Hlavní navigace

Evropský den obchodu podruhé – komuniké Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

V loňském roce byl z podnětu evropského svazu obchodu EUROCOMMERCE vyhlášen jako Evropský den obchodu 4. listopad. Byl tak uznán klíčový význam tohoto sektoru pro společný evropský trh nejen jako nástroje mezinárodní směny a konkurenceschopnosti v unijním i světovém měřítku, ale současně též jako nástroje hospodářského růstu a životní úrovně každé členské země a jejich vzájemného sbližování. Znovu je třeba připomenout, že na unijním trhu působí na 5,5 miliónu obchodních firem s 26 milióny podnikatelů a zaměstnanců, jejichž posláním je sloužit ke spokojenosti 450 miliónů spotřebitelů. Je objektivně dáno, že soustavný rozvoj obchodu je odrazem ekonomického potenciálu každé země, podstatně se podílí na rozsahu a růstu pracovních příležitostí, svojí modernizací mění tvář osídlení, vzhled měst a obcí, napomáhá úrovni komunikace mezi lidmi a podmínkám společenského života

Sdílet

Obchodníci v České republice – reprezentovaní svým profesním Svazem ochodu a cestovního ruchu – se rovněž plně hlásí k evropským hodnotám a oceněním své důležitosti. Je na místě vyzdvihnout dosažený rozmach obchodu po jeho rychlé transformaci a restrukturalizaci, stejně jako současnou etapu jeho růstu, kterou ráda přijímá jak česká spotřebitelská veřejnost, tak výrobci a dodavatelé zboží a poskytovatelé služeb. Je potěšitelné, že obchod v ČR si může připomínat sice teprve první výročí Evropského dne v době, kdy v kontextu s celkovým ekonomickým vývojem země dosahuje svých rekordních výsledků. Dosavadní letošní výsledky všech základních segmentů sektoru – maloobchodu, velkoobchodu i obchodu v motorismu nasvědčují tomu, že v obchodním podnikání bude dosaženo podstatných přírůstků a dosud maximálních objemů v tržbách i v jiných ukazatelích výkonnosti, za nimiž lze též vidět dosud nejvyšší úroveň i strukturu zprostředkované spotřeby domácností, jakož i obchodních operací v podnikatelském sektoru. Jakkoli jsou velké obchodní společnosti na čele současného dynamického růst, je velmi pozitivní, že obchod je nadále především sektorem malého a středního podnikání, které se na celkovém vývoji patřičně podílí. V tom směru má také plnou podporu a pomoc svého svazu zejména při aplikaci moderních metod a technologií a při tolik žádoucím zdokonalování a kultivaci podnikatelského prostředí.

O velikosti sektoru obchodu v obvyklém ekonomickém vyjádření svědčí to, že v něm v letošním roce působí okolo 220 tisíc podnikatelských subjektů, z toho více než 130 tis. v maloobchodě. K tomu lze navíc přičíst skoro 50 tisíc podniků v ubytování a stravování a další v oblasti specifických služeb cestovního ruchu. Ve zdrojích HDP zaujímá obchod podíl 14 – 15 %. Roční tržby obchodu (bez DPH) – za velkoobchod, maloobchod a obchod v motorismu – nebudou letos daleko od třech biliónů (v běžných cenách); produktivita v obchodě se při pomalejším růstu zaměstnanosti zřejmě dále zvýší.

Vysokých výsledků dosahuje zahraniční obchod – ve své podstatné části realizovaný jako „vnitrounijní “. Očekává se, že obchodní bilance skončí jako vloni přebytkem v řádu okolo čtyřiceti miliard korun; v bilanci služeb je možno očekávat rovněž pozitivní přínos zahraničního cestovního ruchu. Činnost obchodu je možno dokládat dalšími významnými charakteristikami, spojenými s životním stylem, životním prostředím, urbanizací měst a obcí a sociálními aspekty domácností. Na druhé straně nelze pomíjet jednotlivá zjištění dozorových orgánů proti kvalitě zboží a úrovni služeb. Svaz apeluje jednoznačně na odstranění jejich příčin, ale i proti jejich mediálnímu zobecňování nezaslouženému z pozice mnoha set tisíc podnikatelů a zaměstnanců obchodu.

Podnikatelský a zaměstnavatelský Svaz obchodu a cestovního ruchu, jako hlavní profesní představitel sektoru, chce tímto komuniké v souvislosti s první výročím Evropského dne obchodu podtrhnout jeho význam, ujistit členy i nečleny Svazu – všechny obchodníky – o svém odhodlání poskytovat při realizaci své strategie plnou podporu a hájit zájmy sektoru a současně též vyjádřit ocenění úspěšného vývoje obchodu za dobu od loňského vyhlášení Evropského dne obchodu. Připomenutím jeho prvního výročí se znovu připojuje k celoevropského uznání významu obchodu a spatřuje v něm i svoji profesní a morální oporu, jakož i mediální orientaci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).