Hlavní navigace

Dálniční kupóny v prodeji již od konce tohoto týdne

Prodej ročních dálničních kupónů na rok 2007 bude zahájen koncem tohoto týdne, prodej časových kupónů bude zahájen koncem letošního roku. Ročních i časových kupónů bude na prodejních místech dostatečné množství.

Sdílet

Distribuci a prodej kupónů emise 2007 budou zajišťovat smluvní komisionáři Ministerstva financí, tzn. Česká pošta, s.p., a ABA, a.s., a to prostřednictvím poštovních provozoven, nebo svých smluvních prodejců na čerpacích stanicích, hraničních přechodech, směnárnách apod. Prodejních míst je obdobně jako v minulých letech po celé ČR cca 5 500.

Od 1. ledna 2007 je v souladu s novelou zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 80/2006 Sb.), vydávání a prodej kupónů v kompetenci Státního fondu dopravní infrastruktury. Touto novelou přechází kategorie vozidel, nebo jízdní soupravy s hmotností od 12 tun včetně do systému mýtného a stávající kategorie vozidel do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny do 12 tun jsou jako dosud zpoplatněny časovým poplatkem, jehož úhrada se prokazuje platným kupónem.

Oproti minulé emisi dochází u obou nižších kategorií ke změně platnosti časových kupónů, a sice z dvouměsíčních na měsíční a z patnáctidenních na sedmidenní. Platnost ročních kupónů začíná 1. prosincem 2006 a končí 31. ledna 2008. Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. Platnost sedmidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím sedmého kalendářního dne. Platnost výše uvedených časových kupónů počíná dnem 1. ledna 2007.

Ceny kupónů emise 2007, které si může každý kupující ověřit z ceníku zveřejněného na prodejních místech, jsou následující:

 • kategorie do 3,5 tuny
  • roční  – 900 Kč
  • měsíční  – 300 Kč
  • sedmidenní  – 200 Kč
 • nad 3,5 tuny do 12 tun
  • roční  – 7 000 Kč
  • měsíční  – 1 750 Kč
  • sedmidenní  – 650 Kč

Vzhledem k tomu, že v průběhu prodeje emise 2006 bylo zjištěno enormní množství padělků, přistoupilo u emise 2007 Ministerstvo financí ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin a orgány Policie ČR a Celní správy k jejich většímu zabezpečení novými ochrannými prvky. Ten nejdůležitější, který při koupi umožní kupujícímu rozpoznat pravost kupónu, je znázorněn na zadní straně druhého dílu kupónu. Jedná se o opticky variabilní barvou vyznačený prvek, který se změnou dopadajícího světla mění svoji barevnost. Tento ochranný prvek je používán i na některých bankovkách. Na prodejních místech budou k dispozici čtyřjazyčné informační letáky, ve kterých je výše uvedený ochranný prvek zřetelně vyznačen. Kupující jsou upozorňováni na to, aby si kupóny kupovali výhradně na prodejních místech.

Podrobnější informace, týkající se emise 2007, jsou k dispozici na internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury – www.sfdi.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).