Hlavní navigace

Deloitte informuje o tržbách za finanční období 2006 ve výši 20 miliard dolarů a očekává větší míru konsolidace mezi malými středními podniky

Globalizace povede v budoucnu ke konsolidaci menších firem. Ve finančním období 2007 se předpokládá nárůst tržeb o 12,5 %

Sdílet

William G. Parrett, generální ředitel organizace Deloitte Touche Tohmatsu, oznámil u příležitosti vydání výroční zprávy Přehled členských firem organizace Deloitte Touche Tohmatsu za rok 2006 (Deloitte Touche Tohmatsu Worldwide Member Firms 2006 Review), že celkové tržby členských společností za finanční rok 2006 dosáhly výše 20 miliard amerických dolarů, což v místní měně představuje nárůst o 11,5 %. Zdůraznil také, že profesionální služby směřují k větší konsolidaci, protože středně velké firmy posílí své schopnosti a kapacitu, aby mohly svou základnu rozšířit o globalizující se klienty. William Parrett vyslovil tento názor u příležitosti setkání více než 500 nových partnerů členských společností Deloitte v Buenos Aires.

K vynikajícím finančním výsledkům organizace přispěla všechna oddělení poskytující služby – audit, daně, poradenství i finanční poradenství. Výrazné zvýšení tržeb zaznamenalo ve srovnání s rokem 2005 oddělení daní. Velmi úspěšný byl uplynulý finanční rok také pro forenzní služby a poradenství při vedení sporů.

Výroční přehled se věnuje několika otázkám, které jsou v současnosti předmětem diskuze na kapitálových trzích, například jak nejlépe uspokojit poptávku investorů po spolehlivých a včasných finančních informacích.

Generální ředitel společnosti Deloitte uvedl: „V současné době se často zaměňují pojmy konkurence a koncentrace. Díky koncentraci mohou společnosti růst a rozšiřovat své působení, což vyústilo v kvalitnější auditní služby, a společnosti různé velikosti v různých fázích vývoje si tak mohou vybírat z většího množství schopných firem. Výběr na trhu je i mezi největšími globálními firmami lepší než před konsolidací firem velké osmičky v devadesátých letech.

Konkurence je běžná u velkých sítí, je výsledkem jejich podobné velikosti, oblasti působnosti a finančního postavení, stejně jako u jiných segmentů na trhu. Ke konsolidaci může docházet, ale konkurence je velká.“

Podle Williama Parretta se budou malé a střední podniky konsolidovat v reakci na poptávku klientů, tedy stejnou tržní sílu, která během posledních desetiletí vedla ke konsolidaci největších společností.

„S postupnou regionalizací a globalizací malých, středních i celostátních podniků budou největší ze středně velkých firem poskytujících odborné služby hledat způsob, jak rozšířit své schopnosti . Jednou z cest může být další konsolidace, která prospěje kvalitě auditu a zvýší spolehlivost finančních informací,“ uvedl William Parrett.

William Parrett dále odmítl námitky, že by se společnosti velké čtyřky měly rozdělit, a navrhl posílit raději v dlouhodobém horizontu konkurenci mezi největšími firmami a nabídnout širší výběr. Znamenalo by to změnit pravidla nezávislosti, která by těmto procesům mohla bránit, propagovat účetnictví, výkaznictví, audit a kontrolní systémy založené na přesně definovaných zásadách, zajistit přiměřenou úroveň zabezpečení auditorských firem a podpořit odborný rozvoj auditorů udržením různorodé nabídky služeb ze strany firem.

Nárůst tržeb v roce 2006 o více než 10%

Výroční Přehled členských firem organizace Deloitte Touche Tohmatsu za rok 2006 přinesl informace o větším celkovém nárůstu tržeb členských společností napříč zeměmi, službami i odvětvími. Nejsilnějšími odvětvími, v nichž členské firmy dosáhly nejlepších výsledků, byly finanční služby, spotřebitelský a výrobní průmysl, které získaly 21 %, 19,8 %, respektive 15,8 % trhu.

Finanční rok 2006 byl čtvrtý v řadě s dvoumístným zvýšením výnosů a třináctým v řadě, kdy společnost zaznamenala růst.

Ve všech regionech došlo k navýšení výnosů nejméně o 10 % (bez kurzových vlivů). Severní Amerika posílila o 12,5 %, Střední a Jižní Amerika o 24,1 %. K tomuto růstu přispěla nově navázaná úzká spolupráce poboček v Latinské Americe. V Evropě stouply tržby členských společností v souhrnu o 10 % a ve Společenství nezávislých států o 63 %. Asie a Tichomoří zaznamenaly spolu s Japonskem zvýšení o přibližně 11 %.

Michal Petrman, řídící partner společnosti Deloitte Czech Republic uvedl: „Jsem hrdý na to, že i česká kancelář Deloitte podstatně přispěla ke globálním výsledkům díky našemu růstu přesahujícímu 20 %. Celkové posílení globální organizace Deloitte představuje pro nás nové příležitosti, možnost čerpat z většího množství zdrojů a získávat nové know how. Věrnost našich zákazníků je tím nejlepším dokladem kvality a přidané hodnoty našich služeb.“

Předpověď na rok 2007

Na rok 2007 předpovídá William Parrett ještě větší růst tržeb. „Naším cílem je zvýšit celkové tržby členských společností v příštím finančním roce o 12,5 %, ovšem za předpokladu trvale silné globální ekonomiky by tato hodnota mohla být dokonce překročena,“ doplnil William Parrett. Společnost Deloitte je na dobré cestě dosáhnout tohoto cíle. Služby členských společností jako finanční poradenství a poradenství již svým souhrnným růstem o přibližně 20 %, respektive 17 % tento cíl překračují. Daně svým nárůstem o více než 12 % také překonávají očekávání.

Celý výroční přehled zahrnující reakce na probíhající diskuze v oblasti auditu a účetnictví a podrobnější informace o finančních výsledcích, geografickém růstu, investicích a iniciativách směřujících k získání a udržení talentovaných zaměstnanců, o službách poskytovaných klientům, o sociální odpovědnosti firem spolu s popisem záměru členských společností stát se vzorem špičkové kvality je k dispozici na adrese www.deloitte.com/…alreview2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).