Hlavní navigace

Ernst & Young podporuje celosvětový boj Transparency International proti korupci

Praha, 18. září 2006 – Společnost Ernst & Young, jedna z nejvýznamnějších nadnárodních firem poskytujících odborné poradenství, oznámila svou účast na tříletém sponzorském programu na podporu organizace Transparency International, jejímž posláním je boj proti korupci. Ernst & Young se zapojí do mezinárodního programu nazvaného „Global Corporations for Transparency International“ (GCTI), v jehož rámci podpoří sestavování žebříčků korupčnosti prostředí, jež jsou základními diagnostickými nástroji, které Transparency International používá.

Sdílet

Při příležitosti podepsání sponzorské dohody James S. Turley, předseda výkonné rady a generální ředitel Ernst & Young, prohlásil: „Podnikatelské subjekty mohou v procesu společensko-ekonomického ozdravení naší společnosti sehrát velice důležitou roli. Korupce ve svých nejrůznějších projevech – a mezi nimi na prvním místě úplatkářství – má na obyčejné lidi velice neblahý vliv. A my bychom proto měli jít příkladem a pomáhat našim klientům co nejrozhodněji se s těmito negativními projevy vypořádat.“

„Žebříčky korupčnosti prostředí, které Transparency International sestavuje, představují velice efektivní nástroj v prosazování změny postojů ke korupci po celém světě,“ dodal James S. Turley, „protože veřejně pranýřují nejhorší případy neetického chování a pomáhají iniciovat zásadní reformy. Věřím, že podpora, kterou se společnost Ernst & Young rozhodla Transparency International poskytovat, je nejlepším dokladem našeho zájmu o vytváření takových globálních podmínek, které podnikatelským subjektům umožní vytvářet hodnoty trvalého charakteru.“

David L. Stulb, vedoucí globální expertní skupiny Ernst & Young pro investigativní služby a řešení sporů, který bude mít vztahy s Transparency International na starosti, k tomu řekl: „Náš nedávný mezinárodní průzkum věnovaný podnikatelské etice (Global fraud survey) ukázal, že na rozvíjejících se trzích je to právě korupce, která představuje nejvážnější riziko neetického chování, protože se ji tam lidé pokoušejí zdůvodňovat existujícími rozdíly v podnikatelském prostředí. Transparency International tak hraje velice důležitou roli při vytváření zdravého podnikatelského prostředí, kde se neetické chování netoleruje a postihuje.“

Markus Lohmeier, vedoucí expertní skupiny Ernst & Young pro investigativní služby a řešení sporů v České republice dále uvedl: „Kořeny dnešního vnímání korupce mohou leckdy sahat do minulosti, do dob minulého režimu. Avšak korupčnímu prostředí se spíše daří v období společenských změn, kdy ekonomické reformy ještě nejsou dokončeny a jednotlivci nebo celé skupiny tak mají možnost prosazovat vlastní zájmy pomocí nečestných prostředků. Transparency International dlouhodobě sleduje názory lidí týkající se rozšíření korupce a jako taková je úloha této organizace nezaměnitelná pro posuzování úspěšnosti protikorupčních opatření.“

David Nussbaum, generální ředitel Transparency International, při této příležitosti řekl: „Velkorysý příspěvek společnosti Ernst & Young chápeme jako ocenění významu, který naše práce má pro zmírnění devastujícího účinku korupce na miliony lidí celé naší planety. Finanční podpora ze strany Ernst & Young je dokladem toho, že se tato společnost snaží prosazovat transparentní a etické podnikatelské prostředí. Jsem pevně přesvědčen, že nám tato podpora, jíž si velice vážíme, pomůže naši práci dále zkvalitnit.“

„Transparency International se snaží do boje proti korupci zapojit všechny složky společnosti,“ upozornil Patrick Mahassen, ředitel Transparency International pro financování. „A myslím, že úspěšně, jak o tom svědčí stále vzrůstající podpora soukromého sektoru. Jsme velice rádi, že i společnost Ernst & Young se rozhodla udělat z boje proti korupci jednu ze svých priorit.“

Jedním ze základních cílů Transparency International je vyvinout takové nástroje, které budou spolehlivým způsobem mapovat transparentnost sociálně-ekonomického a politického systému a míru korupce v něm, a to jak v celosvětovém, tak v lokálním měřítku. Tyto kvantitativní diagnostické nástroje se zaměřují jak na poptávku po korupci, tak na její nabídku. Společnost Ernst & Young bude svou účastí ve sponzorském programu podporovat zpracovávání následujících tří indexů:

  • Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI): tento index byl poprvé zveřejněn v roce 1995 a je patrně nejznámějším ukazatelem, který Transparency International zpracovává. Právě jeho zásluhou se téma korupce dostalo do mezinárodní politické agendy. Tento index se zaměřuje na korupci ve veřejném sektoru, je to žebříček více než 150 zemí celého světa podle stupně vnímání existence korupce, který je sestaven na základě odborného posouzení a ekonomických analýz.
  • Index úplatkářství (Bribe Payers Index, BPI): Tento index seřazuje exportující země světa a jednotlivá odvětví ekonomiky podle jejich sklonu k uplácení.
  • Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer, GCB): Jedná se o průzkum veřejného mínění, který se zaměřuje na to, jak veřejnost ve více než 60 zemích světa vnímá míru korupce.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).