Hlavní navigace

Erste Bank kupuje srbskou Novosadska banku

Srbská privatizační agentura (Agency for Deposit Insurance, Rehabilitation, Bankruptcy and Liquidation of Banks, BRA) dnes oznámila, že na prvním místě tendru na privatizaci Novosadska banky a.d. se umístila Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Erste Bank nabídla za 83,28 % akcií 5 786 mil. CSD (73,167 mil. EUR), což odpovídá 3,3násobku účetní hodnoty společnosti Novosadska banka vykázané ke dni 31. prosince 2004 podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví IFRS (2 089 mil. CSD/ 26,4 mil. EUR).

Sdílet

Cena transakce odráží nejen vnitřní hodnotu společnosti Novosadska banka, ale i značnou přidanou hodnotu, kterou může Erste Bank dle očekávání získat podchycením silného růstu v Srbsku prostřednictvím restrukturalizace banky a posílení infrastruktury.

Díky jasné orientaci na ekonomiku, sociální a legislativní vývoj reprezentuje Srbsko důležitý milník naší růstové strategie ve střední a východní Evropě, komentoval Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank tento obchod. Předpokládaný ekonomický růst a rostoucí úroveň příjmů budou silným hnacím motorem vývoje srbského finančního sektoru. S pomocí Erste Bank by se měla Novosadska banka stát vedoucím poskytovatelem finančních služeb pro 7,5 milionů obyvatel stejně jako pro korporátní a veřejnou sféru.

Novosadska banka vykázala k 31. prosinci 2004 celková aktiva ve výši 132,3 mil. EUR. Ve Vojvodině, srbském regionu s největší prosperitou a největší ekonomickou a kulturní blízkostí k Rakousku a ostatním zemím střední Evropy, zaujímá tato banka druhé místo s tržním podílem zhruba 10 %. V Srbsku disponuje Novosadska banka tržním podílem podle bilanční sumy ve výši 2 %. Celkem 873 zaměstnanců poskytuje finanční služby přibližně 260 000 zákazníků v 71 pobočkách. Silná retailová základna tvoří pevný základ pro realizaci ambiciózní růstové strategie v této zemi. Novosadska banka bude také silným partnerem pro malé a střední podniky.

Předání závazné nabídky předcházela důsledná hloubková kontrola (due dilligence). Předložená kupní smlouva poskytuje dostatečné zajištění proti rizikům a závazkům z minulosti. Tím je zabezpečena výborná výchozí situace pro další jednání.

Erste Bank plánuje rozvinout Novosadskou banku v největšího poskytovatele finančních služeb v Srbsku. Srbský trh s nízkou penetrací finančních produktů nabízí vynikající možnosti růstu (celková bankovní aktiva k HDP: zhruba 34 %, poměr úvěrů k HDP: zhruba 20 %, poměr vkladů k HDP: 21 %). Aby Erste Bank upevnila svou pozici hnací síly v růstu finančního zprostředkování v Srbsku, plánuje investovat do Novosadské banky do roku 2009 zhruba 35 mil. EUR formou navýšení kapitálu.

Stěžejními body k dosažení tohoto cíle jsou vybudování celoplošné distribuční sítě (rozšíření síte poboček o 70 % z nynějších 71 na 120), obnova informačních technologií a infrastruktury a marketingové aktivity a vzdělávání zaměstnanců. Spolu s reorganizací obchodních procesů by měly rychle zvýšit efektivnost banky, a vytvořit tak základnu ke zvýšení tržního podílu z dnešních 2 % na zhruba 10 % v průběhu dalších pěti let.

Dle obchodního plánu, který je základem akvizice Novosadské banky, by měla banka již po 18 měsících transformačního procesu a intenzivního obchodního vývoje začít vykazovat zisk (Break even Point). Jako při předchozích akvizích i v případě Novosadska banky Erste Bank stanovila tříletý cíl a plánuje dosáhnout v roce 2008 návratnosti kapitálu nad 20 %.

Novosadská banka se stane součástí mezinárodní skupiny, která je s více než 12 miliony klienty předním poskytovatelem finančních služeb ve střední Evropě. Po velmi úspěšné transformaci České spořitelny a Slovenské sporiteľni a fúzích v Chorvatsku a Maďarsku má Erste Bank bohaté zkušenosti s restrukturalizací retailových bank v regionu střední Evropy. Tyto odborné znalosti zaručí v Srbsku rychlou integraci Novosadské banky.

Další podrobné informace týkající se transformačního programu a obchodního plánu Novosadska banky budou zveřejněny po podepsání smlouvy, které by se mělo uskutečnit pravděpodobně koncem června 2005.

Tato transakce podléhá schválení srbskými a rakouskými orgány (Srbská národní banka a rakouské Úřad pro dozor nad finančními trhy a Úřad na ochranu hospodářské soutěže).

Měnový kurz k 31.12.2004: 1 EUR = CSD 79,0803

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).