Hlavní navigace

Elektronické tržiště CenTrade pro veřejnou správu je již v plném provozu

Sdílet

Společnost Český Telecom splnila podmínky výběrového řízení na provoz elektronického tržiště pro orgány veřejné správy. Realizací tohoto projektu pověřila svou dceřinnou společnost CenTrade.

Na základě vládního usnesení, z kterého vyplývá povinnost objednávat a nakupovat informační a komunikační technologie do 2 milionů Kč prostřednictvím elektronického tržiště pro všechny orgány veřejné správy, bylo tržiště veřejné správy CenTrade oficiálně spuštěno 2. září 2002. Vláda k tomuto kroku přistoupila především v zájmu efektivního vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie.
Vývoj projektu
Během prvních měsíců platnosti tohoto nařízení byl zaznamenán velký zájem ze strany státních úředníků. Počet registrovaných dodavatelů k 31.10. 2002 čítá na 311 firem (358 uživatelů) a počet registrovaných uživatelů z veřejné správy již vzrostl na 730 osob z více než 250 úřadů. Na tržišti k 31.10. 2002 byly realizovány objednávky v celkové hodnotě 2,4 mil Kč a uzavřena výběrová řízení v hodnotě 3,1 mil Kč.
V uplynulých dvou měsících se CenTrade zaměřil především na přípravu uživatelů z řad veřejné správy, jejich vyškolení a důkladné seznámení se systémem. Za tímto účelem proběhly první transakce přímé objednávky i cenové poptávky po určitém druhu zboží. Hlavní důraz je kladen na to, aby transakce proběhly v maximálním počtu resortů. Dále CenTrade registruje a aktivně oslovuje dodavatelské firmy, které vytvářejí elektronické katalogy představující jejich nabídku veřejné správě. Nárůst transakcí je pozvolný, předpokládá se, že se jejich objem bude se závěrem roku rychle zvyšovat. Zároveň probíhá diskuse se zástupci jednotlivých resortů o dalším vývoji elektronického tržiště, aby nejlépe vyhovovalo jejich nárokům.
Soulad s legislativou
Prvotním zájmem společnosti CenTrade, a.s., jako provozovatele elektronického tržiště, je naprostý soulad s legislativními podmínkami, jmenovitě usnesení vlády č. 683 ze dne 26. června 2002 a zákon č. 199/94 Sb. Proto společnosti CenTrade a Český Telecom oslovily Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s cílem získat jejich vyjádření a doložit průkaznost procesů pořízení a jejich dokumentace na elektronickém tržišti ve vztahu k legislativě České Republiky. Cílem je dosáhnout stavu, ve kterém nebudou existovat jakékoliv legislativní rizika pro zákazníky z veřejné správy.
Možnosti nákupu na e-tržišti
Elektronické tržiště nabízí orgánům veřejné správy nejen možnost zadávání a zveřejňování cenových poptávek a přímých nákupů z elektronických katalogů, ale také realizaci výběrových řízení obálkovou metodou či zprostředkování nákupních aukcí v reálném čase. Jaké jsou výhody jednotlivých forem nakupování?
Cenové poptávky se uplatní především v počátečních fázích nákupu při mapování situace na trhu a orientaci v nabídce produktů a jejich cen.
Přímé nákupy z elektronických katalogů jsou vhodné především při dlouhodobém kontraktu s dodavatelem a předem domluvených cenách, kdy kupující pouze upřesňuje množství, termín a místo dodání.
Veškeré podmínky pro uskutečnění výběrového řízení na nákup jednotlivých položek si nakupující určují sami. Veřejného výběrového řízení se mohou účastnit všichni zájemci. Výběrové řízení neveřejné je určeno pouze pro registrované dodavatele, kteří budou vyzvání k účasti.
Nákupní aukce v reálném čase umožňuje velmi rychlé nakupování s vynaložením minimálních nákladů. Vyhlášení aukce umožňuje získat co nejvýhodnější podmínky na dodání potřebného zboží či služeb. Je vhodná nejen pro jednorázové nákupy, ale i pro samotná výběrová řízení či výběr strategických partnerů.

Přínosy elektronického tržiště pro veřejnou správu
* Transparentní způsob nákupování
* Pomáhá dosáhnout finančních úspor
* Zajišťuje rovný přístup k obchodním příležitostem
* Přináší úsporu nákladů zefektivněním procesů
* Šetří čas prostřednictvím rychlé elektronické komunikace
* Standardizace výběrových řízení, většinou jsou organizována podle stejných pravidel
* Možnost automatického vyhodnocení podle předem zadaných parametrů a odeslání informace o výsledku všem účastníkům
* Snadný audit – všechna vypsaná výběrová řízení včetně účastníků, průběhu a nabídek jsou automaticky archivována
* Okamžitý přístup ke všem údajům

Počty zákazníků
Počet zákazníků projektu veřejná správa
K 30.9.2002
* Odběratelé 120 úřadů/ 276 uživatelů
* Dodavatelé 111 firem/ 123 uživatelů

K 31.10.2002
* Odběratelé 255 úřadů/ 729 uživatelů
* Dodavatelé 311 firem/ 350 uživatelů

Objemy a počty transakcí
Objem a počet přímých objednávek k 31.10.2002:
* 2,4 mil. Kč
* 40 ks

Objem a počet uzavřených soutěží k 31.10.2002:
* 3,1 mil. Kč
* 19 ks

# # #

O společnosti CenTrade, a.s.
CenTrade, a.s. (www.centrade.cz) je akciovou společností, založenou společnostmi ČESKÝ TELECOM, a.s.,. Citicorp a SAP ČR, spol. s r. o. CenTrade je provozovatelem elektronického tržiště pro obchodování mezi firmami v reálném čase s dokonalým zázemím služeb. Dále zajišťuje provoz elektronického tržiště veřejné správy CenTrade. Poskytuje univerzální, bezpečné a spolehlivé komunikační prostředí umožňující společnostem vstup do věku elektronického obchodu. Ucelené řešení je nabízeno na bázi nejvyspělejších technologií SAP a CommerceOne. CenTrade je navržen tak, aby řešil potřeby velkých i malých společností. Umožňuje integraci vnitrofiremních procesů a systémů (ERP) odběratelů a dodavatelů prostřednictvím otevřené elektronické platformy, kde komunikace probíhá bezpečně a v reálném čase.

Provoz elektronického tržiště CenTrade určeného pro obchodování mezi firmami byl zahájen v červnu loňského roku a v současné době ho aktivně využívá více než 80 firem. Mezi významné zákazníky tržiště CenTrade se řadí společnosti Pražská energetika, Pražská plynárenská, HP Invent, Plzeňský Prazdroj a další. Od začátku tohoto roku zde byly provedeny obchodní transakce za téměř 500 milionů korun.

Vedle tržiště určeného pro obchodování mezi firmami CenTrade také zajišťuje provoz elektronického tržiště veřejné správy, jehož provoz byl zahájen 2.září 2002. Mezi přednosti tržiště patří rychlé vyhledávání nejvýhodnějších nabídek hledaného zboží či služeb, zajištění rovného přístupu všech potenciálních dodavatelů, možnost kontroly celého procesu, a tím i průhlednost nákupu. Významným prvkem obchodování v elektronických tržištích je také standardizace celého procesu, tzn. všechna výběrová řízení jsou organizována podle stejných pravidel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).