Hlavní navigace

Erste Bank získala většinový podíl v ukrajinské

Společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vstupuje na ukrajinský trh prostřednic-tvím akvizice majoritního (50,5%) podílu v Bank Prestige za 178,3 milionů HRN (27,7 milionů EUR / 35,3 milionů USD), což odpovídá poměru ceny k účetní hodnotě ve výši 1,18. Bank Prestige byla do-sud ze 100 % vlastněna zkušenými ukrajinskými bankovními manažery.

Sdílet

Erste Bank a její partneři chtějí v příštích čtyřech letech do banky investovat kapitál ve výši 757,5 milio-nů HRN (117,8 milionů EUR / 150,0 milionů USD) a podpořit tak její ambiciozní cíle. Transakce, jejíž završení se očekává v říjnu 2006, podléhá schválení ze strany Národní banky a Antimonopolního úřadu Ukrajiny, rakouského Úřadu pro hospodářskou soutěž a Úřadu pro dozor nad finančními trhy.

Bank Prestige byla založena na konci roku 2005 a během krátké doby se z ní stala velmi slibná nová banka na ukrajinském bankovním trhu. K 30.6.2006 činil upsaný kapitál banky 300,0 milionů HRN (46,6 milionů EUR / 59,4 milionů USD) a vlastní kapitál 299,1 milionů HRN (46,5 milionů EUR / 59,2 milionů USD). Celková hodnota aktiv činila 637,4 milionů HRN (99,1 milionů EUR / 126,2 milionů USD). Banka má téměř 100 zaměstnanců.

“Takovýto vstup na ukrajinský trh spojuje místní odborné znalosti s mezinárodními zkušenostmi a umožní Erste Bank brzy zaujmout pozici na jednom z nejnadějnějších bankovních trhů střední a vý-chodní Evropy,” uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. „Dosud jsme v rámci různých pri-vatizací získali ve střední a východní Evropě 10 bank. Naším vstupem na ukrajinský trh ukážeme, že umíme pobočkovou síť nejen restrukturalizovat, ale také vybudovat.“

Olexandr Derkach, zástupce předsedy představenstva Bank Prestige, vysvětlil volbu svého obchodního partnera tím, že „se Erste Bank pokaždé stala vůdcem trhu, na nějž se rozhodla vstoupit“. Kombinaci zkušeností v bankovnictví a působivé historie vybudování tržního podílu by podle Derkacha měla být zárukou pro inovační posun ukrajinského bankovního trhu.

Management i dozorčí orgány banky budou obsazeny paritně oběma partnery. Tato kooperace umožní Bank Prestige rychlou expanzi za současného využití šancí, které Ukrajina se svým dlouhodobě znač-ným potenciálem růstu nabízí. Jakmile bude transakce dokončena a schválena, bude Bank Prestige působit pod značkou Erste Bank. Erste Bank navíc poskytne prostředky nezbytné k tomu, aby zajistila komplexní zavedení standardů skupiny Erste Bank.

Bank Prestige, která je zaměřena jak na korporátní klienty, tak na privátní klienty, má bankovní licenci ukrajinské národní banky pro poskytování veškerých bankovních služeb. Během následujících dvou let plánuje vybudování celostátní distribuční sítě a střednědobě chce dosáhnout čtyřprocentního tržního podílu podle výše aktiv.

Expanze na Ukrajinu ještě více posiluje dlouhodobou perspektivu růstu Erste Bank. Ukrajinský bankov-ní sektor prošel za poslední roky velkým rozvojem: během prvních šesti měsíců roku 2006 vrostla hod-nota celkových aktiv bankovního sektoru o 19 %, a to především v důsledku poptávky domácností po úvěrech. Za stejné období vzrostl objem úvěrů poskytovaných ukrajinskými bankami přibližně o 47 %. Jak silný je růstový potenciál Ukrajiny na bankovním trhu ukazuje poměr bankovníchaktiv k HDP. Zatímco v rozvinutých ekonomikách tento poměr činí 200%, zvýšil se tento poměr na ukra-jinském trhu z 39 % v roce 2004 na 50 % v roce 2005.

Erste Bank je přesvědčena, že touto formou vstupu na ukrajinský trh a spoluprací se zkušenými partne-ry našla optimální poměr rizika k výnosům. Expanze na Ukrajinu znamená rovněž lepší servis klientů, kteří jsou na tomto trhu činní.

Právními poradci Erste Bank při této transakci byli CMS Cameron McKenna a Magister & Partners a finančním poradcem Dragon Capital.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).