Hlavní navigace

Evropská komise podporuje vytváření institucí v České republice

Dnes bude na Ministerstvu financí oficiálně zahájen ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu Francouzské republiky „twinningový“ projekt „Budování státní pokladny – 1. fáze“, financovaný z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je podpora reformy řízení a kontroly veřejných financí prostřednictvím řádného fungování systému Státní pokladny, zvýšení účinnosti a průkaznosti tvorby a realizace rozpočtu, efektivní řízení toků hotovosti a státního dluhu a zajištění ochrany údajů v systému Státní pokladny.

Sdílet

Projekt spolupráce mezi státními správami ČR a Francie je součástí širšího projektu 1.fáze budování Státní pokladny, pro který Evropská unie uvolnila v rámci programu Transition Facility 2004 pro Českou republiku celkovou částku 3,74 mil. €; z toho 0,84 mil. € na „twinning“, 1,7 mil. € na technickou pomoc a 1,2 mil. € na investice.

Tento projekt navazuje na předchozí projekt „Návrh koncepce a vytváření systému státní pokladny“, který bude při stejné příležitosti oficiálně ukončen. Tento projekt v trvání 26,5 měsíců a umožnil definovat model Státní pokladny, zavést účinné řídící struktury, obnovit smluvní vztahy mezi ČNB a MF, sdílet francouzské, portugalské a rakouské zkušenosti v oblasti rozpočtové reformy, mezinárodních účetních norem, řídící finanční kontroly a informačních systémů.

Nově zahajovaný „Twinning“ bude realizován od září 2005 do listopadu 2006. Příjemcem je Ministerstvo financí České republiky, konkrétně pak jeho odbory, které mají na starosti přípravu a realizaci rozpočtu, finanční kontrolu, účetnictví a informační technologie. Ve funkci dlouhodobého poradce bude po dobu trvání projektu na Ministerstvu financí ČR zabezpečovat spolupráci a expertizy francouzské strany paní Vanina Benson, státní úřednice francouzského Ministerstva hospodářství, financí a průmyslu.

Hlavním výsledkem zahajovaného projektu by mělo být zavedení nového modelu fungování Státní pokladny, založeného na integraci informačních systémů a centralizaci informací, který umožní efektivnější plánování veřejných výdajů, realizaci rozpočtu, centralizaci účetních a finančních dat, centrální zpracování statistických výkazů a analýz, řízení dluhu a hotovosti a finanční kontrolu. Nový integrovaný informační systém podpořený uplatněním moderních informačních a komunikačních technologií má rovněž umožnit jednotnou správu prostředků státního rozpočtu i prostředků poskytnutých z Evropské unie, příp. z dalších zdrojů. Účinnost systému bude prověřována v pilotních projektech.

Presentace projektů se zúčastní I. náměstek ministra financí Eduard Janota, zástupci francouzského velvyslanectví a Ministerstva hospodářství, financí a průmyslu Francie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).