Hlavní navigace

Erste Bank získala Diners Club v Chorvatsku

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG („Erste Bank“) dnes podepsala smlouvu o koupi 100% akcií společnosti Diners Club Adriatic d.d., Chorvatsko („DCA”), jednoho z předních vydavatelů kreditních karet v Chorvatsku. Konečná kupní cena bude vycházet ze zisku za rok 2006 a nepřekročí 153 milionů EUR. Uzavření obchodu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2007 a podléhá schválení regu-latorních úřadů v Chorvatsku a Rakousku.

Sdílet

Společnost DCA byla založena v roce 1969 jako první vydavatel kreditních karet v Chorvatsku. V současnosti je vlastněna třemi fyzickými osobami a zaměstnává 190 lidí. S přibližně 450 000 vyda-nými kreditními kartami je druhým největším vydavatelem kreditních karet v Chorvatsku s tržním podí-lem ve výši 28,9 %. Celkové příjmy, které sestávají především z příjmu z provizí, činily v roce 2005 50 milionů EUR, čistý zisk dosáhl výše 8,5 milionů EUR. Vlastní jmění společnosti DCA činilo k 31. pro-sinci 2005 37,6 milionu EUR, což představuje rentabilitu vlastního kapitálu ve výši 22,6%. Celková hod-nota aktiv dosáhla 131,7 milionů EUR.

Akvizice přinese podstatné synergické efekty v oblasti spotřebitelských půjček a podstatně zvýší příjmy z provizí (+10 % na základě údajů roku 2005) v zemích střední a východní Evropy skupiny Erste Bank. Spojením svých obchodních činností v oblasti bankovních karet budou společnosti Erste Bank Chorvat-sko a DCA obsluhovat více než 1 milion bankovních karet. Díky dalším 140 000 novým klientům se zákaznická základna Erste Bank v Chorvatsku rozroste na 740 000 zákazníků a podstatně zvýší mož-nosti křížového prodeje.

Kompetence společnosti Erste Bank Chorvatsko v retailovém bankovnictví a její firemní kultura oriento-vaná na výkonnost v kombinaci se známou značkou Diners Club a s tím spojenými zkušenostmi v oblasti kreditních karet staví nově nabytou společnost do vynikající pozice pro další zvyšování tržního podílu a ziskovosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).