Hlavní navigace

Desítky tisíc klientů využily úsporu na daních z pojistných produktů FSČS

Do konce března je možné dle zákona o daních z příjmů odečíst část zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění a uplatnit daňový odpočet na penzijní připojištění. Pojišťovna České spořitelny odeslala počátkem roku svým klientům více jak 180 000 potvrzení pro daňové odpočty, a to v celkové hodnotě téměř 645 mil. Kč. Klientům Penzijní fond České spořitelny potvrdil přes 50 000 daňových odpočtů na penzijní připojištění v celkové hodnotě téměř 384 mil. Kč.

Sdílet

Zájem o čerpání daňových výhod z penzijního připojištění rok od roku stoupá. Díky daňovým úlevám se z penzijního připojištění stal velice atraktivní finanční produkt, který klienty jednoduše motivuje ke spoření vyšších částek, komentuje využívání úlev Aleš Poklop, člen představenstva a ředitel úseku obchodu a marketingu. Klienti, kteří využívají penzijního připojištění si mohou podle stávající legislativy od základu daně odečíst ročně až 12 000 Kč. Tento systém je dlouhodobě výhodný i pro stát, neboť motivuje občany k odpovědnému přístupu k finančnímu zajištění v důchodovém věku.

Zvýšený zájem mají klienti také o produkty životního pojištění, což jsou v případě Pojišťovny České spořitelny například Flexi, Flexi Invest či Kapitál. Daňová úspora může dosáhnout odpočtu až 12 000 Kč ročně z daňového základu, podle stávající legislativy. Daňová zvýhodnění se však týkají i zaměstnavatele. Ten má možnost odpočtu zaplaceného životního pojistného až do výše 8 000 Kč ročně za každého zaměstnance.

Tato částka je navíc osvobozena od placení pojistného za sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a příspěvek na státní politku zaměstnanosti, poznamenává Martin Janovsky, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny.

Při sjednání životního pojištění je třeba, aby klient uzavřel smlouvu minimálně na pět let a dále, aby výplata pojistného plnění splňovala podmínku dosažení 60 let věku klienta. Smlouvu musí uzavírat sám pojištěný. U kapitálového životního pojištění Kapitál a dalších kapitálových typů životního pojištění navíc platí, že ve smlouvě garantovaná pojistná částka pro případ dožití přesáhne výši 40 000 Kč pro smlouvy s dobou trvání 5 – 15 let, resp. 70 000 Kč pro smlouvy dlouhodobější.

Smlouvu o penzijním připojištění může uzavřít pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Klára Gajdušková
tisková mluvčí Finanční skupiny České spořitelny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).