Hlavní navigace

Deloitte podporuje novou vizi o poslání účetních a auditorů

Generální ředitelé šesti největších účetních a auditorských společností na světě, včetně firmy Deloitte, vytvořili společnou vizi toho, jak by měly fungovat a jaké úkoly by měly plnit účetní a auditorské firmy v nových podmínkách, které vytváří dynamické 21. století. Společný dokument nazvaný Globální kapitálové trhy a globální ekonomika: Vize ředitelů Mezinárodní auditorské sítě, zveřejnili na mezinárodním sympoziu Světová veřejná politika, které se konalo 8. listopadu v Paříži.

Sdílet

„Společnost Deloitte si váží toho, že se mohla podílet na přípravě návrhu vize, neboť jsme přesvědčeni, že současné finanční výkaznictví se musí změnit, aby vyhovělo potřebám investorů ve 21. století,“ řekl William G. Parrett, předseda představenstva a generální ředitel Deloitte Touche Tohmatsu, na mezinárodním sympoziu Světová veřejná politika.

„V době pokročilých technologií, kdy jsou informace k dispozici on-line a roste poptávka po údajích vyhovujících konkrétním účelům, nabízí odborníci na finanční výkaznictví náměty, jak těmto požadavkům vyhovět,“ řekl W.G. Parrett. „Současný systém finančního výkaznictví je funkční a umožňuje vykazování takových informací, jako jsou například historická data. Nicméně budoucnost vyžaduje více. Jednou z klíčových otázek, na kterou jsme se ve Vizi a následných diskusích snažili najít odpověď, je, co se od auditorů očekává a jaká je jejich role.“

Finanční výkazy bývaly dříve určeny úzkému kruhu profesionálů, dnes ale slouží jak vzdělaným manažerům odpovědným za miliardové investice, tak milionům drobných investorů, kteří si šetří na důchod. Dnešní pravidla auditu vznikala v době, kdy účetní psali inkoustovým perem, kapitál se koncentroval v několika málo světových centrech a informace se šířily rychlostí běžce. Tato pravidla nemohou obstát tváří v tvář poptávce po informacích v dnešní době globalizované ekonomiky využívající moderní informační technologie. Podnikání je mnohem sofistikovanější, existuje mnohem více způsobů, jak získávat kapitál a vydělávat peníze, objevují se nová rizika. Kapitál, zboží i služby volně překračují hranice. Finanční výkaznictví se však těmto novým podmínkám téměř nepřizpůsobilo.

V dnešní době je snadné otřást důvěrou investorů. Po skandálu s Enronem a řadou dalších veřejně obchodovaných firem udělaly auditorské a účetní společnosti i národní regulační orgány velký kus práce. K plné obnově investorské důvěry to ale ještě nestačí. Musí se zcela změnit pojetí auditu.

Vize auditorských firem v první řadě zdůrazňuje, že je zapotřebí celosvětově sladit účetní a auditorská pravidla. Akcionáři a investoři musejí obdržet souhrnné, dostupné a auditované údaje v konzistentní podobě kdekoliv na světě. Podobně by se měla sjednotit regulační pravidla. Dále se finanční zprávy musejí zjednodušit. Některé bývají natolik komplexní a složité, že jim rozumí jen velmi málo uživatelů. „Musíme vytvořit nový model obchodní zprávy, která bude méně komplexní, ale mnohem užitečnější,“ konstatují ředitelé auditorských firem. Tento model by měl mj. zahrnovat méně finančních a více nefinančních informací. Kromě hmotných aktiv jsou pro investory důležité také vztahy mezi zaměstnanci, věrnost zákazníků, hodnota značky, vzdělanost pracovníků, atd. V neposlední řadě by auditoři měli získat více pravomocí k odhalování podvodů a zpronevěr. Dokud nebudou korporace a jejich akcionáři platit auditorům za kontrolu všech transakcí, které firma uskuteční, budou mít auditoři jen velmi málo hmotných indicií k tomu, aby včas rozeznali podvodné jednání.

„Zatím přetrvávají velké rozdíly mezi tím, co investoři, obchodníci a ostatní zainteresované subjekty od auditorů očekávají, včetně představ, že auditoři by měli být schopni odhalit podvody dříve,“ říká W.G.Parrett. „Snažíme se tyto rozdílné představy uvést na pravou míru. Není pochyb o tom, že auditoři mají při zajištění ochrany akcionářů a investorů před podvody přesně stanovenou úlohu, podobně jako vedení společností, členové představenstev a řídicích struktur, včetně zavedených interních kontrol. Naše Vize dává téma kolektivní odpovědnosti k veřejné diskusi. Vytvářet prostředí, které umožňuje odhalování podvodů, je věcí všech zúčastněných stran, neboť zahrnuje také podnikovou kulturu a styl práce nejužšího vedení.“

G.W.Parrett na závěr dodal: „Doufáme, že Vize odstartuje rozsáhlou diskuzi o tom, jak by se postupy auditu veřejně obchodovaných společností a sestavování finančních výkazů měly změnit, aby lépe vyhovovaly potřebám světových kapitálových trhů.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).