Hlavní navigace

Dobrovolné důchodové pojištění pomůže, chybí-li doby pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení se čas od času setkává s případy, kdy lidem chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání starobního, invalidního, částečně invalidního důchodu či pozůstalostního důchodu. Situaci lze v některých případech řešit formou dobrovolného důchodového pojištění. Tímto způsobem si mohou lidé chybějící dobu pojištění doplatit před tím, než si podají žádost o důchod. Pojistné nelze doplatit po dni podání žádosti o důchod, pro jehož nárok a výši mají být tyto doby započteny. Období, za které je možné chybějící pojištění doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění, závisí na druhu pojištění, který je uveden v § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Sdílet

Pokud lidé starší 18 let chtějí být dobrovolně důchodově pojištění, musí si k dobrovolnému pojištění podat přihlášku u příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Tam získají také další informace. Dobrovolné důchodové pojištění si mohou platit například uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce nebo studenti středních a vysokých škol, kteří už nejsou účastni povinného důchodového pojištění. Dále pak lidé, kteří odešli pracovat do zahraničí po 31. prosinci 1995 nebo vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou službu. Dobrovolného důchodového pojištění mohou být účastni i ostatní lidé, maximálně však po dobu 10 let.

Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Minimální měsíční pojistné je v roce 2007 celkem 2 688 Kč, tedy 28% z částky 9 600 Kč, která je pro rok 2007 nejnižším vyměřovacím základem pro odvod pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Vyplývá to ze zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nařízení vlády č. 462/2006 Sb.

Aby lidé měli přehled o svém pojištění a případné chybějící doby si včas doplatili, mohou si jednou ročně písemně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobní listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled o dobách pojištění v evidenci ČSSZ a od roku 1986 i vyměřovací základy a vyloučené doby. Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude informativní osobní list zaslán. Lze ji podat u ČSSZ písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Informativní list zasílá ČSSZ občanovi do 90 dnů od doručení žádosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).