Hlavní navigace

Finanční společnosti čelí celosvětově stále větším rizikům v oblasti převodních cen

Praha, 4. prosince 2006 – Podle výsledků průzkumu, které zveřejnila poradenská společnost Ernst & Young, se společnosti v odvětví finančních služeb stále více zaměřují na problematiku převodních cen a rozšiřují odpovídající lidské a materiální zdroje, protože vnímají tuto oblast jako stále rizikovější.

Sdílet

Více než polovina respondentů průzkumu s názvem Převodní ceny v odvětví finančních služeb: zdroje, rizika a nové trendy se domnívá, že pravděpodobnost toho, že finanční úřady během příštích dvou let zpochybní jejich režim převodních cen, je větší než 75%. Oproti roku 2005 toto procento značně vzrostlo. Ačkoliv se firmy poskytující finanční služby snaží chránit před negativním dopadem případné kontroly, řada z nich se domnívá, že úplná ochrana není možná – 71% těchto firem vytváří v účetní závěrce rezervy na rizika spojená s převodními cenami.

„Otázka převodních cen v odvětví finančních služeb nabývá na důležitosti,“ uvedl Stephen Labrum, ředitel divize Převodních cen v odvětví finančních služeb společnosti Ernst & Young ve Velké Británii. „To, že se společnosti budou potýkat s problémy v této oblasti, lze očekávat všude ve světě, zvláště pak ve Velké Británii, Japonsku a USA, neboť místní finanční úřady zpřísňují svá kritéria. Není pochyb, že společnosti budou muset dále rozšířit své zdroje a zprůhlednit dokumentaci a výkazy v oblasti převodních cen,“ dodal.

Trendy identifikované ve většině zemí po celém světě jsou patrné také v

České republice. Od zavedení českého daňového systému v roce 1993 byla pravidla pro převodní ceny po dobu více než 10 let omezena v podstatě na jediné ustanovení v zákoně o daních z příjmů, které zavedlo uplatňování principu tržního odstupu. „Od roku 2006 dochází v pravidlech pro převodní ceny v České republice k významným změnám. Dle nové právní úpravy může poplatník žádat správce daně o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena mezi spojenými osobami,“ komentuje situaci v České republice Jiří Teichmann z pražské kanceláře Ernst & Young. Ministerstvo financí také vydalo několik rozsáhlých pokynů zabývajících se přímo problematikou převodních cen.

Jak uvádí Libor Frýzek, partner Ernst & Young v České republice: „Posuzování převodních cen se stává standardní součástí daňových kontrol. Stále více českých poplatníků připravuje rozsáhlou dokumentaci ke stanovení převodních cen ve skupině tak, aby byli na případnou kontrolu správce daně připraveni. Rovněž zaznamenáváme zvýšený zájem poplatníků o závazné posouzení správcem daně a máme již zkušenosti se získáním jednoho z prvních závazných posouzení v České republice.“

Celosvětový průzkum dále odhalil následující skutečnosti:

  • 46% respondentů plánuje zvýšit v příštím roce počet pracovníků specializovaných na oblast převodních cen – v roce 2005 mělo stejné plány pouze 36% respondentů.
  • 83% respondentů uvedlo, že budou věnovat větší pozornost dokumentaci v oblasti převodních cen, což je o 2% více než v roce 2005.
  • 64% využívá při stanovování cen tzv. benchmarking – což představuje nárůst oproti 56% v roce 2005.
  • 75% respondentů uvedlo, že otázka převodních cen tvoří běžnou součást procesu přípravy a hodnocení rizik při zavádění nových produktů nebo strategií.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).