Hlavní navigace

Francie upravuje penzijní systém

[Tisková zpráva] Za účelem celkových úspor v rozpočtovém systému se vláda francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho rozhodla realizovat některé zásadní změny v penzijní a daňové sféře. Jedná se tak o pokračování současného trendu zemí Eurozóny provádět potřebná opatření za účelem snížení fiskální náročnosti a snížení nákladů vládního dluhu.

„Konkrétními opatřeními pro Francii má být posunutí hranice odchodu do důchodu z 60 na 62 let do roku 2018,“ uvádí Ing. Josef Stoulil, analytik CAPITAL PARTNERS a dodává: „Dále pak zvýšení daní na kapitál určený k další fiskální stabilizaci.“

V oblasti kapitálových příjmů bude vláda zvyšovat daňovou zátěž na akciové opce, dividendy a kapitálové zisky a dojde také ke zvětšení nejvyšší sazby daně z příjmů o 1 % na   41 %. „Zvýšením hranice odchodu do důchodu bude ušetřeno v penzijním systému cca 19 mld. EUR do roku 2018,“ uvádí Ing. Josef Stoulil, analytik CAPITAL PARTNERS a dodává: „Daňové úpravy pak přinesou do rozpočtu až 3,7 mld. EUR již v příštím roce.“

Tímto posunutím důchodového věku se Francie připojuje k dalším evropským zemím včetně Německa, Španělska a Itálie, které také přistoupily k aplikaci těchto opatření, aby ošetřily ztráty v penzijním systému. Uvedené penzijní zdroje jsou v posledních letech pod stále rostoucím tlakem z očekávání demografických tendencí jako je například prodlužování délky života obyvatelstva či klesající míra porodnosti.

Odhady francouzské vlády hovoří o tom, že státní penzijní fond v tomto roce zaznamená ztráty ve výši 10,7 mld. EUR. V loňském roce tato ztráta činila 8,2 mld. USD a v roce 2008 se jednalo o 5,6 mld. USD. „Uvedení do rovnováhy v důchodové oblasti se očekává až v roce 2018,“ komentuje Ing. Josef Stoulil, analytik CAPITAL PARTNERS a dodává: „Pokud by se tedy některé podobné, zejména systémové či reformní změny měly provádět i v České republice, lze od naznačeného časového horizontu změn ve Francii odvozovat náročnost celého procesu, který si podle francouzských měřítek vyžaduje dvě volební období postupné realizace.“