Hlavní navigace

CUSTODIANI AKAT ZAZNAMENALI NÁRŮST HODNOTY CENNÝCH PAPÍRŮ VE SPRÁVĚ

[Tisková zpráva] Členové Asociace pro kapitálový trh (AKAT) poskytující služby custody publikovali aktuální čtvrtletní informaci o objemu spravovaných cenných papírů a počtu transakcí s nimi. K závěru 3. čtvrtletí letošního roku se objem cenných papírů ve správě custodianů – členů AKAT zvýšil oproti letošnímu pololetí o 6,6 % na 1 086 miliard korun. Současně custodiani ve 3. čtvrtletí vypořádali 50 124 transakcí.

Sdílet

Zvýšení hodnoty cenných papírů ve správě může být do jisté míry ovlivněno posílením tržní hodnoty českých a světových cenných papírů v uvedeném období. Nadále je patrná převaha aktivity zahraničních klientů custodianů na tuzemském trhu oproti domácím investorům, a to jak v portfoliu cenných papírů (312 vs. 261 mld. CZK), tak i v počtu transakcí (38 041 vs. 1 624), “ uvedl k novým číslům Milan Kučera, vedoucí sekce custody AKAT.

Členy AKAT jsou všichni nejvýznamnější custodiani na českém trhu. Statistika udává přehled především o majetku zahraničních investorů v českých cenných papírech a o majetku českých investorů v papírech zahraničních. Ti totiž zejména využívají custody služby. Z výkazu jsou zcela vyloučeny cenné papíry kolektivního investování, které jsou v rámci AKAT reportovány jiným způsobem. Součástí výkazu také není hodnota papírů, které investoři sami drží na vlastních účtech v SCP, a které custodiani nespravují.

Předmětem informační povinnosti jsou listinné cenné papíry v úschově nebo správě členů a zaknihované cenné papíry ve správě, neboli v custody. Custodiani nečiní investiční rozhodnutí a neobhospodařují tedy portfolia svých zákazníků, ale poskytují jim následné služby, které zákazníkům umožní uplatňovat práva z jejich cenných papírů a nakládat s nimi. Jedná se například o inkaso dividend a úroků, zastupování na valných hromadách, vedení účtů a evidencí a zprostředkování informací od emitentů. Jsou nepostradatelní hlavně pro mezinárodní investování.

Do tuzemských cenných papírů jsou zahrnuty rovněž zahraniční cenné papíry obchodované na pražské burze a vedené v evidenci UNIVYC. Vzhledem k odlišné povaze služeb a klientů byly odděleny strategické investice, tj. cenné papíry s podílem 10 a více procent na hlasovacích právech emitenta v držení jednoho klienta, a ostatní portfoliové investice. Hodnota cenných papírů je vyjádřena tržní cenou, pokud ta není k dispozici, pak je vyjádřena nominální hodnotou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).