Hlavní navigace

FPV bude vyplácet náhrady vkladů rychleji, pomůže mu v tom nový informační systém pro podporu výplaty náhrady vkladů

[Tisková zpráva] Podle novely zákona o bankách v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a rady přijaté 11. března 2009, bude lhůta pro výplatu náhrad pojištěných vkladů od 31. prosince 2010 zkrácena z dnešních tří měsíců na 20 pracovních dnů.

Sdílet

„Nové technologické řešení nám v případě, kdy by došlo ke krachu některé z bank podléhající českému systému pojištění vkladů, umožní zahájit výplatu náhrady vkladů podstatně rychleji, než tomu bylo doposud,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů. „Pro dodržení nově stanovených termínů bylo nutné vedle samotného informačního systému vyvinout i speciální nástroj pro šifrování a komprimaci souborů předávaných z bank do FPV a naopak. Při nastavení nového mechanismu jsme zároveň kladli maximální důraz na zabezpečení dat, ochranu osobních údajů i nezávislost na konkrétních informačních systémech jednotlivých finančních institucí,“ dodává.

Výplata náhrad vkladů s využitím systému Povynal funguje následovně: Celý proces výplaty náhrad je, stejně jako v minulosti, zahájen poté, co Fond obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Od té doby se také počítá zákonná lhůta 20 pracovních dnů na zahájení výplaty náhrad. Neprodleně po obdržení tohoto oznámení kontaktuje FPV tzv. vyplácenou banku (tj. banku, která není schopna dostát svým závazkům). Ta je povinna do osmi pracovních dnů předat Fondu údaje o svých klientech a jejich vkladech a vypočítat  výši náhrady jednotlivým klientům. Tyto data banka předá Fondu v rozsahu a formátu předepsaném vyhláškou Ministerstva financí. Soubory s daty musí být zašifrovány a zkomprimovány prostřednictvím speciálního programu vyvinutého pro Fond pojištění vkladů.  Takto zašifrovaná a zkomprimovaná data se protokolárně předávají Fondu  na datovém nosiči (CD,  DVD).

Dodaná data jsou následně ve Fondu dekomprimována, dešifrována a  vložena do systému Povynal. Povynal po nahrání dat automaticky provede vlastní kontrolu úplnosti a správnosti dodaných dat (např. správnosti rodných čísel a IČO, správnosti čísel bankovních účtů apod.), použitých devizových kurzů a  součtů všech pohledávek každého klienta  u dané instituce. Data, která neprojdou touto kontrolou, jsou automaticky vyčleněna do kolizního souboru, který je následně předán ve stejné formě zpět vyplácené bance. Data, která projdou kontrolou  bez problémů jsou následně vygenerována do formátu předem dohodnutého s vyplácející bankou. Vyplácející banka od FPV získává jen nezbytně nutná data pro identifikaci vkladatele a provedení výplaty náhrady vkladu.

V poslední fázi, která nastává nejpozději do 17 pracovních dnů od rozhodného dne (tj. od doručení písemného oznámení od ČNB do Fondu pojištění vkladů) probíhá samotné fyzické předání instrukcí k výplatám náhrad z FPV do jedné z vyplácejících bank, kterými jsou v tuto chvíli Česká spořitelna, Komerční banka a GE Money Bank. Data jsou i v tomto případě protokolárně předávána v zašifrované a zkomprimované formě na datovém nosiči (CD, DVD). Vyplácející banka následně prostřednictvím dodaného programu data dekomprimuje, dešifruje a importuje  do svého bankovního systému, tak aby mohla nejpozději ve lhůtě do 20 pracovních dní od rozhodného dne zahájit samotnou výplatu náhrad vkladů.

Nový systém Povynal tedy v maximální možné míře dbá na zabezpečení dat klientů zkrachovalé banky a zároveň zajišťuje maximálně bezproblémové spojení s bankovními systémy jednotlivých bank. Přenos veškerých dat mezi zainteresovanými institucemi se realizuje v zašifrované podobě s využitím 256 bitové symetrické šifry na datových nosičích. Rozsah  zpracovávaných dat je striktně omezen pouze na ta data, která jsou naprosto nezbytná pro výplatu náhrady pojištěných vkladů. Systém Povynal byl úspěšně implementován a předán FPV. V následném období  budou probíhat mezi FPV a všemi finančními institucemi pojištěnými u FPV a vybranými vyplácejícími bankami testy ověřující funkčnost systému pojištění vkladů.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).