Hlavní navigace

Čtvrtletní obrat skupiny Allianz vzrostl o 11,4 % a dosáhl 24,5 miliardy euro

[Tisková zpráva] Skupina Allianz dnes oznámila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí a potvrdila svůj výhled ohledně provozního zisku za rok 2010. Obrat za třetí čtvrtletí vzrostl o 11,4 % na 24,5 miliardy euro.

Sdílet

Za stejné období roku 2009 činil obrat 22,0 miliard euro. Interní nárůst příjmů po započtení vlivů měnových konverzí a konsolidačních vlivů dosáhnul 6,5 %. Čtvrtletní provozní zisk vzrostl o 2,3 % na 2,1 miliardy euro, oproti 2,0 miliardám ve třetím čtvrtletí předchozího roku. Čtvrtletní čistý zisk ve výši 1,3 miliardy euro byl ovlivněn vyššími daňovými výdaji. Oproti 1,4 miliardy euro za třetí čtvrtletí roku 2009 se čistý zisk snížil o 8,8 %.

Předseda představenstva Allianz SE Michael Diekmann k tomu říká: „Zvýšili jsme náš provozní zisk za tři čtvrtletí o 19,8 % na 6,1 miliardy euro. S takto silnými výsledky očekávám, že se provozní zisk za celý rok bude pohybovat směrem k horní hranici našeho cíle, tedy 7,2 miliardy euro, plus mínus 500 milionů euro. Také to bude poprvé od roku 2005 kdy pravděpodobně zakončíme rok s celkovými příjmy přesahujícími 100 miliard euro.“

Kapitálová pozice skupiny Allianz je i nadále pevná a ukazatel platební schopnosti dosahuje 168 % k 30. září 2010, oproti 170 % na konci druhého čtvrtletí roku 2010. Vlastní jmění se zvýšilo o 2,5 % na 44,9 miliard euro k 30. září 2010 z 43,8 miliard euro ke konci června roku 2010.

Provozní zisk z neživotního pojištění je vyšší o 8,8 %

V oblasti neživotního pojištění se hrubé předepsané pojistné zvýšilo o 3,6 % na 10,6 miliardy euro oproti 10,2 miliardám euro ve třetím čtvrtletí roku 2009. Po započtení měnových vlivů se pojistné snížilo o 1,1 %. Provozní zisk vzrostl o 8,8 % na 1,1 miliardy euro oproti 1,0 miliardě euro ve třetím čtvrtletí roku 2009. Stejně jako ve druhém čtvrtletí roku 2010 přispěl lepší výsledek ze zajištění a vyšší provozní zisk z investic k nárůstu provozního zisku.

Kombinovaný poměr dosáhl 97,1 % oproti 96,9 % ve stejném období minulého roku. Škody způsobené živelními událostmi ve třetím čtvrtletí dosáhly 307 milionů euro, což představuje 3,0 procentního bodu z kombinovaného poměru. Poměr dobíhajícího krytí ve výši 3,4 % kompenzuje vysoký dopad těchto živelních událostí.

„Co se týče živelních událostí za prvních devět měsíců tohoto roku, bylo po celém světě vyplaceno zhruba 1,1 miliardy euro na pokrytí škodních událostí našich pojištěnců a k vytvoření rezerv na takové případy. Pokud pomineme dopad přírodních katastrof, který byl vyšší než jsme očekávali, pak v tomto segmentu došlo v podstatnému zlepšení provozního zisku za třetí čtvrtletí. To potvrzuje zlepšení škodného poměru za rok bez započtení přírodních katastrof. Ve výši 69,1 % se nachází pod úrovní 70 %, což je poprvé za posledních osm čtvrtletí. Ceny na některých klíčových trzích nadále rostly a očekáváme, že tomu bude tak i v roce 2011,“ uvedl Oliver Bäte, finanční ředitel společnosti Allianz SE.

Příjmy ze životního a zdravotního pojištění jsou vyšší o 16,4 %

V oblasti životního a zdravotního pojištění vzrostly příjmy o 16,4 % na 12,6 miliard euro z 10,8 miliard euro ve třetím čtvrtletí roku 2009. Po započtení měnových vlivů činil nárůst 11,7 %. Tento nárůst byl způsoben pokračující poptávkou po zajištění na stáří včetně investičního i klasického životního pojištění.

Provozní zisk dosáhl 655 milionů euro, což je o 30,2 % méně než 939 milionů euro zisku za třetí čtvrtletí roku 2009. Tento pokles je odrazem výjimečného investičního výsledku za loňské třetí čtvrtletí, kdy se trhy silně vzpamatovaly z finanční krize.

„Segment životního a zdravotního pojištění si ve třetím čtvrtletí nadále udržel své dobré výsledky. Náš provozní zisk za prvních devět měsíců ve výši 2,3 miliardy euro se již nachází v cílovém rozpětí pro celý rok,“ řekl Oliver Bäte.

Správa aktiv s čistým nárůstem nově spravovaného majetku dosáhla za devět měsíců výše 100 miliard euro

Oblast správy aktiv dosáhla provozního zisku ve výši 521 milionů euro. To znamená nárůst o 41,6 % oproti 368 milionům euro ve třetím čtvrtletí roku 2009. Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 42,6 % na 1,24 miliardy euro z 866 milionů euro. Interně tento nárůst činil 31,9 %. Poměr nákladů a příjmů se dále zlepšil na 58,5 % oproti 59,1 % ve třetím čtvrtletí roku 2009.

Celkový objem spravovaných aktiv vzrostl o 25,5 % na 1 443 miliard euro k 30. září 2010 v porovnání s 1,150 bilionem euro ke konci třetího čtvrtletí roku 2009. Tento nárůst byl podpořen výjimečně vysokým objemem nově spravovaného majetku třetích stran ve výši 40 miliard euro za třetí čtvrtletí roku 2010.

"Tento segment pokračoval ve svých výtečných výsledcích,“ pokračuje Oliver Bäte. „Ve třetím čtvrtletí přispěla správa aktiv více než jednou pětinou k čistému zisku skupiny. Provozní zisk za tři čtvrtletí již překonal cíl pro celý rok, a čistý objem nově spravovaného majetku dosáhl 100 miliard euro za prvních devět měsíců. V jejich současné výši dávají spravovaná aktiva silný základ pro budoucí zisky,“ dodává finanční ředitel společnosti Allianz SE Oliver Bäte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).