Hlavní navigace

Studentů se zdravotním a sociálním handicapem přibývá – Fond vzdělání v září udělil další stipendia

[Tisková zpráva] Poradní sbor Fondu vzdělání v září udělil pravidelné stipendium dalším 11 studentům se sociálním a zdravotním handicapem. Ke stávajícím 60 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit.

Sdílet

Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem, kteří mají ztížené podmínky studia kvůli handicapu.

„Fond vzdělání podporuje nadané studenty s handicapem, kteří nemají dostatečné zázemí ke svému studiu,“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Setkáváme se s příkladnými příběhy mladých lidí, kteří dokázali překonat svůj handicap a snaží se postavit na vlastní nohy,“ dodává Milena Černá. Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB k tomu přidává: „Fond vzdělání podporuje studenty již 15 let. Během této doby pomohl mnoha talentovaným studentům v tíživé situaci, kteří posléze dokázali, že jsou schopní stejných výsledků jako ostatní. Tito studenti tak dostávají dodatečnou motivaci, aby překonali své současné problémy i sami sebe. Stipendium je tak pro ně pomocí, aby mohli dosáhnout lepších výsledků.“ 

Stipendium nově bude dostávat jedenáct mladých lidí, čtyři z nich studují střední školy a sedm vysoké školy v České republice. Jednou z nových stipendistek je Eva Ptáčková, studentka Střední technické školy v Opavě. Finanční pomoc z Fondu vzdělání je pro Evu velkou motivací ke studiu. „Stipendium pro mě znamená možnost dál vzdělávat se a vyvíjet se ve studiu. Své studium beru velice vážně a za udílené stipendium děkuji,“ říká Eva, která od svých devíti let vyrůstala v dětském domově. Již od začátku pobytu v dětském domově se Eva pravidelně účastní různých soutěží, je neobvykle cílevědomá a ví, že je odpovědná za svůj život.

Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt Výboru dobré vůle a ČSOB. Snahou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je zkvalitnění úrovně života zdravotně postižených.         Prostřednictvím Fondu vzdělání jim pomáhá k vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělání. ČSOB projekt podporuje, protože studentům chce zvýšit motivaci k úspěšnému dokončení studia a nabídnout možnost připravit se na budoucí povolání a uplatnění se ve společnosti. Fond vzdělání tak poskytuje prostředky na vzdělání i těm studentům, kteří pro svůj osobní růst a vstup do budoucího pracovního života nemají ideální podmínky.

Statistika Fondu vzdělání:

Fond vzdělání společně založili Československá obchodní banka, a.s. a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2010 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 369 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 320 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 18 659 567 Kč. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).