Hlavní navigace

GE Capital Bank vyplatila dosud vklady téměř 7700 bývalým klientům Union banky

Sdílet

Praha
17. května 2003

GE Capital Bank dnes v sobotu 17. května 2003 zahájila výplaty vkladů klientům Union banky. GE Capital Bank otevřela speciálně pro tento účel svých 78 vybraných obchodních míst. od 8.00 do 18.00 hodin. Během deseti hodin byly vyplaceny vklady téměř 7700 klientům v objemu přibližně 750 mil. Kč.

Výplaty vkladů probíhaly po celou sobotu na všech obchodních místech bez problémů. Čekací doba byla minimální. Klienti se řídili doporučením GE Capital Bank a větší část vkladů tak byla vyplacena bezhotovostně. Z vkladů vyplácených bezhotovostně směřovalo 74 % na účty vedené GE Capital Bank.

K žádné mimořádné události v průběhu sobotní výplaty vkladů nedošlo. „Pracovníci obchodních míst profesionálně zvládli celý průběh výplaty. Situace, kdy se bývalí klienti Union banky mohli po několika měsících dostat ke svým vkladům, pro ně samozřejmě představovala zvýšený tlak. Jsem proto velmi rád, že v něm obstáli,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

V zájmu hladkého průběhu výplaty vkladů zaslala 7. května 2003 GE Capital Bank klientům Union banky dopis, v němž je informovala o přesném způsobu a místě výplaty vkladů. GE Capital Bank klientům Union banky doporučila termín a obchodní místo, na které by se měli pro výplatu vkladů dostavit. „Chtěli bychom ještě jednou bývalé klienty Union banky požádat, aby naše doporučení respektovali. Klienty, kteří byli pozváni na dnešní sobotu a nevyužili mimořádného otevření obchodních míst, bych chtěl požádat, aby se pro výplatu vkladů dostavili raději v následující pracovní dny. Nedoporučoval bych jim čekat až na další soboty, na níž jsou zváni již další klienti Union banky,“ řekl Evžen Ollari manažer výplaty vkladů klientů Union banky.

Speciálně pro klienty Union banky budou otevřena obchodní místa GE Capital Bank i v sobotu 24. května a 7. června. Vedle sobotního provozu budou výplaty probíhat samozřejmě i v pracovní dny na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank v rámci běžné provozní doby, kdy pro ně budou vyhrazeny jedna či dvě přepážky (podle možností daného obchodního místa).

V pracovní dny budou na 87 obchodních místech, které jsou totožné s obchodními místy pro sobotní výplaty vkladů, probíhat i hotovostní výplaty – na zbývajících pobočkách budou možné pouze bezhotovostní výplaty.

Souhrnné informace o výplatě vkladů budou klientům také k dispozici na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank, její speciální telefonní lince pro klienty Union banky 855 555 557 a webových stránkách www.gecapital.cz. Zde najdou klienti nejen přehled vybraných 78 obchodních míst, která jsou pověřena sobotním provozem, ale i přehled všech 188 obchodních míst GE Capital Bank, která budou vyplácet v rámci běžné provozní doby prostřednictvím speciálně označených přepážek.

Klienti, kteří si přejí být o průběhu výplat pravidelně informováni pomocí SMS, mohou poslat číslo svého mobilního telefonu na SMS bránu. Pro klienty Eurotelu jde o číslo 999 025, pro klienty Oskara 6420 a pro klienty T-Mobile 5123. GE Capital Bank je připravena informovat tyto klienty průběžně podle toho, jak budou výplaty probíhat.

GE Capital Bank připravila pro bývalé klienty Union banky speciální nabídku v jejímž rámci mohou využít její produkty za zvýhodněných podmínek.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank

* * *

GE Capital Bank je součástí jedné z největších a nejsilnějších skupin světa – General Electric, která má dlouhodobě rating AAA. Celková aktiva GE činila ke konci loňského roku 575 miliard USD. General Electric je z hlediska tržní kapitalizace největší společnost na světě.

Čistý zisk GE Capital Bank se podle českých účetních standardů loni meziročně zvýšil o téměř 8,1 %, když k 31. prosinci 2002 činil 910,9 mil. Kč. Bilanční suma GE Capital Bank dosáhla k 31. 12. 2002 výše 51,7 mld. Kč. V loňském roce GE Capital Bank pokračovala ve výrazné úvěrové expanzi na českém trhu. Svědčí o tom meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů o 67,3 %. Objem úvěrů poskytnutých klientům činil téměř 19,7 mld. Kč. Bilanční suma GE Capital Bank dosáhla na konci loňského roku výše 51,7 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost byla k 31. 12. 2002 ve výši 29,56 %. Banka si tak stále udržuje jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu, která výrazně překračuje ČNB požadovaných minimálních 8 % a patří tak k nejstabilnějším peněžním ústavům na českém trhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).