Hlavní navigace

Divestice Cargo byla úspěšně ukončena transparentní aukcí

Nabídka společnosti Central European Handling a.s. byla nejvyšší nabídkou v elektronické aukci, která ukončila poptávkové řízení Českých aerolinií (ČSA) na prodej dceřiné společnosti Air Cargo Terminal. V aukci byla získána tržní cena, která výrazně převyšuje účetní hodnotu akciového podílu ČSA v této dceřiné společnosti, i proto poradce CAIB doporučil prodej realizovat. O souhlasu s převodem 100procentního akciového podílu ve společnosti Air Cargo Terminal a.s. na nového nabyvatele rozhodnou akcionáři v průběhu měsíce července.

Sdílet

V případě prodeje České aerolinie splní cíl divestic – získat prostředky potřebné na překlenutí finančně složitého období začátku roku 2008 a definitivně se vyvázat z dluhů z minulosti, což je předpokladem pro další rozvoj společnosti a získání investičních prostředků například na výstavbu Hangáru G – nového opravárenského centra pro údržbu letadel, která je v ČSA tradičně na velmi vysoké úrovni.

Divestice a zaměření společnosti na hlavní předmět podnikání je součástí ozdravné Strategie ČSA OK 2006 – 2008, kterou schválila Valná hromada ČSA v červnu 2006 jako tříletou koncepci záchrany, stabilizace a rozvoje společnosti. V srpnu a září proběhly analýzy vybraných částí podniku; cargo bylo vybráno jako vhodný kandidát na divestice. Provozování nákladního terminálu na rozdíl od zajišťování nákladní přepravy ve vlastních letadlech nepředstavuje pro ČSA hlavní předmět podnikání.

Poptávkové řízení zakončené elektronickou aukcí 26. června 2007 fakticky ukončilo proces divestice Cargo Terminálu zahájené před více než rokem. Nový majitel získá budovu Terminálu a licence na provozování cargo handlingu (skladování, nakládání a vykládání zboží) na Letišti Praha. Součástí kontraktu je i dlouhodobá smlouva o poskytování služeb Českým aeroliniím. Samotné zajišťování letecké přepravy zboží a pošty v letadlech ČSA si společnost ponechá.

„Cargo Terminál byl postaven v roce 2003 a nikdy nebyl plně kapacitně využit. Rozvíjet tento byznys by bylo jistě zajímavé, ale v krizovém managementu jste jako lékař, který přijede k autonehodě. Nejdřív musíte zachránit život, pak to ostatní. V případě carga a také cateringu jde o aktiva, která váží investiční prostředky a zároveň negenerují odpovídající hospodářský výsledek a volné cash flow. Nebyla to jediná cesta, jak řešit složitou situaci v ČSA po roce 2005, ale ukázala se jako jediná reálná a v této situaci pro ČSA jako nejvýhodnější. Případná pomoc státu ani větší zadlužení ČSA nebylo možné. Varianta prodat letadla by znamenala významný sociální otřes pro firmu nadimenzovanou na flotilu 50ti letadel a výrazné oslabení ČSA na trhu. Od začátku jsme tvrdili, že je třeba vylepšit obchodní schopnosti ČSA a že ČSA mají kvalitní produkt na to, aby prodávaly za dobré ceny,“ uvedl prezident ČSA Radomír Lašák na otázku, proč právě Cargo Terminál a Catering byly vybrány pro divestici.

Divestice nesnižují hodnotu společnosti pro akcionáře před případnou privatizací a uvolňují zdroje pro rozvoj. Jde o standardní tržní řešení, bez vlivu na státní rozpočet ČR. „To, co děláme, by dělal každý vlastník. Restrukturalizujeme společnost, aby byla výkonnější, měla pro vlastníka větší hodnotu a byla silnější, stabilní a dokázala si udržet pozici na trhu i v případě vstupu nové konkurence,“ dodal Radomír Lašák. Cargo Terminál byl postaven v roce 2003, nikdy však nebyl plně kapacitně využit. ČSA navíc za stávající situace, kdy si s sebou nesou velkou zátěž z minulosti v podobě kumulované ztráty a omezených finančních zdrojů k zásadním rozvojovým aktivitám, nebyly schopny vlastními silami zhodnotit investici do Cargo Terminálu například jeho efektivnějším využitím.

Transparentní průběh poptávkového řízení

Potenciální zájemci o Cargo Terminál ČSA oslovily prostřednictvím investičního poradce CAIB koncem října loňského roku. Nabídku na koupi Cargo Terminálu a s ním souvisejících obchodních aktivit v oblasti odbavení nákladu od ČSA obdrželo 101 potenciálních strategických investorů v odvětví cargo handlingu, stejně jako vybraní finanční investoři.

Po prvním oslovení investorů následovala příprava informačního memoranda, o které požádalo 27 investorů. Předběžné nabídky ČSA obdržely koncem ledna 2007 od devíti subjektů. Následoval užší výběr firem, které projevily dostatečnou finanční sílu a doložily zkušenosti s cargo přepravou. Těm bylo umožněno provedení due dilligence. Pět z nich due diligence provedlo a obdrželo návrh finální dokumentace, která byla z důvodů srovnatelnosti nabídek a transparentnosti procesu pro všechny shodná. Závaznou nabídku podali tři zájemci.

Za účelem maximalizace výnosu byla vyhlášena elektronická aukce, při níž měli zájemci možnost navýšit původně nabízenou cenu. Aukce se zúčastnily tři subjekty. Zvítězila nejvyšší nabídka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).