Hlavní navigace

Fond pojištění vkladů poprvé otestoval finanční instituce. Požadavkům na rychlé předání informací vyhověly všechny

[Tisková zpráva] Fond pojištění vkladů (FPV) v závěru roku otestoval u 34 finančních institucí schopnost zvládnout následky případného vyhlášení insolvence.

Doba čtení: 1 minuta

Test se týkal zejména schopnosti předat data o klientech a jejich pojištěných vkladech FPV v přesném formátu, struktuře a v požadovaném čase. Všechny prověřované banky, záložny a stavební spořitelny požadavkům vyhověly a požadované informace byly FPV schopné předat nejdéle během osmi pracovních dnů.

Pokud nastane situace, kdy Česká národní banka oznámí, že je některá z finančních institucí spadajících do systému pojištění vkladů v platební neschopnosti, Fond pojištění vkladů musí dle zákona zahájit výplatu pojištěných vkladů nejpozději do 20 pracovních dnů od vyhlášení insolvence. „Během této doby mezi námi a zkrachovalou bankou musí dojít k poměrně rychlé, precizní a především dostatečně zabezpečené výměně dat o jejích klientech a jejich pojištěných vkladech,“ říká výkonná ředitelka FPV Renáta Kadlecová.

Finanční instituce musí předat informace v požadovaném formátu Fondu pojištění vkladů na základě zákona o bankách do osmi pracovních dnů. A právě tento informační transfer byl v posledním čtvrtletí minulého roku v Česku vůbec poprvé testován u všech bank, záložen a stavebních spořitelen, jež do systému pojištění vkladů spadají. Výsledkem testu bylo zjištění, že všechny instituce jsou schopné požadavkům zákona vyhovět a Fondu pojištění vkladů data předat.

Testu se vzhledem k nedávnému termínu spuštění provozu nezúčastnila pouze banka Air Bank. V dalším kole testů už ale prověřována bude. Fond pojištění vkladů předpokládá, že stejný test bude probíhat pravidelně minimálně jednou ročně.