Hlavní navigace

Fond pojištění vkladů vybral dodavatele nového informačního systému. Stala se jím společnost Software602, a.s.

[Tisková zpráva] Fond pojištění vkladů ukončil výběrové řízení na dodavatele nového informačního systému, který má zabezpečit rychlejší a pružnější komunikaci mezi subjekty zapojenými do institutu pojištění vkladů.

Sdílet

Cílem implementace nového systému je především zrychlit proces výplaty náhrad pojištění vkladů v případě insolvence některé z tuzemských bank, družstevních záložen nebo stavebních spořitelen.

Výběrové řízení na dodavatele nového informačního systému vyhlásil Fond pojištění vkladů na začátku letošního roku. Do soutěže se přihlásilo 10 společností, z nichž FPV po vyhodnocení řady předem stanovených kritérií vybral Software602, a.s. Celý systém musí být funkční nejpozději k 1. lednu 2011, kdy začne platit novela zákona o bankách. Ta v návaznosti na evropskou směrnici počítá se zahájením výplaty náhrad vkladů poškozených klientů zkrachovalé banky nejpozději do 20 pracovních dnů, ve srovnání s dnešním stavem, kdy k zahájení výplat platí lhůta tří měsíců.

„V návaznosti na zkrácení zahájení výplaty náhrad je nutné přenastavit celou technickou stránku procesu, s čímž úzce souvisí funkční a flexibilní softwarové řešení. Jednotlivé subjekty procesu, tedy Fond pojištění vkladů, zkrachovalá banka a výplatní banky, musí být nově schopny v krátké době identifikovat, vyčíslit a předat nároky klientů na výplatu náhrad vkladů a současně evidovat kde a kdy klient nárok uplatnil. Vzhledem k tomu, že každá banka interně pracuje s jiným informačním systémem, je nutné, aby tyto systémy byly schopny generovat jednotné výstupy a podklady pro zahájení výplat a výplatní banky s nimi byly schopny nakládat,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů, která zodpovídá za úspěšnou realizaci celého projektu.

Fond pojištění vkladů ve fázi předcházející výběrovému řízení analyzoval stávající systém fungování pojištění vkladů a navrhnul nutné procesní změny a způsob výměny dat včetně časového rámce toku informací mezi bankami. Společnost Software602, a.s. má nyní za úkol vyvinout nové technologické, ale i softwarové řešení. Aplikace by měla být podle aktuálního harmonogramu hotova v červenci letošního roku a v následujících měsících bude probíhat dolaďování a  intenzivní testování.

„Tuzemský bankovní systém je v současnosti ve výtečné kondici a je dost možné, že systém nebude potřeba v dohledné době aktivovat. To však v žádném případě neznamená, že bychom jej zakonzervovali a ponechali svému osudu. Funkčnost systému a připravenost pojištěných bank bude Fond dle požadavku zákona o bankách pravidelně prověřovat,“ doplňuje Renáta Kadlecová.  

Společnost Software602, a.s v minulých dvou letech realizovala např. zakázku Czech POINT pro Ministerstvo vnitra ČR. Mezi další velké klienty v poslední době patřil i Český úřad zeměměřický a katastrální a Magistrát města Brno.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).