Hlavní navigace

Daňoví poradci: Je nejvyšší čas si nechat spočítat letošní daně

Až milionové částky se dají ušetřit, pokud si firma nechá spočítat daně dopředu. Nejvhodnější čas je podle daňové kanceláře Fučíka & partneři právě teď. Daňoví poradci se shodují, že v prosinci nebo hůř – v únoru – už se nedá dělat skoro nic. Cena za seriozního daňového poradce přitom nikdy nepřekročí polovinu ušetřené částky peněz

Sdílet

Výše zaplacených daní se dá a má podle daňových poradců předem naplánovat. Jde jen o vystihnutí správného období roku. Ušetřit se dají miliony – ze zákona totiž nikdo nemá povinnost na daních zaplatit víc, než je nezbytně nutné. Seriozní daňoví poradci přitom za takové služby specielně u malých firem účtují jen skutečně strávený čas nikoli procento z ušetřené částky. V letošním roce se navíc platná daňová sazba pro příští rok snížila z 26 na 24 procent. Zisk vykázaný v roce 2006 tak bude zdaněný méně.

Nikdo nechce platit daní víc, než je nezbytně nutné a z tohoto důvodu je potřeba plánovat i daňovou povinnost. Právě teď je totiž doba, kdy by se měly realizovat operace, které mají vliv na hospodářský výsledek nebo daňový základ. Obhajovat některé daňové výdaje v prosinci může být i pro zkušeného daňového poradce komplikované. A to nemluvím o drobných živnostnících, kteří s daňovým přiznáním přijdou až v únoru – to už se obvykle nedá udělat skoro nic, vysvětlil možnosti auditor, daňový poradce a spolumajitel společnosti Fučík & partneři Ivan Fučík.

Velké množství především malých společností či živnostníků navíc často zapomíná, že účetní zisk nemusí být ani zdaleka shodný s daňovým ziskem. Mnoho běžných účetních nákladů totiž není daňově uznatelných. Mezi nejznámější a nejvýznamnější položky, které nejsou daňově uznatelné patří opravné položky k pohledávkám nebo zásobám. Typické nedaňové jsou dále běžné výdaje jako pohoštění, reprezentace, cestovné nad stanovený limit, úroky – a to jak z důvodu podkapitalizace, tak úroky jako náklady související s tržbou podílů v dceřiných společnostech. Daňově neuznatelné jsou také manka a škody, pokuty a většina penále.

Daňová uznatelnost nákladů často souvisí se správnou argumentací a s poskytnutím příslušných důkazních prostředků. To si zpravidla daňový subjekt uvědomí až v průběhu kontroly z finančního úřadu. Často ale daňový poradce může pomoci nejen s daňově neuznatelnými náklady, ale také s náklady, které je možno dát do daňově uznatelných nákladů dvakrát. Jde především o výdaje na výzkum a vývoj, které je ještě možno vedle zahrnutí do nákladů odečíst od daňového základu, uvedl příklady prezident Komory daňových poradců Jiří Nekovář.

Díky předem spočítaným daním se dá ušetřit částky i v řádech milionů korun. Příkladů chyb je neuvěřitelné množství. Podle daňových poradců je častá – a zbytečně daňově nevýhodná – chyba v účtování záměn při provádění inventur zásob. Záměny materiálu a zboží nejsou často řádně účtované jako záměny, ale účtují se v rámci provedených inventur ke konci roku jako přebytky do daňových výnosů, nebo jako manka do nedaňových nákladů. A přitom stačí konzultovat uvedenou problematiku s auditorem nebo daňovým poradcem před inventurou, zpracovat si správnou a daňově nikoli nevýhodnou metodiku účtování inventarizačních rozdílů včetně stanovení takzvaných úbytků v rámci norem.

Často se setkáváme u některých společností s tvrzením, že jsou malí a daňový poradce se jim nevyplatí. Jde o hloupé mýty. My v takových případech navrhujeme, že daňovou povinnost spočítáme předběžně bezplatně a klient zaplatí náš čas ale ne víc než jen polovinu z toho, kolik díky nám ušetří – oproti jeho výpočtu daňové povinnosti. A rozhodně nejde o zanedbatelné peníze. Ani malý obrat společností totiž nemusí být zárukou, že se na daních nedá dopředu ušetřit, shrnul daňový poradce a spolumajitel společnosti Fučík & partneři Ivan Fučík.

Jan Hlaváč
mediální konzultant Fučík & partneři

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).