Hlavní navigace

Exekuce z důchodů jsou zátěží nejen pro dlužníky, ale také pro úřad, který je musí vyřizovat

[Tisková zpráva] Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každoročně zaznamenává prudký narůst počtu klientů, kteří mají exekuční srážku (nebo srážky) z důchodu.

Sdílet

Je tomu tak v případech, kdy byl nařízen výkon rozhodnutí soudem, výkon rozhodnutí ve správním řízení či v konkurzním řízení, ve  vyrovnacím řízení a insolvenčním řízení srážkami z důchodu. Od roku 2004 se jejich počet téměř zdvojnásobil a s tím souvisí i výrazný nárůst počtu žádostí o poskytnutí informací  soudním exekutorům a dalším oprávněným institucím.

V roce 2010  evidovala ČSSZ více než 129 tisíc nových exekučních příkazů, což představuje nárůst o téměř 50 tisíc případů oproti roku 2009. ČSSZ obdržela ke konci roku 2010 přes 712 tisíc podání k exekuční problematice, tj. o více než 100 tisíc více než v roce 2009. Toto navýšení má za následek prodlužování doby jejich zpracování, která ovlivňuje vlastní provedení srážek z důchodů povinných subjektů nebo jejich ukončení.

K 31. 12. 2010 vykázala ČSSZ exekuční srážky z důchodů ve výši více než 514 milionů korun.

ČSSZ jako plátce důchodů je povinna ze zákona provést srážky z důchodů v případech, u kterých byl nařízen výkon rozhodnutí soudem, ve správním řízení, exekučním příkazem soudního exekutora, v konkurzním nebo insolvenčním řízení. V praxi to znamená, že ČSSZ musí zjistit nezabavitelné částky, stanovit výši srážek, účetně zpracovat, kontrolovat a vést evidenci všech případů. Rozsah možných srážek z důchodu, a tím i pravidla pro jejich výpočet, jsou stanovena v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963). Srážky se provádějí za podmínek stanovených zákonem ze všech druhů důchodů, tedy z důchodu starobního, invalidního, vdovského i sirotčího.

Právě nárůst nevyřízených podání vedl v závěru loňského roku k přijetí mimořádných opatření -  k personálnímu posílení úseku exekuční agendy dočasným přesunem zaměstnanců z vybraných úseků ústředí ČSSZ a současně i k zapojení zaměstnanců OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. K podpoře zpracování exekučních srážek z důchodu významně přispělo také zavedení komplexní technologické podpory od srpna 2010.

Aby měli exekutoři možnost zjistit údaje o výplatě důchodu dlužníka elektronicky a aby tak podstatně ubylo požadavků soudních exekutorů na součinnost, uzavřela ČSSZ v loňském  roce s Exekutorskou komorou ČR dohodu o elektronické výměně dat. Přesto během roku doručili exekutoři ČSSZ 250 tisíc těchto žádostí o součinnost.

Růst exekucí nařízených na důchod víceméně kopíruje neustálý růst zadluženosti českých domácností, jejichž dluhy se podle ekonomů zvyšují až o třetinu ročně. Důchodci se stávají jednou z nejzadluženějších skupin obyvatelstva. V posledních letech však odchází do důchodu stále více lidí s již nařízeným výkonem rozhodnutí. Je rovněž potvrzeným faktem, že kampaně leasingových a dalších společností se stále více zaměřují na sociálně slabší skupiny občanů včetně důchodců, kteří se tak stávají nejohroženější skupinou.

Dluhy nejčastěji vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu dovolené, půjčkách pro děti nebo při zárukách za jejich půjčky. Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním pojišťovnám.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).