Hlavní navigace

Erste Bank kupuje BCR

Komise rumunské agentury pro privatizaci bankovních institutů AVAS rozhodla o prodeji 61,8825 % akcií největší rumunské banky Banca Comerciala Romana S.A. (BCR) společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Akvizice probíhá v rámci několikaměsíčního dvoustupňového výběrového řízení, kterého se původně účastnilo devět evropských bank. Smlouva bude podepsána 21. prosince 2005. Ukončení transakce se očekává v druhém čtvrtletí roku 2006.

Sdílet

Podrobnosti transakce

Erste Bank získává v BCR většinový podíl za 3,75 mld. EUR – 36,8825 % od rumunské vlády, 12,5 % plus jedna akcie od společnosti EBRD a 12,5 % plus jedna akcie od společnosti IFC. Na základě účetní hodnoty ve výši 1 037 mld. EUR, kterou zveřejnila BCR dne 30.6.2005, by tak poměr ceny k účetní hodnotě činil 5.8. Na základě současného podnikatelského plánu pro BCR se od roku 2009 počítá s návratností investic (bez finančních nákladů) téměř 10%.

Erste Bank vyjednala v kupní smlouvě řadu výhodných podmínek, především zajištěním a zárukami, které zajišťují až 60 % kupní ceny za 62% podíl na BCR. Kupní smlouva dále zaručuje Erste Bankl okamžitý vstup do BCR a možnost ovlivňování vývoje v BCR. Erste Bank vytvoří tzv. přechodnou konzultační komisi (Transition Consultancy Committee – TCC), která bude tvořena deseti zástupci jmenovanými Erste Bank, kteří budou mít od. 22. prosince 2005 přístup ke všem informacím v BCR. Dva z nich se budou mít právo účastnit se všech zasedání představenstva, dozorčí rady BCR a zasedání investorů jako přísedící bez možnosti hlasování.

„BCR zaujímá jasnou vedoucí pozici v Rumunsku a výborně doplňuje naši síť poboček ve střední a východní Evropě. Jsme hrdí na to, ze jsme vyhráli toto výběrové řízení, které bylo řízeno velmi profesionálně. Je to potvrzení správnosti naší strategie ve střední a východní Evropě“, prohlásil v prvním oficiálním vyjádření Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. „Jsme si však rovněž vědomi naší zodpovědnosti vůči téměř 2,8 milionům klientů, více než 12 000 zaměstnanců a především rumunskému hospodářství. Dále též blahopřejeme vládě k výběrovému řízení, které z našeho hlediska probíhalo velmi profesionálně, spravedlivě, otevřeně a transparentně.“, dodal Treichl.

Koupí společnosti BCR připojila Erste Bank ke své stávající pobočkové síti v České a Slovenské republice, v Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a v Rakousku jeden z trhů s největším potenciálem růstu v regionu a současně tím s nynějšími 15,3 miliony klientů potvrzuje svou roli vedoucí banky ve střední a východní Evropě. „Nyní rozšiřujeme trh, který čítá téměř 70 milionů obyvatel a na kterém Erste Bank zaujímá tržní podíl retailové klientely více než 20 % “, konstatoval Treichl.

Rostoucí trh v Rumunsku

S hrubým národním produktem ve výši téměř 2 700 EUR na obyvatele (2004) a poměrem bankovních aktiv k HDP méně než 50 % je Rumunsko výrazně méně rozvinuté než ekonomiky a bankovní trhy zemí EU a některé země střední a východní Evropy, ve kterých si již Erste Bank vytvořila vedoucí postavení. Erste Bank je přesvědčena, že pronikání na rumunský trh se stane významným dlohodobým růstovým potenciálem, jaký rumunský trh představuje a bude dále směřovat k více rozvinutým částem Evropy. Významný růstový potenciál se očekává v oblasti korporátních klientů, u spotřebitelských úvěrů, spořících vkladů, bankovních karet a v oblasti správy aktiv.

Erste Bank a BCR

BCR dosáhla k 31.12.2004 cel­kové bilanční sumy (podle IFRS) ve výši 6,36 mld. EUR. V roce 2004 BCR dosáhla hodnoty čistého zisku po daních a menšinových podílech (podle IFRS) ve výši 158 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 54 %, a návratnost vlastního kapitálu 17 %. Banka pečuje se svými více než 12 000 zaměstnanci v celostátní síti čítající téměř 339 poboček o 2,5 milionu retailových klientů a 300 000 korporátních klientů. BCR disponuje celoplošnou sítí bankomatů a je největším partnerem společností v oblasti kreditních karet. Banka zaujímá jasnou vedoucí pozici jak na trhu s privátní klientelou s objemem úvěrů ve výši 1,3 mld. EU, tak u korporátních klientů s objemem 2,4 mld. EUR (oba údaje k 31.6.2005).

Celková bilanční suma skupiny Erste Bank podle IFRS ke konci prvního pololetí 2005 činila 152,66 mld. EUR a u BCR 7,70 mld. EUR. Celkový objem úvěrů skupiny Erste Bank k 30.6.2005 činil 77,23 mld. EUR, u BCR ke stejnému datu 3,52 mld. EUR. Čistý zisk po daních a menšinových podílech skupiny Erste Bank dosáhl za první pololetí hodnoty ve výši 336 mil. EUR, BCR dosáhla 102 mil. EUR. Koupí BCR zvýší Erste Bank počet svých klientů podle odhadů o 22 %. Počet poboček vzroste o14 % z 2 369 na 2 708 a potenciální klientská základna se rozšíří z 46 na 68 milionů lidí.

Integrace BCR do skupiny Erste Bank

Stejně jako u předešlých devíti akvizic ve střední a východní Evropě bude Erste Bank také v BCR realizovat integrační a restrukturalizační program. Hlavním cílem je implementace programu zaměřeného na zvýšení příjmů, centralizace a oprimalizace funkce back office a optimalizace bankovní sítě a zaměstnanců. Dlouhodobým cílem je snížení poměru nákladů k výnosům z nynějších 54 % na 48 % do roku 2009 a zvýšení návratnosti vlastního kapitálu z 17 % na více než 35 % . Erste Bank plánuje zavést v průběhu příštích tří let investiční program ve výši 100 mil. EUR ke zlepšení retailové sítě a infrastruktury IT. Integrační náklady ve výši 90 mil. EUR budou realizovány pravděpodobne již v roce 2006. Časové rozlišení čistých aktiv ve výši 100 mil. EUR na krytí úvěrový ztrát a dalších 100 mil. EUR pro dalsi časové rozlišení tykajioci se zejmena daní budou realizovány též v roce 2006.

Cíle

Na základě této akvizice mění Erste Bank své cíle. Dříve zveřejněný cíl, kterým bylo dosažení průměrného růstu čistého zisku po daních a menšinových podílech ve výši 15 % pro období od roku 2005 do roku 2008, se pro období 2006 do roku 2009 tato hodnota zvýší na více než 20 %. Dalším cílem skupiny Erste Bank je dosažení poměru nákladů a výnosů pod 55 %.

Financování

Co se týče financování, hodlá Erste Bank zvýšit vlastní kapitál o 2,4 mld. EUR v 1. čtvrtletí 2006.

Erste Bank využila při této transakci poradenských služeb společností Rothschild, Cammeron McKenna a Deloite and Touche.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).