Hlavní navigace

Garance 100% návratnosti investice – nová nabídka KB

Praha, 26.července 2004 – Komerční banka dnes uvádí na trh Max – světový garantovaný fond. Jedná se o otevřený podílový fond, který klientům umožní zhodnotit jejich volné peníze prostřednictvím růstu akciových trhů, zároveň však garantuje 100% návratnost investice ke dni splatnosti fondu.*

Sdílet

Max – světový garantovaný fond je určen těm klientům, kteří chtějí zhodnotit své úspory prostřednictvím výnosů, kterých lze dosáhnout na akciových trzích, ale současně nechtějí podstupovat riziko spojené s takovou investicí. Zaručená 100% návratnost investice ke dni splatnosti je zajištěna třetí stranou, tedy garantem, kterým je banka Société Générale. Société Générale Group patří k největším finančním skupinám v Eurozóně a má velké zkušenosti v oblasti řízení podílových fondů. SGAM je druhou největší investiční společností v Evropě. Díky tomuto spojení nabízíme klientům produkt, který jim umožňuje podílet se na růstu akciových trhů při ochraně proti poklesu pod původní výši investice.Vys­větluje Výkonný ředitel pro marketing KB Andre Leger.

Výnos, který může klient získat, není nijak omezen. Ke dni splatnosti fondu klient získá částku odpovídající aktuální tržní hodnotě investice, minimálně však nejvyšší zafixovanou garantovanou hodnotu. „Jestliže se v průběhu trvání fondu zvýší hodnota podílového listu fondu o 15 %, pak se garantovaná hodnota navýší o 50 % tohoto růstu. Při každém dalším zvýšení hodnoty podílového listu o 15 % nad předchozí zvýšenou hodnotu o 15 % se zvyšuje garantovaná hodnota opět o 50 % nárůstu,“ doplňuje ing. Pavel Hoffman, místopředseda představenstva IKS KB. Při nákupu podílových listů například v hodnotě 50.000 Kč se při zvýšení hodnoty podílového listu o 15 % (7.500 Kč) navýší garantovaná hodnota o 3.750,– Kč, při dalším růstu hodnoty podílového listu o 15 % se garantovaná hodnota zvyšuje o dalších 4.312,50 Kč*.

V případě, že hodnota podílového listu naopak poklesne, klient získá nejvyšší zafixovanou garantovanou hodnotu své investice.

Minimální investice je 10.000,– Kč, nominální hodnota podílového listu je 1,– Kč. Upisovací období fondu potrvá od 26.7. do 26.10.2004; doba trvání fondu jsou 4 roky a 3 měsíce vč. upisovacího období. –

Podílové listy fondu MAX – světový garantovaný fond je možné zakoupit ve všech pobočkách Komerční banky.

Obhospodařovatelem fondu je Investiční kapitálová společnost KB, investičním manažerem je Société Générale Asset Management Alternative Investments, který provádí aktivní správu majetku fondu.

* Po odečtení vstupních poplatků

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).