Hlavní navigace

Elektronické podání daňového přiznání

[Tisková zpráva] Dosud bylo v Moravskoslezském kraji podáno jen cca 6–7 % a v Olomouckém kraji cca 5 % z celkového počtu daňových přiznání, která budou obyvateli pravděpodobně podána do 31. 3. 2010.

Sdílet

Podáváme přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 přes Internet

Daňové přiznání fyzické osoby, která nemá zřízenou datovou schránku,  je nutno sestavit a odeslat kterémukoliv finančnímu úřadu  z internetových stránek české daňové správy http://cds.mfcr.cz, a to prostřednictvím tzv. „Daňového portálu“, který najdeme na http://cds.mfcr.cz v záložce „Rychlá navigace“ pod volbou „Elektronická podání pro daňovou správu“. Vyplnění ani odeslání  už nevyžaduje žádné zvláštní nastavení  počítače.  Stačí běžný Internet Explorer v.6 a vyšší, Firefox, Chrome nebo Safari, Java  a zapnutá tzv. vyskakovací okna. Kontrola  správného nastavení Vašeho počítače  i návod, jak postupovat, když nastavení  počítače není ideální,  je součástí této elektronické aplikace. Při samotném vyplňování daňového přiznání nejprve zvolíte druh služby „Elektronické daňové formuláře“, poté si vyberete potřebný formulář. Při vyplňování můžete postupovat dvojím způsobem. Nejpoužívanější  variantou je postupné  vyplňování jednotlivých  řádků formuláře  pomocí automatických nápověd a logických návazností – součtových řádků.  Kontroly lze spustit buď jen pro  vyplňovanou stránku nebo pro celý formulář (tzv. „Protokol chyb“). Po  provedené opravě  údaje v  červeně označeném chybném  řádku  použijete volbu „Přepočet“. Tímto krokem se automaticky opraví údaje ve všech navazujících řádcích. Velké zjednodušení přináší volba „Průvodce“. Umožňuje  ve formuláři přiznání označit  konkrétní druhy příjmů, které budou zdaňovány a také konkrétní uplatňované daňové instrumenty (nezdanitelné části daně, odečitatelné částky, slevy, apod.). Tím se  významně krátí čas nutný k vyplnění formuláře. Formulář pak  nabídne k vyplnění pouze ty řádky, pro které má poplatník náplň. Při vyplňování jednotlivých řádků se objevuje „bublinková“ nápověda.  V případě druhé varianty vyplnění  přenášíte údaje do jednotlivých řádků  formuláře daňového přiznání přímo z  účetního softwaru nebo ze souboru. Pro takový případ  použijete volbu  „Načtení ze  souboru“. Po načtení dat ze souboru do jednotlivých řádků formuláře postupujete stejně jako u první varianty. Spustíte kontrolu vyplněných řádků a využijete automatickou pomoc při odstraňování chyb. V průběhu vyplňování nezapomeňte pracovní soubor ukládat. Vyplněné  a zkontrolované  daňové přiznání včetně všech příloh elektronicky odešlete na  finanční úřad pomocí volby „odeslání“. Místo poštovní doručenky obdržíte do několika minut  datovou zprávu s časovým razítkem. Formulář  daňového přiznání včetně příloh můžete odeslat  se zaručeným elektronickým podpisem nebo bez použití zaručeného elektronického podpisu. V případě, že bylo podání odesláno bez zaručeného elektronického podpisu, musíte ze systému vytisknout tzv. „e-tiskopis“, podepsat jej rukou a do pěti  dnů doručit na finanční úřad. „E-tiskopis“ není klasickým formulářem daňového přiznání, jde o zhuštěný souhrn informací z podaného daňového přiznání a jeho příloh. Ze systému však lze pro vlastní potřebu pořídit také úplný opis daňového přiznání. Elektronicky podané přílohy se na finanční úřad znovu nedoručují.

Daně 2010, daňový servis

Fyzická osoba, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, postupuje při zpracování elektronického přiznání  stejně, avšak může své přiznání elektronicky odeslat přímo ze své datové schránky. V tom případě není  nutné podání opatřit  zaručeným elektronickým podpisem. Po vyplnění elektronického formuláře prostřednictvím daňového portálu (viz výše)  zvolí  volbu  uložit, vloží do své  datové schránky a teprve ze své datové schránky pak odesílá elektronické přiznání do datové schránky příslušného finančního úřadu. V tomto případě není zaručený elektronický podpis nutný.

Danovy portal

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).