Hlavní navigace

Daňová složenka je k dispozici i v roce 2007

I v letošním roce bude pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet finančního či celního úřadu k dispozici tzv. daňová složenka, jako forma placení daní osvobozená od poštovních poplatků. Tvar daňové složenky přitom bude stejný jako v roce 2006.

Sdílet

I když je daňová složenka primárně určena pro hotovostní platby prostřednictvím České pošty, bývá využívána jako podklad k bezhotovostnímu placení daní formou internetového či telefonického bankovnictví nebo příkazem k úhradě.

Pokud se však někdo rozhodne pro placení daně využít bezhotovostní formu (příkaz k úhradě předaný bance nebo prostřednictvím telefonického či internetového bankovnictví) přestože obdržel nebo si vyzvedl daňovou složenku, je nutné uvést při zadávání účtu příjemce všechny 3 základní položky určující číslo bankovního spojení finančního úřadu:

  • předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně),
  • číslo účtu finančního úřadu,
  • kód banky (vždy 0710).

Jako ilustrační příklad uvádíme celé číslo účtu daně z nemovitostí Finančního úřadu v Praze 1: 7755–7625011/0710. Pokud je jako cílové číslo účtu uvedeno pouze číslo účtu FÚ, tedy bez předčíslí bankovního účtu, není platba na účet FÚ přijata a je vrácena odesílateli.

Předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé daně jsou:

Daň z nemovitostí: 7755 Daň ze závislé činnosti: 713 Daň z příjmu fyzických osob: 721 Daň z převodu nemovitostí: 7763 Daň silniční: 748 Daň darovací: 7747 Daň z přidané hodnoty: 705 Cla a daně z dovozu: 7771

Seznam bankovních účtů finančních úřadů, jejich předčíslí a kód banky jsou uvedeny na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz v sekci „Placení daní“.

Na internetových stránkách české daňové správy lze nalézt další informace týkající se daňové složenky a placení daní. Daňovou složenku si lze vyzvednout na pobočkách České pošty a na finančních úřadech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).