Hlavní navigace

Erste Bank a Maďarská privatizační agentura podepsaly kupní smlouvu o Postabance

Představitelé Maďarské privatizační agentury a zástupci Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG dnes v Budapešti podepsali kupní smlouvu o koupi 99,97% Postabank és Takarékpénztár Rt. doposud vlastněné maďarským státem. Kupní cena činí HUF 101,3 mrd. (EUR 394,1 mil.).

Sdílet

Akvizice Postabanky je důležitým krokem ve středoevropské strategii Erste Bank, díky níž se stáváme s počtem 11,6 milionů klientů vedoucím poskytovatelem finančních služeb v celém regionu, řekl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank. Profesionálně realizovaná privatizace Postabanky je důležitým poselstvím pro mezinárodní investory a symbolem evropské vyspělosti Maďarska, dodal. Erste Bank se díky koupi Postabank stala druhou největší retailovou bankou v Maďarsku a bude svými produkty významně přispívat k rozšiřování střední vrstvy v této zemi, kterou považuje za důležitý motor ekonomického růstu a tvorby pracovních míst v celé střední Evropě.

Transformace

Erste Bank již dokázala jak v České republice a na Slovensku, tak i v Chorvatsku, že je schopna velké banky nejen úspěšně transformovat, ale že je také dokáže s úspěchem nově umístit na trhu. Při transakci v Maďarsku budeme vycházet z našeho stávajícího silného postavení v retailovém obchodě a klientům Postabanky tak co nejrychleji nabídneme nejmodernější služby odpovídající jejich potřebám a požadavkům, prohlásil u příležitosti podepsání smlouvy v Budapešti Reinhard Ortner, který je v představenstvu zodpovědný za zahraniční agendu.

Jak již bylo oznámeno, uskuteční se integrace Erste Bank Hungary a Postabank do konce roku 2004. Erste Bank přitom bude čerpat ze zkušeností nasbíraných při vysoce úspěšných transformacích České spořitelny a Slovenské sporiteľny. Tak jako v ostatních dceřiných společnostech ve střední Evropě, bude i zde hrát důležitou roli jak místní management (obou bank), tak i zkušení zaměstnanci mateřského podniku (obzvláště v oblastech IT, managementu úvěrových rizik, lidských zdrojů a komunikace). Nový management bude nominován v příštích týdnech.

Tak jako v ostatních středoevropských bankách patřících do skupiny Erste Bank, bude první rok po privatizaci (v případě Postabank v roce 2004) považován za rok restrukturalizační, což znamená, že v roce 2004 Postabank nebude pozitivně přispívat k hospodářskému výsledku skupiny. Již v roce 2005 se však akvizice projeví na celkovém hospodářském výsledku skupiny neutrálně. V souladu s obchodními plány se jako cílová veličina pro Postabank na rok 2005 očekává návratnost kapitálu (RoE) ve výši 15% a na rok 2006 pak ve výši necelých 30%. K dosažení těchto cílů přispějí synergické efekty jak v oblasti výnosů, tak především v oblasti nákladů. Na straně nákladů se uskuteční optimalizace pobočkové struktury a přizpůsobení počtu zaměstnanců. Díky tržní ofenzivě se zvýší výnosové položky v klíčových obchodních segmentech retailu a malých a středních podniků.

Erste Bank je v dostatečném rozsahu smlouvně zajištěna pro případ soudních rizik z minulosti díky převzetí záruk ze strany maďarského státu.

Closing

Uzavření této transakce (= převod akcií) závisí rovněž na udělení souhlasu ze strany maďarského a rakouského úřadu pro dozor na finanční trhy a maďarského úřadu pro hospodářskou soutěž. Odsouhlasení se očekává ještě před koncem roku 2003.

Vzápětí po podpisu smlouvy Erste Bank uhradí částku ve výši HUF 9,93 mrd. (EUR 38 mil.). Zbývající část kupní ceny bude uhrazena současně s převodem akcií přes podmíněný (escrow) účet.

Po ukončení transakce učiní Erste Bank – podle ustanovení maďarského zákona o kapitálovém trhu – zbylým drobným akcionářům (0,03%) povinnou nabídku k odkupu jejich akcií. Tato nabídka bude shodná s nabídkou Erste Bank v rámci privatizačního procesu.

Při této transakci působili Deloitte&Touche jako finanční poradci a Cameron McKenna jako právní poradci Erste Bank.

Přepočítávací kurz: 1 EUR = 257,06 HUF

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).