Hlavní navigace

Dnes bylo v Praze zahájeno mezinárodní Fórum o znalostní ekonomice

Dnes začíná v Praze již V. konference o znalostní ekonomice, kterou pořádá Světová banka a Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s místopředsedou vlády pro ekonomiku České republiky Jiřím Havlem. Hlavním tématem pražského Fóra jsou inovace a jejich využití pro ekonomický rozvoj. Konferenci zahájila ředitelka sekce pro Evropu a střední Asii ze Světové banky paní Anette Dixon. Fórum trvá tři dny a bude slavnostně zakončeno ve čtvrtek 30. března.

V Praze se koná v těchto dnech již pátý ročník mezinárodní konference o znalostní ekonomice. Fórum organizují Světová banka a Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s místopředsedou vlády pro ekonomiku České republiky Jiřím Havlem. Pražská konference zdůrazňuje význam inovací při urychlení ekonomického růstu v zemích střední a východní Evropy a centrální Asie (ECA). Mezi účastníky konference jsou zástupci 27 zemí střední a východní Evropy a centrální Asie.

„Přijímání a využívání výsledků výzkumu a vývoje v ekonomice je klíčem k dosažení trvalého a dlouhodobého hospodářského růstu v oblasti východní Evropy a střední Asie,“ uvedl viceprezident Světové banky pro region Evropy a střední Asie pan Shigeo Katsu. „Toho lze dosáhnout jen tehdy, vytvoří-li se motivační systémy, které zajistí spolupráci vědců a podniků směřující ke zvyšování celkové konkurenceschop­nosti a tvorbě kvalitních pracovních míst.“

Dle Světové banky Česká republika udělala společně s dalšími novými členy Evropské unie obrovský pokrok při vytváření podmínek pro komerční využívání inovačních procesů a výrobků, které představují klíčový faktor ekonomického růstu a snižování chudoby.

„Znalostní ekonomika představuje dráhu, po které se Česká republika vydala, a na jejímž konci je konkurenceschopná znalostní společnost,“ řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. „Pořádání Fóra o znalostní ekonomice v Praze je důkazem aktivní spolupráce České republiky a Světové banky. Význam České republiky jako partnera Světové banky ještě vzrostl při její nedávné graduaci mezi vyspělé země. Česká republika tak opustila skupinu příjemců pomoci od Světové banky a posílila se její úloha v oblasti rozvojové spolupráce,“ dodal.

Průměrné výdaje na vědu a výzkum v regionu střední a východní Evropy a centrální Asie představují 0,9 % HDP. Ze všech 28 zemí tohoto regionu pouze v šesti státech převyšují výdaje na výzkum a vývoj 1 % HDP. Česká republika je s 1,26 % za rok 2003 hned na třetím místě jedním z nich.

„Česká republika podporuje využití znalostí a inovací v ekonomice. Tudy vede cesta ke zvýšení její konkurenceschop­nosti a k přiblížení ČR k ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí nejen EU ,“ říká vicepremiér pro ekonomiku Jiří Havel a doplňuje: „uvědomujeme si, že vědu je třeba podporovat i nadále. Výdaje státního rozpočtu již nyní rostou o více než 10 procent ročně. Budeme i nadále rovnoměrně zvyšovat výdaje na výzkum a vývoj tak, aby v roce 2010 dosáhly celkově 2,06 % HDP, z toho nejméně polovinu z veřejných zdrojů.“

Letošní ročník Fóra o znalostní ekonomice navazuje na výsledky předchozích ročníků této mezinárodní konference. Obecným cílem letošního Fóra je podnítit diskusi o přijímání a využívání inovací, které vedou k hospodářskému růstu. Specifickým cílem je pak navrhnout, jaké politiky by měly vlády zemí ECA vytvořit a implementovat, aby došlo ke zlepšení systému inovací a k lepšímu využití znalostí firmami. Konference má také podpořit výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi, stimulovat dialog mezi státními institucemi, výzkumnými organizacemi a privátní sférou a v neposlední řadě posílit spolupráci zemí ECA a nadnárodních institucí jako je Světová banka či Evropská unie.

Ekonomové se shodují na rostoucím významu znalostí a vzdělání, které se stávají jedním z nejdůležitějších výrobních faktorů. Vzdělání, výzkum, vývoj a inovace mohou velkou měrou přispět k ekonomickému růstu, a tak kompenzovat jednotlivým ekonomikám nedostatek nerostných surovin či absenci levné pracovní síly. Znalostní ekonomika představuje výzvu a rozhodující příležitost pro ekonomický rozvoj.

Pražského Fóra o znalostní ekonomice se účastní více než 200 odborných delegátů ze zemí střední a východní Evropy a centrální Asie, z toho 70 z České republiky. Jedná se nejen o ekonomy a politiky, ale také o zástupce akademické sféry, soukromého sektoru, nevládních organizací apod. Mezi účastníky jsou také zástupci partnerských mezinárodních organizací jako je Britská rada, Evropská Unie či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Mezi nejvýznamnější hosty patří ředitelka sekce pro Evropu a střední Asii ze Světové banky Anette Dixon, která konferenci zahájila. Úvodního slova se dále ujal 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. V průběhu konference vystoupí například Fernando Montes-Negret, který má ve Světové bance na starosti rozvoj soukromého a finančního sektoru pro region ECA. Za českou stranu vystoupí místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel, člen představenstva Škody Auto Martin Jahn či jednatel společnosti Honeywell Jaroslav Doležal.