Hlavní navigace

Dnes bylo v Praze zahájeno mezinárodní Fórum o znalostní ekonomice

Dnes začíná v Praze již V. konference o znalostní ekonomice, kterou pořádá Světová banka a Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s místopředsedou vlády pro ekonomiku České republiky Jiřím Havlem. Hlavním tématem pražského Fóra jsou inovace a jejich využití pro ekonomický rozvoj. Konferenci zahájila ředitelka sekce pro Evropu a střední Asii ze Světové banky paní Anette Dixon. Fórum trvá tři dny a bude slavnostně zakončeno ve čtvrtek 30. března.

Sdílet

V Praze se koná v těchto dnech již pátý ročník mezinárodní konference o znalostní ekonomice. Fórum organizují Světová banka a Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s místopředsedou vlády pro ekonomiku České republiky Jiřím Havlem. Pražská konference zdůrazňuje význam inovací při urychlení ekonomického růstu v zemích střední a východní Evropy a centrální Asie (ECA). Mezi účastníky konference jsou zástupci 27 zemí střední a východní Evropy a centrální Asie.

„Přijímání a využívání výsledků výzkumu a vývoje v ekonomice je klíčem k dosažení trvalého a dlouhodobého hospodářského růstu v oblasti východní Evropy a střední Asie,“ uvedl viceprezident Světové banky pro region Evropy a střední Asie pan Shigeo Katsu. „Toho lze dosáhnout jen tehdy, vytvoří-li se motivační systémy, které zajistí spolupráci vědců a podniků směřující ke zvyšování celkové konkurenceschop­nosti a tvorbě kvalitních pracovních míst.“

Dle Světové banky Česká republika udělala společně s dalšími novými členy Evropské unie obrovský pokrok při vytváření podmínek pro komerční využívání inovačních procesů a výrobků, které představují klíčový faktor ekonomického růstu a snižování chudoby.

„Znalostní ekonomika představuje dráhu, po které se Česká republika vydala, a na jejímž konci je konkurenceschopná znalostní společnost,“ řekl ministr financí Bohuslav Sobotka. „Pořádání Fóra o znalostní ekonomice v Praze je důkazem aktivní spolupráce České republiky a Světové banky. Význam České republiky jako partnera Světové banky ještě vzrostl při její nedávné graduaci mezi vyspělé země. Česká republika tak opustila skupinu příjemců pomoci od Světové banky a posílila se její úloha v oblasti rozvojové spolupráce,“ dodal.

Průměrné výdaje na vědu a výzkum v regionu střední a východní Evropy a centrální Asie představují 0,9 % HDP. Ze všech 28 zemí tohoto regionu pouze v šesti státech převyšují výdaje na výzkum a vývoj 1 % HDP. Česká republika je s 1,26 % za rok 2003 hned na třetím místě jedním z nich.

„Česká republika podporuje využití znalostí a inovací v ekonomice. Tudy vede cesta ke zvýšení její konkurenceschop­nosti a k přiblížení ČR k ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí nejen EU ,“ říká vicepremiér pro ekonomiku Jiří Havel a doplňuje: „uvědomujeme si, že vědu je třeba podporovat i nadále. Výdaje státního rozpočtu již nyní rostou o více než 10 procent ročně. Budeme i nadále rovnoměrně zvyšovat výdaje na výzkum a vývoj tak, aby v roce 2010 dosáhly celkově 2,06 % HDP, z toho nejméně polovinu z veřejných zdrojů.“

Letošní ročník Fóra o znalostní ekonomice navazuje na výsledky předchozích ročníků této mezinárodní konference. Obecným cílem letošního Fóra je podnítit diskusi o přijímání a využívání inovací, které vedou k hospodářskému růstu. Specifickým cílem je pak navrhnout, jaké politiky by měly vlády zemí ECA vytvořit a implementovat, aby došlo ke zlepšení systému inovací a k lepšímu využití znalostí firmami. Konference má také podpořit výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi, stimulovat dialog mezi státními institucemi, výzkumnými organizacemi a privátní sférou a v neposlední řadě posílit spolupráci zemí ECA a nadnárodních institucí jako je Světová banka či Evropská unie.

Ekonomové se shodují na rostoucím významu znalostí a vzdělání, které se stávají jedním z nejdůležitějších výrobních faktorů. Vzdělání, výzkum, vývoj a inovace mohou velkou měrou přispět k ekonomickému růstu, a tak kompenzovat jednotlivým ekonomikám nedostatek nerostných surovin či absenci levné pracovní síly. Znalostní ekonomika představuje výzvu a rozhodující příležitost pro ekonomický rozvoj.

Pražského Fóra o znalostní ekonomice se účastní více než 200 odborných delegátů ze zemí střední a východní Evropy a centrální Asie, z toho 70 z České republiky. Jedná se nejen o ekonomy a politiky, ale také o zástupce akademické sféry, soukromého sektoru, nevládních organizací apod. Mezi účastníky jsou také zástupci partnerských mezinárodních organizací jako je Britská rada, Evropská Unie či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Mezi nejvýznamnější hosty patří ředitelka sekce pro Evropu a střední Asii ze Světové banky Anette Dixon, která konferenci zahájila. Úvodního slova se dále ujal 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. V průběhu konference vystoupí například Fernando Montes-Negret, který má ve Světové bance na starosti rozvoj soukromého a finančního sektoru pro region ECA. Za českou stranu vystoupí místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel, člen představenstva Škody Auto Martin Jahn či jednatel společnosti Honeywell Jaroslav Doležal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).