Hlavní navigace

Erste Bank obdrží 1,445 miliardy EUR za prodej svých pojišťovacích akti-vit a za uzavření distribuční smlouvy se skupinou Vienna Insurance Group na dobu 15 let

Erste Bank prodává svoji pojišťovnu s Versicherung v Rakousku včetně jejích středo- a východoevropských dceřiných pojišťoven v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku a včetně obou rumunských pojišťoven společnosti Banca Comercială Română skupině Vienna Insurance Group (VIG). Erste Bank a její dceřiné bankovní společnosti ve střední a východní Evropě si v lokálních životních pojišťovnách ponechají vždy pětiprocentní podíl. • Erste Bank a VIG uzavírají distribuční smlouvy na dobu 15 let. Stanou se tak preferovanými part-nery a budou vzájemně distribuovat své produkty více než 20 milionům zákazníkům na trhu s více než 120 miliony obyvatel. • Celková cena transakce činí 1,445 miliardy EUR (odpovídá poměru ceny k pojistnému ve výši ca. 1,2). • Čistý výnos bude použit k posílení kapitálové základny Erste Bank. Ukazatel vlastního kapitálu vzroste zhruba o 70 bazických bodů. • Dokončení transakce je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2008. • Finanční cíle pro roky 2008 a 2009 zůstávají – bez zohlednění této transakce – beze změny.

Sdílet

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) prodá – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami – své podíly v pojišťovně s Versicherung v Rakousku včetně jejích středo- a východoevropských dceřiných pojišťoven v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku a včetně obou rumunských pojišťoven společnosti Banca Comercială Română společnosti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group (VIG). Příslušnou smlouvu dnes, v návaznosti na usnesení jednotlivých dozorčích grémií, podepsali generální ředitel Erste Bank Andreas Treichl a generální ředitel VIG Günter Geyer.

Kromě převzetí dceřiných pojišťoven byla mezi oběma koncerny rovněž podepsána distribuční smlouva. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 15 let a stává se základem pro úzkou spolupráci mezi Erste Bank a VIG v oblasti distribuce. Obě strany se touto smlouvou zavazují, že budou přednostně distribuovat produkty svého partnera prostřednictvím vlastní distribuční sítě. VIG tak získá přístup do více než 2.900 poboček a k více než 16 milionům zákazníků Erste Bank v tomto regionu. Erste Bank zase bude moci oslovit zhruba 10 milionů zákazníků VIG v těch zemích, kde v současné době působí oba partneři. Skupina VIG je již mnoho let partnerem skupiny Erste Bank v oblasti neživotního pojištění. V této souvislosti byl také skupině VIG v roce 2004 prodán segment neživotního pojištění Pojišťovny České spořitelny. Prodej segmentu životního pojištění lze tedy z tohoto hlediska považovat za logický krok, který zároveň znamená, že se skupina Erste Bank ještě více soustředí na hlavní oblast své činnosti – na prodej finančních služeb.

Touto transakcí Erste Bank a VIG potvrzují, že k tomu, aby dva nezávislí partneři dlouhodobě výborně spolupracovali, není zapotřebí žádného velkého majetkoprávního propojení. „Touto spoluprací si zajis-tíme silnou klientskou základnu Vienna Insurance Group v regionu střední a východní Evropy jako další potenciál v oblasti křížového prodeje“, komentoval transakci Andreas Treichl.

Aby se toto partnerství v oblasti distribuce zobrazilo i do vlastnických vztahů, ponechají si Erste Bank a její lokální banky v místních životních pojišťovnách vždy pětiprocentní podíl. Protože pojišťovna Donau Versicherung, jejímž většinovým vlastníkem je VIG, už vlastnila v pojišťovně s Versicherung podíl ve výši 10 %, prodá Erste Bank v Rakousku skupině VIG jen zhruba 85 % podíl ve společnosti s Versicherung, která s výjimkou Rumunska vlastní podíly ve všech svých lokálních dceři-ných pojišťovnách ve střední a východní Evropě.

Celková hodnota transakce včetně ocenění 100% podílů v pojišťovacích společnostech by odpovídala kupní ceně 1 600 milionů EUR a tím poměru ceny k pojistnému za rok 2007 ve výši 1,2. V souladu s podíly, jež Erste Bank ve svých pojišťovnách vlastní, obdrží Erste Bank částku v celkové výši 1,445 miliardy EUR. Tato hodnota zahrnuje prodej akcií všech jejích životních pojišťoven v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku spolu s prodejem neživotní pojišťovny společnosti Banca Comercială Română v Rumunsku a uzavření lokální distribuční smlouvy mezi míst-ními bankami a místními pojišťovnami na dobu 15 let.

Částka, která se promítne do hospodářského výsledku Erste Bank na koncernové úrovni podle IFRS (po zdanění a odečtení menšinových podílů), činí zhruba 1 miliardu EUR. Tato hodnota zohledňuje dosavadní účetní hodnoty jednotlivých společností a bude podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví časově rozlišena na dobu 15 let. Do výsledku roku 2008 se tedy pozitivně promítne částka přesahující 600 milionů EUR. Erste Bank tento výnos použije k posílení vlastní kapitálové základny (ukazatel kapitálové přiměřenosti vzroste zhruba o 70 bazických bodů), čímž přispěje ke zvýšení stra-tegické flexibility. Předpokládaný ukazatel kapitálové přiměřenosti ke konci roku 2008 se bude pohybo-vat výrazně nad hranicí 8 %.

Výnosy z prodeje lokálních dceřiných pojišťoven a z uzavření dohod o distribuci bude zahrnut do výsle-dovky lokálních prodávajících stran.

Díky dobrému postavení pojišťovny s Versicherung na trzích střední a východní Evropy a dobré pozici dceřiných pojišťoven společnosti Banca Comercială Română VIG dále zvýší své podíly na trzích střední a východní Evropy. Příjem Erste Bank ze zaplaceného pojistného dosáhl v roce 2007 výše téměř 1,3 miliardy EUR.

Dokončení transakce – za podmínky, že tuto transakci schválí úřady na ochranu hospodářské soutěže – je plánováno na třetí čtvrtletí 2008.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).