Hlavní navigace

GE Capital Bank nabízí jako první GSM bankovnictví v síti Eurotel

Sdílet

Mobil Banka GE Capital Bank umožňuje dobíjení
Go kuponů

Praha
12. září 2001

GE Capital Bank je leadrem českého trhu GSM bankovnictví. Tuto službu využívá již přes 100 000 klientů. Od 14. září budou služby Mobil Banky GE Capital Bank dostupné i v sítí Eurotel.

„GE Capital Bank chce pokračovat v expanzi na českém trhu. Chceme posílit i své postavení na trhu GSM bankovnictví. Významným krokem k tomu je zahájení spolupráce se společností Eurotel, která umožní našim současným i potenciálním klientům využívat služeb Mobil Banky v síti tohoto mobilního operátora,“ řekl Tomáš Salomon, ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank.

Strategie dalšího rozvoje GSM bankovnictví GE Capital Bank vychází mimo jiné ze studie, podle níž 46 % oslovených z reprezentativního vzorku populace ve věku 15 až 69 let má mobilní telefon. Z těch, kdo již mají mobilní telefon, má podle výzkumu GE Capital Bank 35 % dotázaných telefon s Go kartou. Z nich 40 % projevilo zájem o služby GSM bankovnictví. Dalších 13 % z dotázaných odpovědělo, že mají mobilní telefon s paušálním tarifem Eurotel. Z nich projevilo zájem o služby GSM bankovnictví 47 %.

Pro rozvoj služeb GSM bankovnictví je zajímavé i zjištění GE Capital Bank, že z 54 % dotázaných, kteří podle výzkumu nemají mobilní telefon, projevila polovina zájem o využití služeb GSM bankovnictví v případě, že by měli tuto možnost.

Strategie rozvoje GSM bankovnictví GE Capital Bank vychází i z jejích dosavadních zkušeností, které patří v tomto segmentu přímého bankovnictví na českém trhu k největším. Dynamický růst počtu klientů využívajících Mobil Banku GE Capital Bank svědčí o zájmu o její produkty přímého bankovnictví. Za necelých deset měsíců od vstupu na český trh GSM bankovnictví loni v říjnu si Mobil Banku zřídilo 100 000 klientů.

Podle analýzy GE Capital Bank byl pro většinu klientů (66 %) hlavním důvodem pro zřízení Mobil Banky nepřetržitý přístup k účtu a z toho plynoucí úspora času.

Potvrzuje to i výzkum, který pro GE Capital Bank zpracovala agentura AISA. Podle ní stráví průměrný klient z řad obyvatelstva ročně návštěvami banky asi 20 hodin, podnikatel průměrně asi 75 hodin a zástupci středně velkého podniku téměř 100 hodin.

Mobil Banka umožňuje klientům GE Capital Bank využívat jejích služeb 24 hodin po sedm dní v týdnu. Klienti banky mohou prostřednictvím mobilního telefonu provádět běžné bankovní operace. Získají tak zároveň informace o svém účtu a základní bankovní informace.

Mobil Banka GE Capital Bank aktivovaná v síti Eurotel umožňuje klientům ovládat účet pomocí jednoduchého menu na displeji mobilního telefonu. Prostřednictvím Mobil Banky může klient:

zadávat platební příkazy ze všech běžných korunových účtů,
zjišťovat aktuální zůstatky na všech svých účtech (běžném, spořícím, termínovaném, úvěrovém),
zjišťovat pohyby na svých účtech (tři poslední příjmy či výdaje),
vyhledávat transakce podle jím zadaných kritérií (podle období, částky, variabilního symbolu),
získávat bankovní informace:
 – aktuální devizové a valutové kurzy GE Capital Bank,
 – aktuální úrokové sazby termínovaných vkladů GE Capital Bank podle zvolené částky a období,
dobíjet předplacené Go kupony své či kohokoli jiného (rodinných příslušníků, přátel) ze svého účtu.

Mobil Banku si mohou zřídit majitelé všech běžných korunových účtů vedených v GE Capital Bank. Mohou ji získat i noví klienti, a to již při otevření účtu. Podmínkou pro využívání Mobil Banky je pro nové i stávající klienty mobilní telefon se SIM kartou podporující bankovní aplikaci.

Aktivace Mobil Banky je za standardních podmínek prováděna zdarma. Zvýhodněny jsou poplatky spojené s pohybem na účtu. GE Capital Bank si účtuje za pohyb na účtu 7 Kč. Pokud k pohybu na účtu dojde prostřednictvím Mobil Banky, účtuje si banka pouze poplatek 2 Kč. Tato zvýhodněná sazba je účtována i pro transakce, k nimž došlo prostřednictvím ostatních nástrojů přímého bankovnictví GE Capital Bank – Telefon Banky a BankKlient (homebanking).

Bezpečnost bankovních operací uskutečněných prostřednictvím Mobil Banky je zajištěna šifrováním. Dále pak požadavkem na zadání zadáním kódu Bank PIN při každém vstupu do bankovního menu. Po třech chybných zadáních je vyžadováno zadání kódu Bank PUK. Pokud je tento kód desetkrát chybně zadán je daná SIM karta již nepoužitelná pro bankovní transakce.

Podrobné informace o Mobil Bance mohou klienti získat na obchodních místech GE Capital Bank, bezplatné informační lince 0800 13 11 12 či na internetové adrese www.mobilbanka.cz. Na této internetové adrese je k dispozici vedle komplexních informací pro klienty i unikátní demoverze, na níž je klient názorně proveden postupem obsluhy účtu prostřednictvím Mobil Banky.

* * *
GE Capital Bank patří k nevětším bankám na českém trhu. Bilanční suma GE Capital Bank činila k 30. červnu 2001 více než 75,807 mld. Kč. . K 30. červnu měla banka 516,5 tisíc klientů. Vklady přijaté od klientů dosáhly ke konci prvního pololetí tohoto roku 40,396 mld. Kč. GE Capital Bank má přes 190 poboček.

GE Capital Bank patří do skupiny GE Capital Services, která je součástí jedné z největších společností na světě – General Electric. Ta je z hlediska tržní kapitalizace největší společnost na světě. Ke konci prvního pololetí tohoto roku činil čistý zisk General Electric 3,90 miliardy dolarů. Ve srovnatelném období loňského roku to bylo 3,38 miliardy dolarů.

GE Capital je globální společnost, která poskytuje diverzifikované finanční služby. GE Capital má aktiva v objemu vyšším než 370 mld. USD. Je tvořena 24 firmami – včetně GE Capital Services -, které klientům ve 47 zemích světa poskytují služby například v oblasti pojišťovnictví, leasingu, finančních služeb pro spotřebitele, financování firem, financování zvláštních projektů. GE Capital se může pochlubit nejvyšším možným ratingovým ohodnocením AAA uděleným renomovanými ratingovými agenturami. V České republice působí vedle GE Capital Bank ještě její dvě sesterské společnosti GE Capital Bank – GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing.

Jan Hainz, ředitel komunikace GE Capital Bank

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).