Hlavní navigace

Finanční instituce by se měly více ohlížet na lidská práva

Finanční instituce by se měly více věnovat dopadům svých činností na lidská práva. Stejně tak by měly sledovat ovlivňování lidských práv u svých klientů. Poukazuje na to studie F&C Asset Management a KPMG UK.

Sdílet

Zpráva je první svého druhu. Zabývá se takovými oblastmi, jakými jsou hodnocení rizik u lidských práv, řízení vztahu k zákazníkům a transakcím, naplňování zásad dodržování lidských práv a stanovení časového harmonogramu jejich zavádění v budoucnosti.

Ze zprávy vyplývá, že společnosti poskytující finanční služby by měly řízení rizika u těch projektů a činností, které by je mohly spojovat s porušováním lidských práv, zlepšit.

Karina Litvack, ředitelka Governance and Socially Responsible Investment v F&C Asset Management, vysvětluje: Jako investoři se značnou angažovaností ve finančním sektoru se zabýváme riziky ztráty dobré pověsti, kterým se mohou věřitelé vystavit, budou-li spojováni s kontroverzními klienty či projekty s vyšším rizikem neplnění závazků.

Zpráva ukazuje, že společnosti poskytující finanční služby si příliš neuvědomují, jak velký dopad mohou mít rizika nedodržování lidských práv na jejich pověst a hodnotu akcií. Zpráva rovněž ukazuje, že společnosti nemají zaveden dostatek činností nebo předpisů, které by jim umožnily tato rizika řídit.

Studie se zabývá devíti mezinárodními společnostmi, včetně ABN Amro, Barclays a Standard Chartered.

Mike Kelly, ředitel Corporate Social Responsibility v KPMG, uvádí: Finanční instituce musejí pochopit a řídit otázky dodržování lidských práv, pokud chtějí vyhovět budoucí legislativě, chránit hodnoty akcionářů a udržet si konkurenční výhody. Tato studie ukazuje, že termín „lidská práva“ a jeho význam v oblasti utváření investičních rozhodnutí a půjčování peněz není vnímán všude stejně. Veškeré problémy, které vznikají, se řeší až následně, místo aby už byly zahrnuty do řízení rizik. Nová legislativa a předpisy přinutí finanční instituce, aby se otázkou lidských práv zabývaly.

KPMG a F&C Asset Management doporučují těmto společnostem, aby začaly zavádět opatření, která jim umožní zmíněné riziko minimalizovat. Mezi taková opatření patří:

  • Vytvoření jasné a všeobecné politiky dodržování lidských práv a její komunikace vůči všem zaměstnancům a akcionářům.
  • Pravidelné přezkoumávání této politiky, aby bylo zajištěno, že je aktuální a pokrývá všechny oblasti, kde by mohla být společnost zranitelná. Měla by rovněž zohledňovat nově vznikající rizika.
  • Zajištění, aby společnost tuto politiku přijala za svou, a aby vyšší management byl zodpovědný za její dodržování.
  • Školení zaměstnanců za účelem jejich informování o otázkách dodržování lidských práv.
  • Vytvoření směrnic pro vytváření výkazů určených mimo společnost.
  • Analýzy toho, kde v geografickém a produktovém mixu mohou mít otázky dodržování lidských práv dopady na podnikání.
  • Investoři, mnohostranní finanční investoři jako Světová banka, nevládní organizace a občanská společnost stále důrazněji požadují po věřitelích, aby se více zamysleli nad dopady, jež má jejich činnost a zejména činnost jejich zákazníků na dodržování lidských práv. Může se jednat například o půjčky vládám zemí, které nedodržují lidská práva, nebo o financování projektů, které dodržování lidských práv ovlivňují. To se týká například znovuosídlení oblasti původními domorodými obyvateli.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).