Hlavní navigace

Doporučení lidem zasaženým povodní

[Tisková zpráva] Očekávané povodňové škody a doporučení lidem zasaženým velkou vodou.

Sdílet

MODRÁ LINKA PRO HLÁŠENÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD KLIENTŮ GENERALI: 844 188 188

Doporučená opatření pro minimalizaci následků povodňových škod:

•    vyčerpávání vody, vysoušení a úklid zasažených prostor

•    nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu

•    jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

Doporučená opatření pro hlášení povodňových škod.

V první řadě zkontrolujte stav objektu, zejména jeho statiku, rozvody energií a kanalizaci.

Jakmile to situace dovolí, je důležité vytvořit si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny. V případě možnosti je vhodné provést jejich fotodokumentaci. Hodnotu a vlastnictví zasažených věcí je potřeba doložit například záručními listy, účtenkami, či jiným pořizovacími doklady.

V případě, že to situace v místě škody umožňuje, ponechat poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků Generali. Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, provést jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidace – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.

Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam. S likvidátorem pojistné události je možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění. Generali se tím snaží pomoci především klientům, kteří byli povodní postiženi nejvíce.

Z pohledu pojišťovny Generali není při likvidaci pojistné události rozhodující, zda mají občané uvedenu v pojistné smlouvě záplavu či povodeň. Likvidujeme jim všechny škody, které vznikly velkou vodou, ať už přišla v důsledku povodně nebo záplavy.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).