Hlavní navigace

Další Click fond, garantovaný podílový fond, na trhu

Světové akcie 6

ČSOB rozšiřuje spektrum v současnosti nabízených fondů o fond ČSOB Světové Akcie 6, jehož investiční strategie zajišťuje (i v případě poklesu trhů) minimálně výplatu počáteční investice. Akcie fondu je možné za zvýhodněných podmínek nakoupit v upisovacím období probíhajícím až do 31. října 2002.
Vzhledem k očekávanému poklesu výnosů z dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu na historicky nejnižší hodnoty, přichází ČSOB s nabídkou alternativy, která kombinuje bezpečí dluhopisů s potenciálem růstu akcií největších světových společností. Tento způsob investování je v Evropě stále populárnější, kdy je vysoký zájem klientů způsoben především výhodným způsobem výpočtu výnosu. Období, kdy dojde k poklesu trhů, se totiž do výsledku konečného zhodnocení započítávají maximálně do výše 3%. Naopak nárůsty za jednotlivé roky jsou započítány až do výše 9%. Investor tak může při splatnosti dosáhnout výnosu v rozmezí 0 až 45%, ale ani v případě poklesu trhů neztrácí a zůstává minimálně na své původní investici.
V letech 2000 a 2001 vložili klienti do sedmi obdobných, zajištěných fondů, které ČSOB nabízela, celkem 1,5 miliardy Kč.
Prostřednictvím fondu ČSOB Světové Akcie 6 investuje klient na dobu 5 let a 4 měsíců do koše akciových indexů složeného z DJ EuroStoxx 50 (zaměření na eurozónu), S&P 500 (zaměření na USA) a NIKKEI 225 (zaměření na Japonsko). Zhodnocení fondu je dáno součtem zhodnocení koše akciových indexů za každé z 5 období. Konkrétně v posledních 10 letech by tato strategie přinesla následující výsledky:
maximální výnos byl 45,00% (7,24% p.a.)
minimální výnos 21,00% (3,65% p.a.)
průměrný výnos 36,47% (6,03% p.a.).
Významnou výhodou fondu je zajištění vůči pohybu české koruny, neboli kurzovému riziku. Většina ostatních zahraničních fondů je v ČR totiž nabízena v zahraniční měně a k riziku pohybu hodnoty podílového listu je tedy třeba připočítat i riziko kurzové.
Fond ČSOB Světové Akcie 6, stejně jako fondy z let 2000 a 2001, je součástí fondu KBC Click, který spravuje majetek v ekvivalentu více než 150 miliard Kč. Fond KBC Click byl založen v Belgii, podléhá dozoru belgické Bankovní a finanční komise a pro činnost na území ČR obdržel povolení české Komise pro cenné papíry.
I přesto, že se klientům doporučuje setrvat ve fondu až do splatnosti, jde o otevřený fond a je možné z něj kdykoli vystoupit za cenu, která odpovídá čisté hodnotě obchodního jmění připadajícího na 1 akcii.

V současné době ČSOB nabízí na všech svých pobočkách celkem 92 fondů různých investičních strategií spravovaných v rámci skupiny KBC (z toho 79 fondů KBC a dalších 13 fondů spravovaných investičními společnostmi OB Invest a 1. investiční).
Skupina KBC patří mezi největší evropské správce investičních fondů. Obhospodařuje majetek v celkové výši 1.500 miliard Kč. Fondy skupiny KBC nabízené prostřednictvím ČSOB jsou denominované jak v CZK, tak v zahraničních měnách (hlavně EUR a USD). Investice je možná již od částky 5.000 Kč nebo jejího ekvivalentu v cizí měně. Tato velmi nízká suma, přístupná široké veřejnosti, platí, na rozdíl od většiny konkurenčních nabídek, také pro fondy zahraniční.

Pavel Hejzlar, firemní komunikace ČSOB