Hlavní navigace

EU Point Index: Aktivita hráčů na dotačním trhu významně vzrostla

EU Point Index agreguje data z celého trhu do jednoho, jednoduše interpretovatelného ukazatele. Odhalí odborné veřejnosti celkový trend vývoje aktivity v základních oblastech dotačního trhu v porovnání s dlouhodobým průměrem. Zohledňuje přitom nejen aktivitu žadatelů o dotace, ale také aktivitu vyhlašovatelů dotací.

Sdílet

EU Point Index v březnu 2009: růst na 139 bodů

V březnu se aktivita účastníků na dotačním poli výrazně zvýšila. Hodnotu EU Point indexu 139 bodů způsobil především vysoký nárůst podaných žádostí v Integrovaném operačním programu. Končil totiž příjem žádostí do oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. O dotaci na vybudování kontaktního místa veřejné správy – tzv. Czech Pointu se jen během března přihlásilo 3 423 obcí.

Významně se zvýšila také alokace otevřených výzev:

1. byl zahájen příjem žádostí do vůbec první výzvy OP Výzkum a vývoj pro inovace; dotace mohou získat regionální centra výzkumu a vývoje, celková alokace výzvy byla 6 mld. Kč;
2. v OP Lidské zdroje a zaměstnanost byl otevřen program na vzdělávání zaměstnanců „Školení je šance“ s alokací 1,8 mld. Kč
3. více výzev bylo vyhlášeno také v Regionálních operačních programech – nejvyšší nárůst byl v ROP Jihozápad, v páté a šesté výzvě je zde žadatelům k dispozici celkem 4,3 miliardy Kč.

Výhled na další období

V následujícím období očekáváme pokračování zvýšené dotační aktivity – vyhlášeny byly programy Rozvoj a Inovace-projekt v Operačním programu Podnikání a inovace, připravuje se vyhlášení Inovace-patent a Spolupráce. V květnu jsou přijímány žádosti na obnovitelné zdroje energií v Operačním programu Životní prostředí. Očekáváme také větší dopad únorového otevření programu Záruka v OPPI.

Metodika výpočtu KB EU Point Index

Výsledná hodnota EU Point Index je upravena tak, aby dlouhodobý průměr odpovídal číslu 100. Aktuální hodnota reprezentuje zvýšení (či snížení) dotační aktivity oproti dlouhodobému průměru.

Do hodnoty ukazatele vstupuje 8 dílčích údajů:

  • Počet a objem otevřených výzev (30% vliv) – započítány jsou všechny výzvy, které jsou v daném měsíci otevřeny, včetně výzev, které platí pro celé programovací období. Počet i výše alokace reprezentují aktivitu vyhlašovatelů dotací, neboli „co udělali pro úspěšnou distribuci EU fondů“
  • Počet a objem podaných žádostí (25% vliv) – žádosti reprezentují aktivitu žadatelů. Hodnoty jsou závislé na aktuálních dotačních možnostech. Ve vysokém počtu žádostí je zohledněna také atraktivita dotačních programů, neboli „jak vyhlášené dotace vychází vstříc potřebám žadatelů“
  • Počet a objem schválených projektů (30% vliv) – tyto hodnoty jsou závislé na v minulosti vyhlášených výzvách a předložených projektech. Mají reprezentovat aktivitu řídících orgánů, které vždy nakonec dotace schvalují. V průběhu roku 2008 měl počet i výše schválených dotací rostoucí charakter, předpokládáme, že tomu tak bude i v letošním roce.
  • Počet konzultací KB EU Point a počet dotazů na bezplatnou linku 800 900 930 (15% vliv) – zohledňuje aktivitu klientů Komerční banky a to, jak využívají služeb KB EU Point.

Do výpočtu EU Point Indexu není zahrnutý Operační program Doprava. Tento operační program není primárně určen pro běžné žadatele o dotace, jeho příjemci jsou předem definovaní podle toho, kde chce stát stavět další dálnici či železniční koridor.

Vzhledem k faktu, že jde o různé ukazatele s různými jednotkami a velikostmi, porovnáváme vždy změnu aktuální hodnoty oproti dlouhodobému průměru. Zvlášť je hodnocena průměrná výše otevřených výzev v minulosti a aktuální hodnota je porovnána s tímto průměrem. Aktuální hodnota se dále započte do průměru v budoucích obdobích. Při porovnávání mezi ukazateli byly stanoveny váhy podle toho, jak jsou jednotlivé ukazatele významné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).