Hlavní navigace

Dr. Ing. František Klufa končí své působení ve funkci Finančního arbitra České republiky

[Tisková zpráva] Finanční arbitr abdikoval. Dr. Ing. František Klufa působil ve funkci Finančního arbitra ČR od ledna roku 2008. Po celou tuto dobu intenzivně pracoval na rozšíření pravomocí úřadu, na zvýšení efektivity jeho práce a na zlepšení povědomí lidí o existenci tohoto přínosného institutu.

Sdílet

Kromě toho se mu v jeho funkčním období podařilo realizovat mnoho dalších cílů, které si při svém vstupu do funkce stanovil. Vyvrcholením jeho snah pak bylo přijetí novely zákona o finančním arbitrovi v červnu tohoto roku, která s účinností od 1. 7. 2011 významně rozšířila pravomoci úřadu a změnila jeho institucionální zakotvení.

Dr. Ing. František Klufa ve funkci Finančního arbitra ČR dosáhl všech cílů, které si při svém vstupu do funkce stanovil: došlo k významnému rozšíření pravomocí úřadu, značně se zvýšila efektivnost řešení sporů a jejich maximum bylo řešeno smírem. V neposlední řadě se podařilo výrazně zviditelnit samotný institut jak mezi partnery, tak před laickou veřejností. Pan Dr. Ing. František Klufa rovněž úspěšně reprezentoval Českou republiku v mnoha orgánech v rámci Evropské unie. Završením působení pana Dr. Ing. Františka Klufy ve funkci Finančního arbitra ČR bylo pak přijetí novely zákona o finančním arbitrovi. Od 1. 7. 2011 tak úřad nově řeší také spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Kancelář finančního arbitra se stala organizační složkou státu, plně hrazenou ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí ČR. Dle původního zákona o finančním arbitrovi bylo financování úřadu FA ČR zajišťováno prostřednictvím České národní banky. Před novelou volila finančního arbitra Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nově ho jmenuje vláda na návrh ministra financí. Kancelář finančního arbitra byla k 15. srpnu 2011 přestěhována do budovy ministerstva financí na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. S posilováním kompetencí arbitra počítá i další připravovaná novela zákona o finančním arbitrovi, ve které se připravuje rozšíření kompetencí na oblast životního pojištění.

Práce finančního arbitra je činnost, která klade vysoké nároky na vyjednávací schopnosti; převažující náplní úřadu je hledání efektivního, rychlého a uspokojivého řešení sporu mezi několika, často i mnoha, subjekty opačných zájmů. Zastávat tuto významnou funkci spojenou také s permanentní komunikací s médii a s politickou reprezentací ve prospěch rozvoje úřadu a také vystupování na mezinárodním poli je velice vyčerpávající. Dr. Ing. Klufa je přesvědčen, že ji nelze kvalitně vykonávat několik období po sobě, a proto se rozhodl k návratu do bankovního sektoru, který je mu vlastní. Ve své další profesní kariéře v bankovní sféře chce plně zúročit své široké portfolio zkušeností, vědomosti i kontakty z oboru financí. Ke svému budoucímu působení se nebude v tuto chvíli vyjadřovat.

Kancelář finančního arbitra povede do doby jmenování nového finančního arbitra dosavadní zástupce finančního arbitra JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Finanční arbitr České republiky; Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

E-mail: arbitr@finarbitr.cz

www.finarbitr.cz, www.financniar­bitr.cz

Dr. Ing. František Klufa ke svému odchodu z funkce říká: „Rozhodl jsem se k tomuto kroku po zralé úvaze. Vykonávat funkci Finančního arbitra České republiky bylo pro mne ctí, absolutně jsem se mu oddal a zcela mne pohltilo. Jako úspěch vnímám především změnu způsobu rozhodování, kdy jsem se snažil vystupovat jako třetí nezávislá strana, která napomáhá smírně vyřešit spory mezi účastníky řízení. Respektování této změny kvitovaly jak instituce, tak především spotřebitelé. Velkým úspěchem je i dosažení rozšíření pravomocí úřadu, které bude dále díky našim dobrým výsledkům pokračovat do dalších sektorů finančního trhu. Toto bylo při mém nástupu do funkce arbitra absolutně nemyslitelné. Chápu to jako ocenění naší dosavadní práce a potřebnosti takového úřadu. Funkci předávám v okamžiku realizované dohody o nastavení rozpočtu kanceláře na nadcházející období dvou let personálně stabilizovanou a připravenou na plnohodnotný výkon svých povinností při rozhodování sporů v nových oblastech finančního trhu v České republice. S klidným srdcem se tedy mohu věnovat práci ve finančním sektoru, která mne bude uspokojovat a kde budu moci zúročit své dosavadní zkušenosti a znalosti“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).