Hlavní navigace

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia

Ministerstvo financí předkládá v pořadí pátou Čtvrtletní informaci o řízení dluhového portfolia, která přináší základní údaje o parametrech portfolia státního dluhu a rizikových státních záruk. Konkretizace kvantitativních hodnot základních sledovaných strategických cílů platných pro rok 2006 byla zveřejněna dne 1. prosince 2005 v řídícím dokumentu Strategie financování a řízení státního dluhu pro rok 2006, který byl schválen ministrem financí a přináší tak vymezení operačního prostoru pro taktický management státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím emisní činnosti a aktivních operací ministerstva na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

Sdílet

Organizační propojení řízení vládních závazků a státních finančních aktiv počínaje říjnem 2005 umožnilo také zahájit postupné kroky k explicitní integraci státního dluhu a státních záruk s finančními aktivy státu, která umožní přechod od izolovaného řízení vládních závazků k řízení integrované čisté finanční pozice centrální vlády. K dalšímu prohloubení těchto organizačních předpokladů došlo počínaje 1. březnem 2006, kdy byla přesunuta agenda sjednávání vládních půjček od mezinárodních finančních institucí do Odboru řízení státního dluhu a finančního majetku, čímž byly definitivně centralizovány procesy front-office domácího a zahraničního financování České republiky.

V prvním čtvrtletí 2006 byl také zahájen v rámci projektu státní pokladny klíčový proces implementace integrovaného informačního systému, který umožní automatizaci propojení datové báze portfolií státního dluhu, státních záruk, vládních pohledávek, majetkových účastí státu, investičních aktivních portfolií a depozitních účtů do jediného finančního portfolia. Implementační projekt je plánován do konce roku 2006 tak, aby počínaje rokem 2007 mohlo dojít k explicitní formalizaci řízení celkové vládní finanční bilance.

I. Přehled plnění strategických cílů řízení státního dluhu pro rok 2006

Vývoj v oblasti průběžného hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a v plnění ročního programu financování ke konci prvního čtvrtletí 2006 shrnuje následující přehled.

V oblasti zahraničního financování došlo v lednu v souladu s dluhovou strategií k úspěšnému historicky prvnímu umístění státních dluhopisů jedinému japonskému investorovi v objemu 30 mld JPY, což představuje cca 4% ze schváleného maximálního limitu na zahraniční financování pro rok 2006. Realizace privátního umístění potvrdila původní předpoklady, že se jedná o historicky nákladově nejvýhodnější financování České republiky v rozpětí 60,5 bazických bodů pod sazbou mezibankovního trhu Pribor 6 měsíců. Důležitým znakem realizovaného privátního místění oproti předchozím emisím eurobondů v červnu 2004 a březnu 2005 je skutečnost, že nebylo provedeno měnové zajištění jistiny.

Co se týká vládních půjček od Evropské investiční banky, došlo v prvním čtvrtletí k čerpání pouze ve výši 0,2 mld Kč.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo v prvním čtvrtletí vzhledem k lednové splátce 38. emise v objemu 30 mld Kč k čisté emisi SDD pouze o hodnotě 8,2 mld Kč.

Celkový pokles SPP v oběhu od počátku roku činí 7,4 mld Kč, tj. pohybuje se na úrovni v souladu s vyhlášeným plánovaným koridorem.

Krátkodobý státní dluh poklesl na úroveň 19,4%, tj. došlo k prolomení dlouhodobě cílované limitní hranice 20%, která je zároveň i konečným cílem pro konec roku 2006 a dále do budoucna. V průběhu roku tak bude ministerstvo prostřednictvím emisní činnosti usilovat o stabilizaci tohoto klíčového ukazatele refinančního rizika na těchto příznivých úrovních.

Průměrná splatnost státního dluhu zaznamenala oproti konci roku 2005 signifikantní nárůst na hodnotu 6,2 let, čímž došlo k dosažení cílového pásma pro rok 2006 již v prvním čtvrtletí. Hlavními příčinami tohoto růstu byl pokles krátkodobého dluhu o 2,7 procentního bodu a privátní umístění v Japonsku s historicky nejdelší splatností českých dluhových instrumentů 30 let.

Počínaje rokem 2006 došlo na základě schválené Strategie financování a řízení státního dluhu pro rok 2006 k opuštění explicitního cílování modifikované durace. Novým klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika byla vyhlášena úroková refixace do 1 roku v cílovém pásmu 30 až 40% dluhového portfolia. Ke konci prvního čtvrtletí se tak hodnota tohoto ukazatele pohybovala mírně pod spodní hranicí cílového pásma. Do konce 2006 bude tedy ministerstvo usilovat o zpětný návrat do cílového koridoru prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu.

III. Integrované portfolio státního dluhu a rizikových státních záruk k 31. 12. 2006

Řízení státního dluhu pokračuje také v roce 2006 na základě integrovaného přístupu k pohledu na portfolio vládních závazků v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2005 a 2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).