Hlavní navigace

Erste Bank vydává až 58,95 milionů nových akcií na financování akvizice rumunské BCR a posílení své kapitálové základny

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zahajuje dne 11. ledna 2006 dosud největší navýšení kapitálu, jaké kdy bylo na vídeňské burze uskutečněno.

Sdílet

V rámci navýšení kapitálu emituje Erste Bank až 58,95 milionů nových akcií. Pokud by byly umístěny všechny nové akcie, jejich suma by odpovídala objemu ve výši téměř 2,75 miliard EUR (vypočítáno na základě dnešního závěrečného kurzu akcie Erste Bank ve výši 46,60 EUR, po odečtění dividendy ve výši EUR 0,55 za akcii za finanční rok 2005). To odpovídá čistému přírůstku kapitálu ve výši zhruba 2,55 miliard EUR, pokud rakouské spořitelny využijí svá upisovací práva v plné výši. Touto transakcí bude základní kapitál Erste Bank navýšen z nynějších 486 367 200 až o 24,2%. Prostředky z navýšení kapitálu budou vynaloženy na financování akvizice rumunské Banca Comerciala Romana (BCR) a na posílení kapitálové základny Erste Bank.

„Výlučně pozitivní reakce našich akcionářů na akvizici rumunské BCR posílily náš záměr provést takto rozsáhlé navýšení kapitálu. Již v minulosti jsme ukázali, že umíme v případě konkrétní bankovní akvizice velmi úspěšně vstoupit na kapitálový trh. Jsme přesvědčeni, že také tato obchodní transakce bude jednoznačným úspěchem,“ prohlásil Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. „Díky naší jednoznačné strategii znamená akcie Erste Bank pro investory solidní růstovou hodnotu. Ani v budoucnu nehodláme tuto úspěšnou cestu opustit a důvěru, kterou jsme si na kapitálovém trhu vybudovali, chceme posílit mimo jiné i koupí společnosti BCR,“ uzavřel Treichl.

Podrobnosti k navýšení kapitálu

Představenstvo Erste Bank se souhlasem dozorčí rady rozhodlo dne 9. ledna 2006 o navýšení základního kapitálu banky prostřednictvím emise nových akcií ve výši 58,95 milionů. Nad rámec navýšení kapitálu získají upisovatelé opci na dodatečné přidělení nových akcií v objemu až 5,89 milionů akcií. Při navýšení kapitálu budou zachována upisovací práva současných akcionářů, přičemž za každých 15 starých akcií bude možno získat 4 nové akcie. Maximální upisovací a nabídková cena bude činit 55 EUR. Představenstvo Erste Bank plánuje předložit valné hromadě ke schválení dividendu za finanční rok 2005 navýšenou na EUR 0,55 za akcii. Nové akcie obsahují právo na dividendu za celý rok 2006.

Rozhodujícím dnem pro získání upisovacích práv na nové akcie je 10. leden 2006. Transakce bude realizována bez obchodování s upisovacími právy. Nabídková lhůta a tzv. zaknihování (bookbuilding) pro globální nabídku proběhne od 11. ledna do 26. ledna 2006. Upisovací práva k novým akciím mohou akcionáři využít od 11. ledna 2006 do 25. ledna 2006 včetně.

Nové akcie budou v Rakousku nabídnuty institucionálním a soukromým akcionářům formou veřejné nabídky. Rakouští soukromí investoři, kteří upíší akcie u Erste Bank, skupiny rakouských spořitelen nebo u internetové dceřiné společnosti brokerjet nejpozději do 20. ledna 2006, obdrží při objednávce do 250 kusů akcií přednostní přidělení.

V ostatních zemích je emise koncipována jako soukromá nabídka akcií institucionálním investorům. Konečná cena, za kterou je možné nové akcie získat, resp. za kterou budou akcie upsány, bude stanovena po uplynutí upisovací a nabídkové lhůty pravděpodobně 26. ledna 2006 a bude se orientovat podle závěrečného burzovního kurzu akcie Erste Bank tohoto dne. Prvním dnem, kdy bude možné s nově emitovanými akciemi obchodovat na vídeňské a pražské burze, bude pravděpodobně 27. leden 2006.

„Touto transakcí chceme pozvat rakouské soukromé a institucionální investory, aby se angažovali v nejdynamičtějším růstovém regionu Evropy,“ prohlásil Reinhard Ortner, finanční ředitel Erste Bank. „Erste Bank je s nynějšími 15,3 miliony klientů jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě a bude díky své vedoucí pozici na trhu více než jakákoliv jiná společnost těžit z trvalého růstu tohoto regionu. Ten je výsledkem skutečnosti, že země, v nichž Erste Bank působí, vstoupily nebo v dohledné době vstoupí do EU. Díky koupi BCR zvýšíme náš výnosový cíl a pro roky 2005 až 2009 počítáme s růstem čistého zisku po daních a menšinových podílech ve výši 20 %.“ To jsou podle Ortnera další důkazy velmi dobré pozice Erste Bank v regionu střední a východní Evropy, kde Erste Bank drží tržní podíl ve výši 20 %.

Společnost „DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung“, která je s 32,2 % akcií většinovým akcionářem Erste Bank, přislíbila, že se účastní navýšení kapitálu za účelem zachování více než 30% podílu ve společnosti Erste Bank. Mnohé spořitelny, které drží v Erste Bank celkem 7 % akcií, mají rovněž zájem využít svá upisovací práva.

Společnými držiteli knihy neupsaných akcií (Joint Bookrunners) a globálními koordinátory celé transakce (Joint Global coordinators) jsou kromě Erste Bank také Goldman Sachs a JPMorgan. Syndikát je dále složen ze společností Citigroup, Credit Suisse First Boston a ABN AMRO Rothschild.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).