Hlavní navigace

Erste Bank předkládá nabídku k odkupu

Po dokončení koupě Banca Comercială Română (BCR) dne 12. října 2006 dnes Erste Bank der oester-reichischen Sparkassen AG (Erste Bank) oznámila, že předkládá nabídku k odkupu zaměstnaneckých akcií BCR.

Sdílet

Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR, kteří nyní drží celkem 63 397 500 akcií, což odpovídá 8 % zá-kladního kapitálu, bude nabídnuta možnost své akcie buď prodat nebo vyměnit za akcie Erste Bank. Základem nabídky bude kupní cena za akcii (7,65 EUR za akcii), kterou Erste Bank zaplatila při koupi většinového podílu v BCR. Nabídková lhůta proběhne od 1. do 24. listopadu 2006. Veškeré platby a převody akcií budou dokončeny nejpozději 22. prosince 2006.

„Management skupiny Erste Bank i BCR je přesvědčen, že úspěch obou společností byl a nadále bude možný pouze tehdy, pokud budou jejich zaměstnanci silně motivováni. Máme zájem, aby se zaměst-nanci podíleli na úspěchu naší banky a proto je chceme podpořit v tom, aby se stali akcionáři vlastního podniku,” uvedli ve společném prohlášení Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank, a Nicolae Da-nila, generální ředitel BCR. „Naším střednědobým cílem je zvýšit vlastnický podíl zaměstnanců ve sku-pině Erste Bank ze současných 1,8 % na nejméně 5 %,” uvedl dále Treichl.

Program majetkové účasti zaměstnanců skupiny Erste Bank s názvem „Creating Value” (Vytváření hodnoty) byl zahájen před čtyřmi roky. Tento program, kterého se budou od 2. čtvrtletí 2007 moci zú-častnit také zaměstnanci BCR, umožňuje všem zaměstnancům skupiny získat akcie Erste Bank za přednostních podmínek.

Nabídka

Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR budou mít příležitost prodat své podíly v BCR za pevnou cenu nebo se podílet na budoucím úspěchu Erste Bank prostřednictvím výměny akcií BCR za akcie Erste Bank. Budou si tak moci vybrat jednu ze tří níže popsaných možností, případně jejich kombinaci:

  • A) Nabídka k odkupu za hotovost U nabídky k odkupu za hotovost zaplatí Erste Bank stejnou cenu za akcii, jakou zaplatila Komisi rumunské agentury pro privatizaci bankovních institutů (AVAS) během privatizace. Z původní na-bídkové ceny 7,65 EUR bude odečtena srážka ve výši 15 % odpovídající prémii, kterou Erste Bank zaplatila rumunskému státu za získání majoritního podílu v BCR. Cena za akcii při platbě v hotovosti tak bude činit 6,50 EUR. Erste Bank nabízí k odkupu všechny zaměstnanecké akcie BCR v roce 2006 najednou. Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR si budou moci vybrat, zda plat-bu obdrží v EUR nebo v RON. Pokud by byly za hotovost prodány všechny zaměstnanecké akcie BCR, zaplatila by Erste Bank celkovou kupní cenu ve výši přibližně 412 milionů EUR.
  • Nabídka k výměně akcií Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR mohou své akcie výměnit za nově emitované akcie Erste Bank (kótované na vídeňské a pražské burze cenných papírů s výhledem kótace na buku-rešťské burze cenných papírů v roce 2007) při směnném poměru 6:1 . To znamená, že zakaždých 6 akcií BCR obdrží prodávající 1 akcii Erste Bank. Na akcionáře se vztahuje lhůta držení po dobu jednoho roku, během níž nebudou moci nové akcie Erste Bank prodat. Pokud by za ak-cie Erste Bank byly vyměněny všechny zaměstnanecké akcie BCR, znamenalo by to emisi 10 566 250 nových akcií Erste Bank.
  • Nabídka k výměně akcií s prodejní opcí Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR, kteří se rozhodli vyměnit své akcie BCR za nově emitova-né akcie Erste Bank, budou mít možnost z nich až 50 % okamžitě odprodat Erste Bank za zaru-čenou pevnou cenu 45,90 EUR za akcii. Tato cena vychází z hodnoty akcie BCR ve výši 7,65 EUR. Vlastníci zaměstnaneckých akcií BCR tak mají možnost odprodat až 50 % zaměstnanec-kých akcií BCR za stejně zvýhodněnou cenu jako u výměny akcií BCR za nově emitované akcie Erste Bank. Zbývající akcie Erste Bank lze po uplynutí lhůty držení po dobu jednoho roku volně prodat na kapitálovém trhu (Vídeň, Praha nebo Bukurešť po uskutečněné kótaci na bukurešťské burze).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).