Hlavní navigace

Fond pojištění vkladů zajistil prostředky pro výplaty klientů Union banky

Sdílet

Syndikovaná půjčka ve výši tří miliard korun doplňuje potřebné zdroje

Představitelé Fondu pojištění vkladů (FPV) dnes v Praze podepsali konečnou smluvní dokumentaci se syndikátem českých bank o úvěru v celkové výši 3 miliard korun. Tyto prostředky jsou určeny k doplnění vlastních zdrojů FPV na výši potřebnou k uspokojení zákonných nároků klientů Union banky, a.s.

Výplaty z Fondu pojištění vkladů klientům Union banky jsou ve svém celkovém objemu zatím nejnáročnější akcí v historii Fondu.. Rozsah této akce ilustruje srovnání celkové výše náhrad vkladů pro klienty Union banky s objemem souhrnu všech dosavadních náhrad vkladů vyplacených z prostředků FPV od roku 1995 klientům deseti bank, které nebyly schopny dostát svým závazkům. Union banka představuje prakticky součet všech dosud vyplacených náhrad (97,6 %).

Je předpoklad, že klientům Union banky budou celkem vyplaceny náhrady ve výši 12,7 miliardy korun. Protože disponibilní zdroje FPV představovaly pouze 9,7 miliardy korun, obrátil se FPV na trh a vyzval zástupce bankovních ústavů k soutěži o nabídku podmínek pro získání potřebných dodatečných zdrojů.

Byla přijata nabídka syndikovaného úvěru od skupiny českých bank vedených třemi aranžéry: Československou obchodní bankou, a.s., Komerční bankou, a.s. a Českou spořitelnou, a.s. Syndikátu se celkem zúčastní 7 bank*. Úvěr bude splacen ve dvou rovnoměrných splátkách počínaje 15. 2. 2005. Prostředky na splácení úvěru získá FPV z pravidelných ročních příspěvků, které banky budou hradit do FPV na základě zákona o bankách.

Předseda správní rady Fondu pojištění vkladů Ing. Josef Tauber prohlásil při podpisu smlouvy: „Jsme velmi spokojeni s tím, že banky pozitivně reagovaly na poptávku Fondu po dodatečných zdrojích. Z tohoto pohledu se jedná o v Čechách historicky ojedinělou transakci, jejíž úspěšné uzavření přináší nejméně dvě pozitivní zprávy. Prokázalo se, že Fond pojištění vkladů je subjektem, který finanční kruhy jednoznačně akceptovaly, vždyť přístup vedoucích českých bank byl vskutku příkladný. Dále pak je pak nutno si všimnout faktu, jak silnou roli má v případě krize finančního ústavu Fond pojištění vkladů. Svědčí to nejen o smysluplnosti myšlenky pojišťování úsporných vkladů obyvatelstva, nýbrž i o významu pozice, kterou Fond v tzv. záchranné finanční síti zaujímá. Fond je tu pro vkladatele a jejich jistoty. Současný stav českého bankovního sektoru však současně umožňuje vyjádřit přesvědčení, že operace takového rozsahu, jakou vyvolala potřeba pomoci klientům Union banky, již nenastane.“

Dnes podepsaná úvěrová smlouva umožňuje, aby výplata vkladů byla zahájena v termínu 17. května, jak bylo již oznámeno. U každého z klientů byl proveden propočet výše náhrady z FPV a potřebné údaje byly předány GE Capital Bank, která bude výplaty zajišťovat.

Ing. Josef T a u b e r předseda správní rady FPV

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).