní navigace

GE Money Bank a mBank diskriminují cizince

Na Sdružení obrany spotřebitelů se v posledních dnech obracejí cizinci, kterým není umožněno užívat některé bankovní služby. SOS proto provedlo průzkum mezi bankami, které působí na českém finančním trhu. Z šetření vyplývá, že společnost mBank neumožňuje zřídit běžný účet cizincům. Cizím státním příslušníkům je také upírána možnost čerpání půjčky, konkrétně u GE Money Bank. Chování těchto dvou společností spatřuje SOS jako diskriminační, jelikož jiné bankovní domy tyto služby cizincům nabízejí. Diskriminací spotřebitele se SOS zabývá ve spolupráci s nevládní organizací Iuridicum Remedium (IuRe) a to v rámci projektu Co je a není diskriminace.

Sdílet

Zákon o ochraně spotřebitele ve svém § 6 diskriminaci zakazuje. V přístupu ke službám nemůže být tedy zacházeno se spotřebiteli dvojím způsobem a to jen na základě státního občanství. V případě neumožnění otevření běžného účtu a nebo čerpání půjčky je to ze strany zmíněných bank diskriminační jednání. V tomto konkrétním případě si SOS uvědomuje skutečnost, že případné vymáhání pohledávky musí mít úvěrová společnost účinným způsobem zabezpečeno. Neztotožňujeme se však s názorem, že takovým zajištěním je institut českého státního občanství. „Není možné tvrdit, že toto zvýšené riziko je paušálně spjato se všemi občany majícími jiné než české občanství, “ vysvětluje právnička SOS Eva Petlachová.

Je mnoho bank, které cizinci otevření běžného účtu a čerpání půjčky poskytují. V případě úvěrů většinou požadují záruky typu trvalého pobytu v ČR, případně alespoň po dobu splácení úvěru, dále doložení finančního příjmu na území ČR. U hypotečních úvěrů pro občany EU postačuje, že nemovitost leží na území ČR. U cizince z třetího státu mimo EU se většinou vyžaduje trvalý pobyt a příjem na území ČR. To je jen příklad, že prostředkem k zajištění pohledávky není nezbytně institut státního občanství příjemce služby.

Podmínka trvalého či dlouhodobého pobytu pro otevření běžného účtu diskriminuje ty, kteří chtějí v ČR legálně pobývat, případně i pracovat, což budou opět převážně občané jiné národnosti. V takových případech představuje číslo bankovního účtu důležitý údaj pro zaměstnavatele. V dnešní době je již pramálo firem, které vyplácejí odměnu v hotovosti. Navíc vyloučení skupiny spotřebitelů – cizinců je v tomto případě bezdůvodné a nepřiměřené, v jiných EU členských státech nevídané.

SOS zaslalo stížnost ČNB na neadekvátní chování ze strany GE Money Bank vůči spotřebitelům – cizincům, kterým banka neumožňuje čerpat půjčky. Stejně tak byl zaslán podnět, aby ČNB prošetřila způsob, jakým mBank přistupuje k cizincům, kterým brání v otevření běžného účtu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).