Hlavní navigace

Dynamika pojistného trhu klesá, výplata škod roste

Předběžné výsledky členů ČAP za období 1-6/2006

Česká asociace pojišťoven shromáždila od svých členů předběžné výsledky za první pololetí roku 2006. Vyplývá z nich, že celkové předepsané pojistné členů ČAP dosáhlo 61,1 mld. Kč, což znamená 101,4 % úrovně stejného období roku 2005. Životní pojištění s 22,5 mld. Kč předepsaného pojistného zaznamenalo nárůst pouze o 1,1 %, oproti srovnatelnému období roku 2005. Podobně jako vloni lze tento nízký růst přičíst přetrvávající stagnaci jednorázově placeného pojistného, které kleslo o 13,2 %. Naopak, běžně placené pojistné se o 7,1 % zvýšilo, což je z hlediska dalšího vývoje trhu životního pojištění důležité.

Neživotní pojištění dosáhlo v prvním pololetí 2006 výše 38,6 mld. Kč, což je výkon srovnatelný se stejným obdobím let 2004 i 2005.

Členské pojišťovny ČAP zaznamenaly v první polovině letošního roku nebývalé množství škod způsobených živelními kalamitami. Počet nahlášených škodných událostí k 30. 6. 2006 přesáhl 95 tisíc, což je dokonce o 13 tisíc víc, než činil počet škod při katastrofických povodních v roce 2002.

Českou republiku letos zasáhlo hned několik živelních pohrom za sebou. Tuhá a dlouhá zima, podle odborníků nejsilnější za posledních 30 let, přinesla téměř 59 tisíc škodných událostí způsobených tíhou sněhu. Následné prudké tání sněhu bylo příčinou březnových povodní. Po nich přišly v průběhu května a června záplavy z přívalových dešťů. Pojišťovnám bylo nahlášeno dohromady 25 tisíc těchto škod. Četné vichřice a krupobití způsobily celkem přes 11 tisíc škod.

Celkovou hodnotu škod způsobených živelními kalamitami pojišťovny odhadují na 3,3 mld. Kč.