Hlavní navigace

Factoring v České republice překonal další metu

Podle nejnovějších údajů za rok 2006 si factoringová společnost Transfinance udržela pozici dlouhodobé jedničky v oblasti financování zahraničních pohledávek a svým obratem 27 miliard Kč významnou měrou přispěla k premiérovému pokoření hranice 100 miliard obratu za celé odvětví.

Sdílet

Společnost Transfinance ovládá 25,8% domácího factoringového trhu a v uplynulém roce opět vylepšila své výsledky. Její celkový obrat dosáhl 27 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2005 znamená navýšení o plných 5 miliard Kč.

„V roce 2006 jsme v procentuálním vyjádření dosáhli nárůstu obratu o 23%, což odráží pozitivní vývoj v celém odvětví. Tyto velmi dobré obchodní výsledky se také projevily na našem provozním výsledku, kdy zisk před zdaněním činí přes 90 mil. Kč. komentuje zveřejněné hospodářské výsledky předseda představenstva společnosti Transfinance, JUDr. Ing. Jana Němečková.

Do celkového obratu společnosti se promítl nejenom růst objemu factoringu u dosavadních zákazníků, ale též akvizice nových klientů. Zhruba čtvrtina z nich přitom začala využívat služeb Transfinance na základě doporučení klientů stávajících. Podle Jany Němečkové je to jen potvrzením toho, že „individuální, takřka rodinný přístup ke každému z klientů, se firmě dlouhodobě vyplácí.“ Pokud jde o zákaznickou strukturu, jedinou významnější změnou bylo posílení obchodů u zákazníků podnikajících v elektronice, a to o 6%.

V rámci financování tuzemských pohledávek profinancovala Transfinance a.s. 17,9 mld. Kč. U zahraničních pohledávek to bylo 9,1 mld. Kč, což představuje minimálně trojnásobek obratu ostatních factoringových společností v České republice a dokazuje výsadní postavení Transfinance v dané oblasti. Z výše uvedené sumy připadlo na exportní factoring 7,3 mld. Kč a na factoring importní 1,8 mld. Kč. Jana Němečková k tomu dodává: „V mezinárodním factoringu se nám opět dařilo a výsledkem je udržení padesátiprocentního podílu na trhu. Meziroční nárůst činí 1,25 mld. Kč.“

Podle nejnovějších údajů zveřejněných Asociací factoringových společností v ČR (AFS ČR) domácí factoringový trh nejenom roste, ale roste stále větším tempem. V roce 2006 profinancovali členové AFS ČR formou factoringu pohledávky v celkové hodnotě 104,8 miliard korun, což ve srovnání s rokem 2005 představuje nárůst o celých 25 procent. Tato hranice by navíc byla překonána i bez započtení obratu společnosti HVB Factoring (2,4 mld. Kč), která do Asociace vstoupila loni jako její sedmý člen. Podobný vývoj očekává vedení společnosti Transfinance také v roce 2007. Cílem, který si pro toto období stanovilo je překonání obratu ve výši 1 mld. EUR.

Na vykazovaném objemu zakázek factoringových firem v ČR se loni nejvíce podílel tuzemský factoring (82,6%), jehož obrat se oproti roku 2005 zvýšil z původních 68,3 mld. Kč na 86,6 mld. Kč. Exportní factoring také rostl, avšak pomaleji a jeho podíl na factoringovém obratu se v důsledku toho snížil z 15,6% na 13,9% z realizovaných obchodů a tedy na 14,6 mld. Kč. Částka 3,6 mld. Kč (3,4%) připadla na factoring importní.

Největší tržní podíl v oblasti factoringových služeb náleží společnosti Factoring ČS s 26%, která výrazně vylepšila výsledky v oblasti tuzemského factoringu (zvýšení obratu téměř o šest miliard) a loňský rok zakončila na prvním místě s factoringovým obratem 27,3 mld. Kč. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístila společnost Transfinance (25,8%) a jako třetí skončila ČSOB Factoring s podílem 18,6%.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).